Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Ocena punktowa BIK. Jak wygląda scoring kredytowy?

Ocena punktowa BIK. Jak wygląda scoring kredytowy?
Spis treści

Każda osoba, która decyduje się na zaciągnięcie kredytu, zostanie poddana szczegółowej weryfikacji. O przyznaniu środków może zadecydować ocena punktowa BIK, czyli scoring kredytowy.

Zgodnie z obowiązującym prawem banki są zobligowane do zbadania zdolności kredytowej i wiarygodności klientów ubiegających się o uzyskanie kredytu. Jedną z najistotniejszych informacji jest to, w jaki sposób korzystamy z produktów kredytowych, a więc jak często po nie sięgamy i czy spłacamy swoje zobowiązania zgodnie z przyjętymi w umowie założeniami. Aby weryfikacja była jak najbardziej wiarygodna, instytucje korzystają z wielu rozwiązań. Jednym z nich jest ocena punktowa BIG, określana również mianem scoringu kredytowego. Pozwala na precyzyjne określenie podstawowych parametrów naszego finansowego życia. W wielu przypadkach to właśnie ona decyduje o tym, czy uda nam się uzyskać środki we wnioskowanej wysokości, od dotychczasowej historii kredytowej zależy również to, czy w ogóle będziemy mogli skorzystać z oferty banków w tym zakresie.

Na czym polega ocena punktowa BIK?

Biuro Informacji Kredytowej to jedna z najważniejszych instytucji z punktu widzenia każdego aktualnego i przyszłego kredytobiorcy. BIK został powołany do życia w 1997 roku z inicjatywy Związku Banków Polskich, siedem lat później uruchomiono natomiast scoring BIK ułatwiający podejmowanie decyzji kredytowym bankom i SKOK-om, z czasem na współpracę z tą instytucją zdecydowała się również część firm pożyczkowych operujących na rynku pozabankowym. Podstawowym zadaniem Biura jest magazynowanie informacji na temat zaciąganych zobowiązań i ich spłaty. Dzięki nim zarówno konsumenci, jak i instytucje mają dostęp do rozbudowanych raportów. Ważną częścią systemu jest również udostępniany przez BIK scoring. Pozwala on określić, na ile konkretna osoba jest podobna do idealnych kredytobiorców, a więc osób, które zaciągnęły podobne zobowiązania i wzorowo wywiązały się z obowiązków dłużnika.

Scoring BIK – ważna liczba

W natłoku obowiązków związanych z wnioskowaniem o kredyt łatwo przeoczyć któryś z elementów kluczowych dla uzyskania pozytywnej decyzji o przyznaniu środków. Większość osób przynajmniej zetknęła się z pojęciem zdolności kredytowej i sposobami na jej podwyższenie. Wpływ na jej ocenę ma wiele czynników, w tym osiągane przychody, wydatki, miejsce zamieszkania, perspektywy zawodowe, a nawet kwestie rodzinne. Równie ważną kwestią jest jednak scoring BIK, który podsumowuje nasze działania na rynku kredytowym. Choć w powszechnej świadomości często się o nim zapomina, dostarcza instytucjom udzielającym kredytów cennych informacji o potencjalnych kredytobiorcach, a im wyższy wynik, tym mniejsze ryzyko kredytowe, co oczywiście przekłada się na pozytywny stosunek do klienta.

Punkty BIK – im więcej, tym lepiej

Ocena punktowa BIK działa w dość prosty sposób, jednocześnie umożliwia również łatwe określenie szans kredytobiorcy na spłatę zadłużenia. Punkty BIK przyjmują wartość od 1 do 100. 100 określa modelowego kredytobiorcę, który bez najmniejszych problemów reguluje zobowiązania, przy tym nie jest nimi nadmiernie obciążony i nie ma potrzeby zbyt częstego sięgania po dodatkowe środki. Jak pokazują dane BIK, scoringu wcale nie należy demonizować. Średnia dla wszystkich Polaków jest stosunkowo wysoka i wynosi 79 punktów, a najlepszym wynikiem – oscylującym pomiędzy 80 a 100 punktami może pochwalić się aż 7 mln z nas. To ponad połowa wszystkich osób spłacających zobowiązania kredytowe (w bazach BIK znajduje się obecnie ponad 13 mln Polaków). Co ważne: pierwsze wpisy na nasz temat pojawiają się w nich już po złożeniu wniosku o udzielenie kredytu, nawet jeżeli go nie otrzymamy.

Scoring kredytowy nie dla każdego

Nie w każdym przypadku przygotowanie przez BIK scoringu będzie jednak możliwe. Z oczywistych względów nie uzyskają go osoby, których historia kredytowa jest zbyt krótka i wynosi mniej niż pół roku lub nie wykazują aktywności na tym polu. Oceny punktowej BIK nie poznają również osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych po spłaconych prawidłowo zobowiązaniach oraz nieobowiązkowi klienci banków, których opóźnienia wyniosły więcej niż 3 miesiące. Według danych Biura Informacji Kredytowej scoring BIK można jednak obliczyć w przypadku 86% wszystkich kredytobiorców.

Co wpływa na scoring BIK?

Wpływ na ocenę punktową BIK mają cztery podstawowe parametry:

  • Terminowość: algorytm pozwalający na stworzenie punktacji BIK bierze przede wszystkim pod uwagę to, czy nie mamy opóźnień w regulowaniu zobowiązań. Im dłuższe i częstsze będą, tym gorszy scoring kredytowy, a co za tym idzie, również większe problemy z uzyskaniem kolejnego finansowania. Aby być spokojnym o widniejące w raporcie wyniki, należy więc skrupulatnie podchodzić do płatności rat czy spłaty posiadanych kart debetowych lub kredytowych.
  • Korzystanie z produktów kredytowych: ocena punktowa BIK uwzględnia również sposób i intensywność korzystania z różnego typu produktów kredytowych. Jeżeli robimy to w sposób rozważny i nie wykorzystujemy często np. pełni przyznanych limitów, wpłynie to pozytywnie na scoring BIK. Jeżeli jednak mamy tendencję do zbyt częstego zadłużania się na wyższe kwoty, przełoży się to na pogorszenie scoringu kredytowego.
  • Składanie wniosków: warto mieć na uwadze, że BIK zbiera informacje nie tylko o aktywnych kredytach, ale robi to już na etapie składania wniosku. Jeżeli więc robimy to zbyt często, a przy tym otrzymujemy decyzje odmowne, wpłynie to na gorszą ocenę punktową BIK. Nie należy jednak obawiać się, że poszukiwania idealnego kredytu wpłyną negatywnie na nasz scoring kredytowy: wnioski składane w krótkim odcinku czasu w celu pozyskania takiego samego produktu są rozpatrywane jako jeden wniosek.
  • Doświadczenie: podczas oceny scoringu BIK pod uwagę brana jest również nasza historia w szerszej perspektywie. Im więcej prawidłowo uregulowanych zobowiązań mamy na koncie, tym większa szansa, że wszystko przebiegnie po myśli kredytodawcy również tym razem. Warto jednak mieć świadomość, że aby spłacone zobowiązania widniały w systemie, musimy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych tego typu.

Kiedy należy pomyśleć o sprawdzeniu punktacji BIK?

Warto mieć świadomość, że każdy może poznać swoją ocenę punktową BIK – w tym celu należy wygenerować raport na swój temat. To dobry pomysł zwłaszcza przed złożeniem wniosku o kredyt, szczególnie jeżeli mamy nadzieję na otrzymanie sporego finansowania, np. w ramach kredytu hipotecznego lub większego kredytu gotówkowego. Warto zrobić to także z innego powodu: choć termin „czyszczenie BIK” to co najwyżej chwytliwe hasło, a na zawartość baz nie mamy większego wpływu, możliwe jest zaistnienie pomyłki. Jeżeli zweryfikujemy ją wcześniej, w łatwy sposób poprawimy informacje i nie będziemy musieli obawiać się o problemy z weryfikacją scoringu kredytowego przez bank. Jednocześnie warto zastanowić się także nad zgodą na przechowywanie danych o spłaconych zobowiązaniach: może to być jeden z czynników, który pozytywnie wpłynie na ocenę punktową BIK i zwiększy nasze szanse na kredyt.

Poradniki