SMART > Poradniki > Rachunki bankowe > Limit odnawialny - co to jest i jak działa kredyt odnawialny?
   Aktualizacja:

Limit odnawialny - co to jest i jak działa kredyt odnawialny?

Limit odnawialny - co to jest i jak działa kredyt odnawialny?
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Limit odnawialny to zwiększenie ilości dostępnych pieniędzy na rachunku bankowym. Dzięki temu po wyczerpaniu salda, od wykorzystywanych dodatkowo środków, automatycznie zostaną naliczone odsetki. A każda wpłata spowoduje spłacanie limitu. 

Kredyt odnawialny, znany także jako kredyt w koncie, kredyt rewolwingowy czy limit odnawialny, jest rozwiązaniem pozwalającym na elastyczny dostęp do dodatkowych pieniędzy. Pozyskane środki przeznaczyć można na dowolny cel. Limit odnawialny dostępny jest dla posiadaczy kont osobistych lub rachunków firmowych. Sprawdźmy zatem, co to jest, jak działa, kto może skorzystać i gdzie znaleźć najtańszy kredyt odnawialny.

Każdy, kto stanął w obliczu niespodziewanego wydatku, lub okazji inwestycyjnej wie, jak ważny jest szybki dostęp do gotówki. Kiedy nie posiadamy wystarczających oszczędności i nie chcemy zwracać się z prośbą o pożyczkę do bliskich, możemy skorzystać ze wsparcia finansowego banków. Jednak szczególnie kredyt gotówkowy to dodatkowe procedury, które przy większych kwotach wymagają czasu na rozpatrzenie wniosku.

Wyjściem w takiej sytuacji może być karta kredytowa z odpowiednim limitem lub kredyt odnawialny, które bezpośrednio powiązane są z naszym kontem osobistym lub rachunkiem firmowym.

Drugie rozwiązanie gwarantuje elastyczny dostęp do pieniędzy w dowolnym czasie, bez konieczności każdorazowego składania w banku wniosku o finansowanie. Brzmi zachęcająco? Sprawdźmy zatem, czym jest i jak działa kredyt odnawialny?

Czym jest kredyt odnawialny

Kredyt odnawialny jest produktem bankowym skierowanym do posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) lub osób, które zadeklarują otwarcie konta najpóźniej w dniu przyznania finansowania. Z uwagi na powiązanie z kontem osobistym często pomiędzy limitem odnawialnym, a debetem na koncie stawiany jest znak równości. W rzeczywistości to dwa różnie produkty finansowe. Różnice między nimi przedstawimy w dalszej części tekstu.

Kredyt odnawialny uruchamiany jest w ramach konta osobistego. Powiększa on dostępne saldo, dzięki czemu możemy korzystać z większej kwoty, niż ta, którą w danym momencie zgromadziliśmy na rachunku. Przyznanie kredytu odnawialnego uzależnione jest od zdolności kredytowej i kwoty regularnych wpływów na nasze konto. Co ważne, każde zaciągnięcie zobowiązania w ramach limitu, w trakcie obowiązywania umowy, nie wymaga dodatkowej weryfikacji ze strony banku.

Dzięki temu otrzymujemy swobodny dostęp do środków finansowych bez względu na porę dnia. Z tego powodu kredyt odnawialny często traktowany jest jako zabezpieczenie w razie nieprzewidzianych wydatków. Nie korzystamy z niego na co dzień, ale kiedy pojawi się potrzeba, bez zbędnych formalności sięgamy po dodatkowe pieniądze.

Jak działa kredyt odnawialny?

Mechanizm działania kredytu odnawialnego opiera się na swobodzie w wydatkowaniu środków finansowych, szybkiej dostępności i elastyczności w spłacie zobowiązania. Przede wszystkim limit w koncie, podobnie jak większość kredytów gotówkowych, udzielany jest na dowolny cel.

Bank nie będzie oczekiwać deklaracji dotyczącej sposobu wydatkowania środków. Nie musimy zatem przedstawiać, żadnych faktur i dokumentów potwierdzających zakup określonego produktu czy usługi. W dwóch słowach — pełna swoboda.

Jak się spłaca kredyt odnawialny?

Jak wspominaliśmy, kwota kredytu odnawialnego zwiększa saldo dostępnych środków. Trzeba pamiętać, że w pierwszej kolejności wydajemy nasze pieniądze, a następnie wykorzystujemy środki pochodzące z kredytu. Każdy wpływ na nasze konto osobiste w pierwszej kolejności spłaca zaciągnięte zobowiązanie i odnawia kwotę kredytu do dyspozycji.

Czy opłaca się brać kredyt odnawialny? Przykład

Załóżmy, że korzystamy z kredytu odnawialnego, którego limit wynosi 10.000 zł. Na koncie osobistym zgromadziliśmy 6.000 zł środków własnych i otrzymujemy miesięczne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4.000 zł. W takim układzie nasze łączne saldo do dyspozycji to 16.000 zł. Jeśli wydamy 5.000 zł, to zostanie nam 1.000 zł środków własnych i pełny limit - w takim wariancie nie skorzystaliśmy z kredytu i nie zapłacimy żadnych odsetek.

Wyobraźmy sobie jednak, że wydaliśmy 7.000 zł. Oznacza to, że pozbyliśmy się naszych oszczędności i zaciągnęliśmy w ramach limitu zobowiązanie w wysokości 1.000 zł. Od tej kwoty bank naliczać będzie odsetki aż do momentu spłaty. Po tygodniu na nasze konto wpływa wynagrodzenie, które spłaca zadłużenie, a bank przestaje naliczać odsetki.

Do dyspozycji na nowo mamy 10.000 zł limitu i środki własne pomniejszone o spłacony kapitał. Ile kosztuje kredyt odnawialny w takim razie? To coroczna opłata za potencjalnie możliwą do wykorzystania kwotę plus odsetki od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu.

Kto może skorzystać z kredytu odnawialnego?

Kredyt odnawialny adresowany jest do klientów indywidualnych posiadających ROR lub gotowych otworzyć do na dzień uruchomienia limitu odnawialnego, pełną zdolność do czynności prawnych i ważny dowód osobisty.

Z oferty skorzystać mogą także osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczające się w formie ryczałtu, księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej lub prowadzące pełną księgowość. Niektóre banki przed udzieleniem finansowania wymagają posiadania konta i zapewniania wpływów przez określony czas.

W przypadku osób fizycznych okres ten może wynosić 3 miesiące, ale są banki gotowe zaproponować limit kredytowy w dniu otwarcia rachunku. Wszystko zależy od oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Klient firmowy może spotkać się z koniecznością posiadania konta i wpływów przez okres 12 miesięcy — dotyczyć to może np. kredytu obrotowego bez zabezpieczeń.

Kredyt odnawialny a ocena zdolności kredytowej

Wnioskując o kredyt odnawialny, musimy poddać się ocenie zdolności kredytowej. Na jej podstawie bank określi, czy zgadza się na udzielenie finansowania, w jakiej kwocie i na jakich warunkach.

Procedura oceny wniosku w dużej mierze zależ od tego czy mamy już konto osobiste w banku, który udzielić ma finansowania i jak przebiegała nasza dotychczasowa współpraca. Ważna jest też kwota potencjalnego limitu kredytowego oraz inne produkty i usługi, z których korzystamy w tym właśnie banku.

Jeśli posiadamy ROR od kilkunastu miesięcy, na który regularnie wpływają środki, liczyć możemy na uproszczoną procedurę oceny wniosku. Bank zweryfikował już ich tożsamość podczas zakładania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, a analiza historii konta może wystarczyć do pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Nowi klienci, oprócz dokumentów potwierdzających tożsamość, z reguły muszą potwierdzić osiągane dochody. W takiej sytuacji bank oczekiwać może przedstawienia:

 • zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu i osiąganych dochodach,

 • oświadczenia klienta o zatrudnieniu i dochodach,

 • wyciągu z konta, na które wpływa wynagrodzenie,

 • decyzji o przyznaniu emerytury,

 • deklaracji podatkowej za poprzedni rok.

Na podstawie osiąganych dochodów, i przypadających na ten sam okres kosztów, oraz szeregu innych parametrów, bank będzie mógł ocenić, jakie jest ryzyko związane z udzieleniem nam finansowania. Potencjalny kredytodawca zweryfikuje też rejestry Biura Informacji Kredytowej (BIK), dzięki czemu zweryfikuje, jak radziliśmy sobie ze spłatą dotychczasowych kredytów i pożyczek.

Klienci o wątpliwej historii kredytowej muszą przygotować się na odmowę lub w najlepszym wypadku zaostrzenie warunków finansowania, jak np. wyższe oprocentowanie albo konieczność przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia.

Przedsiębiorcy wnioskujący o kredyt odnawialny w banku, w którym nie posiadają konta, muszą przedstawić m.in. dane rejestrowe firmy, zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i urzędu skarbowego, a także dokumenty pozwalające ocenić kondycję finansową firmy, tj. książka przychodów i rozchodów lub sprawozdania finansowe za dany okres. Warto pamiętać, że niektórzy kredytodawcy mogą wziąć pod uwagę wpływy na rachunek firmowy, który prowadzony był wcześniej przez inny bank.

Kredyt odnawialny, a debet

Często pomiędzy kredytem odnawialnym, a debetem na koncie stawiany jest znak równości. To jednak inne produkty finansowe, chociaż oba powiązane są z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz zapewniają natychmiastowy i wielokrotny dostęp do dodatkowej gotówki. I tak debet na koncie kierowany jest do osób:

 • oczekujących prostych procedur i błyskawicznej decyzji kredytowej,

 • niechcących podpisywać odrębnej umowy kredytowej,

 • potrzebujących niewielkiej kwoty finansowania sięgającej maksymalnie kilku tysięcy złotych,

 • gotowych na spłatę zobowiązania w krótkim terminie — najczęściej do 30 dni,

 • niechcących płacić prowizja za udzielenie kredytu — w przypadku debetu na koncie zazwyczaj nie jest ona pobierana.

Z kolei osoby potrzebujące wyższej kwoty, sięgającej nawet 100 - 150 tys. zł powinny zainteresować się kredytem odnawialnym. Umowa o limit kredytowy zawierana jest najczęściej na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny rok.

Przy kredycie odnawialnym nie ma klasycznego harmonogramu spłaty i zwrot środków może nastąpić w dowolnym momencie obowiązywania umowy. Uregulowanie zadłużenia nie oznacza jednak zamknięcia kredytu, tylko odnowienie kwoty do dyspozycji klienta.

Mając na uwadze wyższe kwoty i dłuższy okres finansowania, limit kredytowy wymaga podpisania odrębnej umowy i może wiązać się z koniecznością bardziej szczegółowej weryfikacji zdolności kredytowej wnioskodawcy. Nie musi być to jednak regułą i stały klient, o regularnych dochodach, może otrzymać kredyt odnawialny w banku niemal równie szybko jak debet na koncie.

Debet na koncie będzie lepszym rozwiązaniem, kiedy potrzebujemy doraźnej pomocy finansowej w niewielkiej kwocie i nie chcemy poddawać się pełnej procedurze oceny zdolności kredytowej. Jeśli jednak mamy większe potrzeby i chcemy dysponować środkami w dłuższym terminie, to faworytem jest kredyt odnawialny.

Kredyt odnawialny czy kredyt gotówkowy?

Podobieństwo pomiędzy kredytem odnawialnym i kredytem gotówkowym sprowadza się głównie do możliwości pozyskania dodatkowych środków na dowolny cel konsumpcyjny. W obu przypadkach bank przed podjęciem decyzji zbada naszą zdolność kredytową.

Pierwszą różnicą pomiędzy kredytem odnawialnym, a gotówkowym jest sposób spłaty. Ten pierwszy ma charakter limitu powiązanego z kontem osobistym. Kredytobiorca w pierwszej kolejności korzysta ze swoich środków zgromadzonych na rachunku, a kiedy ich zabraknie, zadłuża się w ciężar przyznanego limitu.

Odsetki naliczane są wyłącznie od kwoty zaciągniętego zobowiązania i spłacane są w przedziałach miesięcznych. Każdy wpływ na konto osobiste w pierwszej kolejności spłaca kredyt. Jeśli środki wpływające na rachunek nie pokrywają pełnej kwoty zobowiązania, to odsetki naliczane będą od pozostałej kwoty. Co ważne, każda spłata odnawia limit, który można kolejny raz wykorzystać.

Z kolei kredyt gotówkowy spłacany jest w ratach kapitałowo-odsetkowych, które trzeba regulować każdego miesiąca, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Odsetki naliczane są każdorazowo od kapitału pozostającego do spłaty. Całość lub część kredytu gotówkowego można bez przeszkód spłacić wcześniej, ale w przeciwieństwie do limitu w koncie, jego kwota nie podlega odnowieniu.

Kolejną różnicą jest możliwość wyboru, z jakich środków chcemy skorzystać. Kredyt odnawialny uruchomi się, kiedy na naszym koncie osobistym nie będzie już żadnych pieniędzy. Z kolei przy kredycie gotówkowym sami decydujemy, czy chcemy wykorzystać nasze oszczędności i czy wesprzeć się pieniędzmi banku.

Kredyt gotówkowy jest lepszym rozwiązaniem dla osób, które chcą precyzyjnie zarządzać swoim budżetem. Kwota i data miesięcznej raty jest znana. Wiemy też, jaki jest całkowity koszt kredytu gotówkowego. Pozwala lepiej planować przyszłe przepływy pieniężne.

Kredyt odnawialny czy karta kredytowa?

Oba rozwiązania opierają się o odnawialny limit kredytowy, co czyni je bardzo podobnymi do siebie. Karta kredytowa powiązana jest ze swoim numerem, który umożliwia m.in. jej spłatę, ale nie jest powiązana z numerem naszego konta, dlatego można posiadać samą kartę kredytową bez konieczności otwierana ROR.

Korzystając z tego rozwiązania, zawsze dysponujemy środkami banku. Podobnie jak w przypadku kredytu odnawialnego wysokość limitu karty bank ustali w oparciu o naszą zdolność kredytową.
Ważną i unikalną zaletą karty kredytowej jest możliwość skorzystania z okresu bezodsetkowego tzw. grace period.

Dzięki temu bank nie naliczy odsetek od pożyczonego kapitału. Jest jednak warunek — trzeba spłacić zadłużenie w karcie w wyznaczonym na wyciągu terminie. W przeciwieństwie do kredytu odnawialnego posiadacz karty kredytowej musi w każdym okresie rozliczeniowym dokonać jej spłaty minimalnej.

Karta kredytowa to dobre rozwiązanie dla osób, które wiedzą, jak działa okres bezodsetkowy i są w stanie skorzystać z darmowego kredytu w okresie wynoszącym nawet 60 dni — długość „grace period” zależy od konkretnej oferty banku. Trzeba jednak pamiętać, że jest to możliwe pod warunkiem całkowitej spłaty zadłużenia w terminie wskazanym na wyciągu. To także odpowiedni produkt, jeśli chcemy decydować, kiedy korzystać ze środków własnych, a kiedy zaciągać zobowiązanie.

Kredyt odnawialny daje z kolei większe możliwości w obszarze spłaty zadłużenia. Nie ma tu kwoty minimalnej, którą trzeba spłacić każdego miesiąca (poza odsetkami), a sam limit po 12 miesiącach może być przedłużony na kolejny rok. Należy jednak pamiętać, że w wyniku pogorszenia się naszej sytuacji finansowej bank może nie przedłużyć limitu, co wiąże się z koniecznością spłaty całej wykorzystanej kwoty kredytu.

Jak ubiegać się o kredyt odnawialny?

Ubiegając się o limit kredytowy, należy złożyć w banku wniosek kredytowy. Najlepiej jeśli jest to bank, który prowadzi nasze główne konto osobiste, tzn. takie, na które regularnie wpływa wynagrodzenie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby ubiegać się o limit odnawialny w banku, który w naszej ocenie posiada lepszą ofertę. W takiej sytuacji trzeba jednak pamiętać o konieczności otwarcia kolejnego rachunku ROR.

Warto też sprawdzić, czy nowy bank nie kieruje oferty kredytu odnawialnego wyłącznie do klientów, którzy posiadają konto osobiste przez określony czas, np. 3 miesiące. Można też zapytać, czy bank w toku analizy zdolności kredytowej weźmie pod uwagę udokumentowane wpływy, które były realizowane na rachunek w innym banku.

Najczęściej wniosek o limit odnawialny złożyć można przez Internet — za pośrednictwem strony banku, przez bankowość elektroniczną i mobilną. Można też zrobić to przez infolinię lub bezpośrednio w oddziale. Niektóre banki umożliwiają wnioskowanie o kredyt odnawialny podczas wideorozmowy.

Po złożeniu wniosku o limit odnawialny bank przechodzi do analizy naszej zdolności kredytowej i podejmuje decyzję. W toku oceny możemy zostać poproszeni o wyjaśnienia lub załączenie dodatkowych dokumentów. Jeżeli decyzja banku jest pozytywna, a przedstawione warunki finansowania spełniają nasze oczekiwania, możemy być gotowi do podpisania umowy kredytowej.

Ile kosztuje limit odnawialny?

Na całkowity koszt kredytu odnawialnego składa się kilka elementów. Najczęściej zwracamy uwagę na oprocentowanie nominalne, ale to nie jedyny czynnik decydujący o opłacalności oferty. Najczęściej stosowane przez banki opłaty to:

 1. prowizja za udzielenie kredytu odnawialnego,

 2. oprocentowanie nominalne zmienne,

 3. prowizja za odnowienie kredytu odnawialnego — pobierana jest po 12 miesiącach w celu przedłużenia finansowania na kolejny rok (zwykle 1-2,5% kwoty),

 4. prowizja za podwyższenie kredytu,

 5. opłata za sporządzenie aneksu do umowy,

 6. dodatkowe ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń.

Prowizja za udzielenie kredytu odnawialnego

Prowizja za udzielenie kredytu odnawialnego najczęściej wyrażona jest jako procent przyznanego limitu, z zastrzeżeniem, że nie może być ona niższa od konkretnej kwoty, np. 2% wartości finansowania i nie mniej niż 50 zł.

Przykładowo prowizja za udzielenie kredytu na 2.000 zł wynosić będzie 50 zł, pomimo tego, że 2% od tej kwoty to 40 zł. Część banków, stawiając na konkurencyjność swojej oferty, rezygnuje z pobierania prowizji za udzielenie limitu odnawialnego. Warto zwracać na to uwagę podczas weryfikacji parametrów kredytów odnawialnych.

Oprocentowanie nominalne limitu odnawialnego

Odsetki od kredytu odnawialnego naliczane są na podstawie zmiennej stopy procentowej. Maksymalne oprocentowanie nie może być wyższe niż dwukrotność odsetek ustawowych. Te z kolei składają się ze stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powiększonej o 3,50%. Zatem maksymalne oprocentowanie kredytu można wyrazić wzorem:

Maksymalne oprocentowanie kredytu = 2 x (stopa referencyjna NBP + 3,5%)

Warto wspomnieć, że posiadacz kredytu odnawialnego płaci odsetki wyłącznie od wykorzystanej w danym momencie kwoty, a nie od całego przyznanego limitu. Jednak w przypadku przeterminowanego kredytu bank naliczy odsetki karne.

Prowizja za przedłużenie limitu odnawialnego na kolejny rok

Kredyt odnawialny z reguły udzielany jest na 12 miesięcy. Po tym okresie finansowanie może być przedłużone na kolejny rok. Niektóre banki wznawiają limit odnawialny automatycznie bez odrębnej dyspozycji klienta, pod warunkiem, że nie doszło do widocznego pogorszenia jego sytuacji finansowej lub współpraca pomiędzy stronami stała się problematyczna.

Prowizja za odnowienie najczęściej obliczana jest jako procent wartości limitu, jednak nie mniej, niż określona kwota, np. 1% kwoty limitu, jednak nie mniej niż 50 zł. Warto o tym pamiętać, jeśli korzystamy z automatycznego przedłużenia umowy, które nie wymaga naszej dodatkowej dyspozycji.

Limit odnawialny — pozostałe opłaty

Dodatkowa opłata może być związana z podwyższeniem limitu odnawialnego w trakcie obowiązywania umowy. Wyrażona jest najczęściej procentowo z określeniem minimalnej opłaty za taką operację. Niektóre banki nie pobierają takiej prowizji, pod warunkiem, że dyspozycja zostanie złożona przez bankowość elektroniczną lub mobilną.

Na dodatkowy koszt muszą także przygotować się osoby planujące podpisać aneks do obowiązującej umowy. Bank z reguły nie pobierze opłaty, kiedy aneks dotyczyć będzie wyłącznie podwyższenia kwoty limitu.

Na ostateczną ocenę atrakcyjności oferty mogą wpłynąć także koszty dodatkowych ubezpieczeń, z których można skorzystać podczas ubiegania się o kredyt odnawialny. Ubezpieczenia te są dobrowolne i wpływają na koszt oferty.

Z jednej strony stanowią dodatkowy koszt, który naliczany jest np. jako procent o wykorzystanego salda kredytu. Z drugiej strony zapewniają ochronę w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, jak np. długotrwała choroba czy utrata pracy.

W przypadku klientów firmowych często spotykaną opłatą jest także prowizja za złożenie i rozpatrzenie wniosku. Jest pobierana z góry i nie podlega zwrotowi w przypadku negatywnej decyzji banku. Często ustalana jest indywidualnie, ale nie może być niższa kwoty od określonej w tabeli opłat i prowizji.

Sprawdź też: Linia kredytowa — jak działa i kto może z niej skorzystać?

Czy można wypowiedzieć umowę kredytu odnawialnego?

Tak. Zgodnie z art. 42 pkt 1 ustawy o kredycie konsumenckim, konsument ma prawo w każdym czasie, bez dodatkowych o wypowiedzieć umowę o kredyt odnawialny; strony mogą w umowie określić termin wypowiedzenia tej umowy, który nie może być jednak dłuższy niż jeden miesiąc.

Sposób wypowiedzenia umowy kredytu odnawialnego zależy od banku. Dyspozycję np. złożyć można przez bankowość telefoniczną lub składając w banku odpowiedni dokument. Powinien on zawierać datę, dane osobowe kredytobiorcy i numer umowy, która jest przedmiotem wypowiedzenia. Banki często na tę okazję mają przygotowane odpowiednie wzory pism.

Należy pamiętać, żeby najpóźniej w dniu wypowiedzenie umowy środki na rachunku, które pozwoli na spłatę całego zobowiązania oraz dodatkowej kwoty na pokrycie odsetek naliczonych od wykorzystanej kwoty limitu.

Kto oferuje kredyt odnawialny?

Kredyt odnawialny jest popularnym produktem finansowym, który urozmaica ofertę wielu banków uniwersalnych. Znalezienie odpowiedniej propozycji może być utrudnione, bo to samo rozwiązanie może kryć się pod różnymi nazwami handlowymi, jak „kredyt w rachunku płatniczym”, „limit zadłużenia w koncie”, „limit odnawialny” czy „kredyt odnawialny”.

W wyborze rozwiązania najlepiej dopasowanego do bieżących potrzeb pomóc mogą dostępne w sieci rankingi i zestawienia. Wybraliśmy przykładowe propozycje kredytów odnawialnych, które kierowane są do klientów indywidualnych posiadających ROR w polskich złotych (oferty zweryfikowane 22 września 2021 r.).

Kredyt odnawialny PKO BP

PKO Bank Polski oferuje limit odnawialny, którego maksymalna kwota wynosi 100.000 zł dla klientów indywidualnych i 150.000 zł dla klientów bankowości osobistej. Wstępną decyzję otrzymamy już w trakcie wypełniania wniosku. Z oferty skorzystać można w systemie bankowości elektronicznej, podczas wideorozmowy, telefonicznie i w oddziale PKO Banku Polskiego.

Umowę kredytową podpisać można zdalnie w serwisie internetowym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla klientów indywidualnych, oszacowana na podstawie przykładu reprezentatywnego wynosi dla tej oferty 14%.

Kredyt odnawialny mBank

mBank oferuje kredyt odnawialny w kwocie od 500 do 150.000 zł. Aktualnie bank nie pobiera prowizji za udzielenie finansowania. Oprocentowanie nominalne zmienne wynosi `17,5% w skali roku. Wniosek o przyznanie limitu odnawialnego w mBanku można złożyć przez system bankowości internetowej, infolinię i w placówce banku.

Kredyt odnawialny ING Bank Śląski

ING Bank Śląski oferuje kredyt odnawialny pod nazwą „limit zadłużenia w koncie”. Korzystając z tej oferty, pożyczyć możemy maksymalnie 6-krotność dochodów netto, jednak nie więcej niż 50.000 zł. ING Bank Śląski nie pobiera prowizji za udzielenie finansowania.

Wniosek o limit odnawialny złożyć można w systemie bankowości elektronicznej lub w oddziale banku. Roczna stopa oprocentowania RRSO oszacowana na podstawie przykładu reprezentatywnego wynosi 17,39%.

Kredyt odnawialny Santander Bank Polska

Santander Bank Polska oferuje limit odnawialny pod nazwą „kredyt w rachunku płatniczym”. Minimalna kwota kredytu to 1.000 zł, a maksymalna nie może przekroczyć 6-krotności dochodu netto. Santander Bank Polska nie pobiera prowizji za udzielenie i podwyższenie limitu odnawialnego pod warunkiem, że wniosek złożymy przez system bankowości internetowej lub mobilnej.

Wniosek kredytowy złożyć można online, w oddziale banku i telefonicznie. Przykładu reprezentatywnego wynika, że rzeczywista roczna stopa oprocentowania znajduje się tu na poziomie 16,75%.

Kredyt odnawialny Bank Millennium

Bank Millennium oferuje kredyt odnawialny pod nazwą „limit w koncie osobistym”. Minimalna kwota kredytu to 500 zł. Bank nie pobiera prowizji za udzielenie finansowania. W każdym miesiącu rozliczeniowym możemy skorzystać z 7 dni, w których nie będziemy płacić odsetek od pożyczonego kapitału.

O limit odnawialny w Banku Millennium można wnioskować w bankowości internetowej, telefonicznie i bezpośrednio w placówce. Zgodnie z przedstawionym przykładem reprezentatywnym stopa oprocentowania RRSO wynosi dla tej oferty 20,75%.

Kredyt odnawialny BNP Paribas

BNP Paribas oferuje kredyt odnawialny w koncie, którego kwota mieści się w przedziale od 1.000 do 100.000 zł. Za udzielenie finansowania nie zapłacimy prowizji. Oprocentowanie zmienne wynosi 17,49% w skali roku. Wniosek o przyznanie limitu odnawialnego można złożyć w systemie bankowości elektronicznej, przez telefon i w oddziale banku.

Do końca 2021 roku możemy też skorzystać z promocji „Kredyt odnawialny bez odsetek na 12 miesięcy”, w której Bank BNP Paribas przez okres pierwszych 12 miesięcy zapewni zerowe oprocentowanie kredytu i 0 zł prowizji za udzielenie finansowania. W zależności od zdolności kredytowej uczestnika promocji maksymalna kwota kredytu odnawialnego to 50.000 zł. Warunki otrzymania takiego finansowania znajdują się w regulaminie promocji.

Kredyt odnawialny Credit Agricole

Indywidualna linia kredytowa w Credit Agricole może być udzielona na kwotę od 500 do 50.000 zł. Wysokość finansowania uzależniona jest od wyniku analizy zdolności kredytowej. Umowa zawierana jest na okres 6 lub 12 miesięcy. Wniosek kredytowy można złożyć w systemie bankowości elektronicznej, w placówce banku lub telefonicznie. Zgodnie z przedstawionym przykładem reprezentatywnym stopa oprocentowania RRSO dla tej oferty wynosi 27%.

Kredyt odnawialny Alior Bank

Alior Bank kwotę limitu odnawialnego powiązanego z rachunkiem oszczędnościowo rozliczeniowym ustala indywidualnie. W tabeli opłat i prowizji pojawia się koszt związany z przyznaniem finansowania. O limit odnawialny wnioskować mogą osoby w wieku od 18 do 80 lat, posiadające rachunek ROR i uzyskujące dochody na terenie polski. Wniosek złożyć można w systemie bankowości elektronicznej lub dzwoniąc na infolinię. Przykład reprezentatywny wskazuje, że RRSO tej oferty wynosi 23,43%.

Kredyt odnawialny Bank Pekao

Bank Pekao deklaruje, że wysokość limitu w koncie ustalana jest indywidualnie po zbadaniu zdolności kredytowej wnioskodawcy. Klienci banku posiadający regularnie zasilane konto osobiste mogą ubiegać się o limit w koncie na podstawie samego dowodu osobistego.

Pozostałe osoby, poza dokumentem tożsamości, muszą przedstawić historię rachunku z wpływami za ostatnie 6 miesięcy. Kolejne warunki należy ustalić indywidualnie z doradcą. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO dla tej oferty to 22,84%.

Kredyt odnawialny Citi Banku

Maksymalna kwota limitu kredytowego w koncie osobistym w Citi Banku to 8.000 zł. Bank nie nalicza prowizji za korzystanie z kredytu odnawialnego w pierwszym roku. Jeżeli korzystamy z limitu do 7 dni w miesiącu, to nie zapłacimy odsetek od pożyczonej kwoty.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, wyliczona na podstawie przykładu reprezentatywnego, wynosi dla tej oferty 19,27%. O kredyt odnawialny w Banku Citi Hanldowym możemy ubiegać się wypełniając formularz na stronie internetowej tej instytucji.

Kredyt odnawialny Inteligo

Klienci Inteligo mogą zaciągnąć kredyt w rachunku płatniczym na kwotę nieprzekraczającą 60.000 zł. Wniosek o limit odnawialny można złożyć z dowolnego miejsca na świecie, jednak umowę trzeba podpisać na terytorium Polski — nie dotyczy to jednak limitu z umową elektroniczną Inteligo. Bank pobiera prowizję za udzielenie finansowania. Roczna stopa oprocentowania (RRSO) tej oferty dla przykładu reprezentatywnego wynosi tu 18%.

Kredyt odnawialny Velo Bank

Velo Bank oferuje limit w rachunku, którego maksymalna kwota nie może przekroczyć 50.000 zł. Kiedy wnioskujemy o limit poniżej 5.000 zł, to możemy liczyć na uproszczone formalności — wystarczy oświadczenie o źródle i wysokości dochodów. RRSO obliczone na podstawie przykładu reprezentatywnego wynosi tu 13,9%. O limit odnawialny w Getin Banku wnioskować można w systemie bankowości elektronicznej.

Kredyt odnawialny Bank Pocztowy

Bank Pocztowy oferuje kredyt w koncie, którego limit może mieścić się w przedziale od 500 do 100.000 zł. Limit może sięgać nawet 6-krotności średnich, miesięcznych, regularnych wpływów na rachunek, jednak opcja ta dostępna jest po upływie 12 miesięcy od założenia konta. RRSO tej oferty, oszacowane na podstawie przykładu reprezentatywnego, wynosi 20,04%. O kredyt w koncie można ubiegać się w bankowości elektronicznej, przez telefon i bezpośrednio w placówce.

Czy posiadanie kredytu odnawialnego obniża zdolność kredytową?

Tak, i nie ma znaczenia, czy wykorzystujemy przyznany limit. Dla banku to wciąż potencjalne zobowiązanie, które bez przeszkód możemy zaciągnąć zaraz po wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej. Podczas weryfikacji naszej zdolności do obsługi zadłużenia, wszystkie zobowiązania o charakterze limitowym, tj. kredyt odnawialny, debet na koncie czy karta kredytowa, obciążają generowaną przez nas nadwyżkę finansową.

Podczas oceny zdolności kredytowej bank doliczy do naszych miesięcznych zobowiązań od 3 do 5% naszych limitów. Załóżmy, że bank naliczy 5% od naszych zobowiązań limitowych, z których nawet nie korzystamy, bo traktujemy je jako pogotowie kasowe na nieprzewidziane wydatki.

W portfelu mamy kartę kredytową z limitem 5.000 zł i korzystamy z kredytu odnawialnego w kwocie 10.000 zł. Z tego tytułu bank pomniejszy osiągany każdego miesiąca dochód o 750 zł (250 zł za kartę kredytową i 500 zł za limit odnawialny). To dlatego rezygnacja z niewykorzystywanych kredytów o charakterze limitowym może zwiększyć naszą zdolność kredytową.

Czy kredyt odnawialny może być pułapką?

Długotrwałe korzystanie z kredytu obrotowego może doprowadzić do mylnego wrażenia, że pieniądze pożyczone od banku są nasze. Sprzyja temu prezentacja samego salda, która łączy środki własne i finansowanie obce. Przekonanie to może doprowadzić do przykrych konsekwencji, szczególnie w sytuacji, kiedy kwota limitu sięga kilkudziesięciu tysięcy złotych, a my szale konsumpcji utraciliśmy kontrolę nad wydatkowaniem pieniędzy.

Trzeba pamiętać, że odsetki od przeterminowanego zadłużenia, są znacznie wyższe od tych naliczanych na standardowych warunkach umowy. Mogą pojawić się także przesłanki, które spowodują, że bank nie będzie mógł przedłużyć kredytu odnawialnego na kolejny rok. W takiej sytuacji konieczna będzie spłata całości zobowiązania wraz z odsetkami, a organizacja takiej kwoty może być problematyczna.

Sprawdź też: Pożyczka dla zadłużonych z komornikiem - jak dostać pożyczkę?

Sprawdź też: Co to jest Inflacja i jak inflacja w Polsce wpływa na Twój portfel?

Debet na koncie

Poradniki