Najlepsze konta maklerskie

Konto maklerskie pozwala na samodzielne dokonywanie transakcji na rynkach kapitałowych. Dzięki niemu można kupić i sprzedać akcje, obligacje oraz inne rodzaje instrumentów finansowych. W Polsce funkcjonuje wiele rodzajów rachunków maklerskich. Wybór tego najbardziej odpowiedniego dla Ciebie powinien zostać poprzedzony szczegółową analizą ofert, która obejmie przede wszystkim możliwość zaspokojenia przez wybrany produkt Twoich indywidualnych potrzeb inwestycyjnych, ale również: wysokość opłat i prowizji, rzetelną ocenę biura maklerskiego i narzędzi, jakie te oddaje w Twoje ręce i które mają umożliwić Ci sprawne dokonywanie inwestycji i śledzenie aktualnych trendów biznesowych.


Oddajemy w Twoje ręce aktualny ranking kont maklerskich przygotowany przez naszych najwybitniejszych analityków. Znajdziesz w nim najistotniejsze cechy charakteryzujące konkretne konta maklerskie, przedstawione w przejrzysty i zrozumiały sposób. Z naszym rankingiem wystarczy Ci zaledwie kilka minut, aby dokonać wyboru najlepszego dla Ciebie rachunku w biurze maklerskim. Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia i już dziś rozpocznij swoją przygodę z inwestowaniem!

Rozwiń
Ikona strzałki
Ikona zamknięcia
Ikona zamknięcia
Informacje podstawowe:
Opłata za prowadzenie rachunku
Prowizja od zleceń na akcje z GPW
Prowizja od futures na GPW
Dostęp do rynków zagranicznych
Czy rachunek dostępny jako IKE/IKZE
Prowizja od handlu
na rynkach zagranicznych
Informacje dodatkowe:
Opcja daytradingu
Czy wymagany ROR
Czy konto można otworzyć online?
Dodatkowe informacje
Ikona strzałki
Sortowanie
Ikona zamknięcia
Sortowanie
Ikona zamknięcia
Sortuj listę według
 • Ranking kont
 • Najbardziej popularne oferty
Ikona strzałki
Filtry
Ikona zamknięcia
Filtry
Ikona zamknięcia
Ikona strzałki
Pomoc eksperta dla kredytu gotówkowego
Ikona zamknięcia
Pomoc eksperta dla kredytu gotówkowego
Ikona zamknięcia
Skorzystaj z pomocy eksperta

Dokładamy starań, by dane prezentowane w naszych zestawieniach były jak najbardziej zbliżone do oferty, jaką otrzymasz w instytucji finansowej. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.

Ikona diamentu Konsultant znajdzie dla Ciebie najlepsze oferty
Ikona zegara Zaoszczędzisz czas - wypełniasz tylko jeden formularz
Ikona prezentu Dodatkowo otrzymasz obiektywne rankingi oraz porady ekspertów
Ikona kłódki Twoje dane są bezpieczne, masz nad nimi pełną kontrolę
Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bonnier Business (Polska) informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących:

Wyrażam zgodę na inicjowanie przez Bonnier Business (Polska) połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego:

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Pokaż więcej

Konto maklerskie jest niezbędne, aby móc uczestniczyć w obrocie instrumentami finansowymi notowanymi na giełdzie, a więc na przykład: akcjami, obligacjami, jednostkami uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, opcjami lub kontraktami terminowymi. Niektóre biura maklerskie oferują możliwość dokonywania transakcji na giełdach zagranicznych oraz inwestowania w surowce czy kryptowaluty.

Biuro maklerskie oraz dom maklerski to pośrednicy pomiędzy inwestorami a Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz giełdami światowymi. Nie ma możliwości, aby zakupić akcje bezpośrednio na giełdzie. Żeby zacząć inwestować, należy założyć rachunek maklerski.

Akcje kupuje się przy wykorzystaniu rachunku maklerskiego (rachunki inwestycyjnego, konta maklerskiego) prowadzonego przez dom lub biuro maklerskie. Nie ma możliwości, aby pominąć tę drogę.

Rachunek maklerski może zostać założony wyłącznie przez osoby pełnoletnie legitymujące się dokumentem tożsamości oraz posiadające numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub osoby prawne.

Konto maklerskie zakłada się w domach i biurach maklerskich.

Inwestor może posiadać dowolną ilość rachunków maklerskich. Istnieje nawet możliwość, aby posiadać kilka kont inwestycyjnych w jednym biurze maklerskim.

Zazwyczaj środki finansowe ze sprzedaży akcji już po kilku dniach po rozliczeniu transakcji mogą zostać wypłacone przez inwestora z jego konta maklerskiego lub przeznaczone na zakup kolejnych instrumentów. Zazwyczaj są to dwa-trzy dni.

Najprościej wpłacić pieniądze na konto maklerskie poprzez wykonanie przelewu z konta osobistego.

Rachunek rejestrowy zakładany i prowadzony jest bezpłatnie. Nie należy go jednak utożsamiać z rachunkiem papierów wartościowych. Rachunek rejestrowy to rejestr, na którym zapisywane są stany posiadania obligacji skarbowych, operacje wykonywane na tych instrumentach oraz rozliczenia związane z tymi instrumentami.

Prowizja maklerska to opłata pobierana przez biuro lub dom maklerski za każdą wykonaną operacją zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych na giełdzie.

Opłaty związane z utrzymaniem konta maklerskiego są mocno zróżnicowane. Z tego względu powinny stanowić jeden z podstawowych kryteriów wyboru rachunku maklerskiego.

Dla osób początkujących, które dopiero chciałyby rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem, stworzone zostały rachunki maklerskie w wersji demo. To konto szkoleniowe, na którym inwestor zarządza wirtualnymi środkami finansowymi i dokonuje symulacyjnych operacji, ale posługując się przy tym rzeczywistymi i aktualnymi danymi.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych prowadzi system rekompensat, którego członkiem musi być każdy dom maklerski. System ten gwarantuje bezpieczeństwo środków finansowych, które inwestorzy gromadzą na swoich rachunkach inwestycyjnych.

Ponadto domy i biura maklerskie mają obowiązek poddać się kontroli Komisji Nadzoru Finansowego oraz spełniać szereg rygorystycznych wymogów, które Komisja przed nimi stawia.

Jeśli dom maklerski upadnie, to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych gwarantuje inwestorowi, że ten odzyska 100% utraconych środków do równowartości w złotówkach 3 tysięcy euro oraz 90% środków wykraczających ponad tę kwotę, ale jedynie do równowartości w złotych 22 tysięcy euro.

Poradniki finansowe - konto maklerskie

Najnowsze artykuły o produktach bankowych: kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny , konto osobiste, konto firmowe i wiele więcej.

Rachunek maklerski umożliwia dokonywanie samodzielnych inwestycji na rynkach kapitałowych. Można wybrać konto dedykowane obrotowi krajowymi papierami wartościowymi, ale również takie, które daje możliwość dokonywania transakcji nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami.

Zgodnie z danymi Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, obecna liczba otwartych rachunków maklerskich w Polsce sięga 1,6 mln. Posiada je w ofercie ponad 20 domów i biur maklerskich, które posiadają siedzibę w Polsce i są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz kilkunastu brokerów zagranicznych.

Konto maklerskie jest niezbędne do tego, aby samodzielnie zacząć inwestować na giełdzie. Zanim jednak wybierzesz odpowiedni dla siebie rachunek maklerski, dokładnie zapoznaj się z charakterystyką tego produktu oraz sprawdź, na co zwrócić uwagę przy dokonywaniu wyboru.

Czym jest rachunek maklerski?

Konto maklerskie to rachunek utrzymywany przez domy lub biura maklerskie. Dzięki niemu możliwe jest dokonywanie samodzielnych inwestycji na rynkach kapitałowych w Polsce i za granicą. Za pośrednictwem takiego rachunku wydawane są dyspozycje zakupu i sprzedaży papierów wartościowych.

Konto maklerskie przyjmuje postać cyfrowego portfela, w którym znajdują się środki finansowe oraz posiadane aktywa finansowe – akcje, obligacje, kontrakty terminowe i produkty strukturyzowane. Numer rachunku maklerskiego składa się z 8 cyfr.

Podstawowe funkcjonalności rachunków maklerskich oraz rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych są podobne – można z nich przelewać środki finansowe oraz wpłacać środki na nie. Przelewy pieniężne na Twoje konto maklerskie mogą pochodzić od Ciebie, ale również od innych podmiotów (na przykład z tytułu otrzymywanych dywidend, czy zapłaty za sprzedane papiery wartościowe).

Standardem jest, że rachunki maklerskie zakładane u polskich operatorów dają możliwość dostępu do instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Niektóre z biur i domów maklerskich dodatkowo rozszerzają swoją ofertę o produkty inwestycyjne zagraniczne.

W jaki sposób działa konto maklerskie?

Rachunki maklerskie nazywa się również „kontami inwestycyjnymi”. Takie konta prowadzone są przez domy i biura maklerskie, a ich posiadanie jest niezbędne, aby rozpocząć inwestowanie na rynkach kapitałowych. Konta maklerskie prowadzone są w wersji elektronicznej, co sprawia, że operacje na nich można wykonywać zdalnie przy pomocy dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.

Rachunek maklerski można założyć w wielu instytucjach, ale funkcjonalności takiego narzędzia wiele się od siebie nie różnią. Podstawowym zadaniem rachunku inwestycyjnego jest umożliwienie jego właścicielowi przechowywania na nim różnego rodzaju papierów wartościowych. Dodatkowo rachunek maklerski umożliwia kupno i sprzedaż giełdowych instrumentów inwestycyjnych. Niektóre konta maklerskie dają również możliwość inwestowania w kryptowaluty.

Kto może być właścicielem rachunku maklerskiego?

Rachunek maklerski może zostać założony wyłącznie przez osoby pełnoletnie legitymujące się dokumentem tożsamości oraz posiadające numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub osoby prawne. Zdarza się, że przy zakładaniu konta, konieczne jest dokonanie wpłaty minimalnej, bez której niemożliwe będzie uruchomienie rachunku.

Jak założyć konto maklerskie?

Przed otworzeniem rachunku maklerskiego, warto zapoznać się z ofertą dostępną na rynku. Bardzo pomocny w tym zakresie będzie ranking kont maklerskich. Znajduje się tam zestawienie najistotniejszych parametrów rachunków maklerskich przygotowane przez wykwalifikowanych i doświadczonych analityków rynkowych i inwestorów. Oferty te są uszeregowane od najlepszej do najgorszej, gdzie za najistotniejsze kryteria przyjmuje się koszty oraz funkcjonalność. Jeśli chciałbyś poznać aktualne oferty, koniecznie sprawdź nasz smartowy ranking kont maklerskich czerwiec 2023.

Większość biur maklerskich i domów maklerskich daje możliwość zdalnego otworzenia rachunku. W tym celu należy wypełnić wniosek, dołączyć wymagane dokumenty i dokonać autoryzacji konta.

Zdecydowanie najłatwiej jest zakładać rachunek maklerski w banku, w którym posiada się również podstawowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Wówczas nie ma konieczności autoryzacji. Wystarczy zalogować się do własnej bankowości elektronicznej i z jej poziomu wypełnić wniosek o utworzenie rachunku maklerskiego.

Pamiętaj, że każda forma inwestycji wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości kapitału. W określonych przypadkach strata może być wyższa niż wartość kapitału początkowego. Zazwyczaj, im większe ryzyko inwestycyjne ciąży na danym instrumencie finansowym, tym większa szansa na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków w krótkim czasie.

Każdorazowo przed otwarciem rachunku maklerskiego dom lub biuro maklerskie ma obowiązek poprosić klienta o wypełnienie ankiety MiFID. To dokument, którego zadaniem jest sprawdzenie wiedzy przyszłego inwestora z zakresu inwestowania. Ankieta służy głównie klientowi, aby ten uświadomił sobie, jak dobrze zna rynek giełdowy, jakie ryzyko inwestycyjne jest w stanie zaakceptować oraz w jaką kategorię instrumentów finansowych zaleca się, aby inwestował.

Aby dokonać pierwszych transakcji na rynku kapitałowym, należy zasilić rachunek inwestycyjny. Najprościej zrobić to za pomocą zlecenia przelewu z konta osobistego. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć i boisz się podejmować ryzyka, bez posiadania odpowiedniej wiedzy, spróbuj swoich sił na koncie demo. To bezpłatny symulator działający na danych rzeczywistych, ale wirtualnych pieniądzach. Pozwoli Ci on nauczyć się obsługi konta oraz funkcjonowania giełdy. Kiedy już odniesiesz pierwsze sukcesy na koncie demo, z większą odwagą i pewnością podejdziesz do prawdziwych inwestycji.

Jakie instrumenty finansowe można kupić, posiadając rachunek inwestycyjny?

Za pośrednictwem konta maklerskiego można stać się właścicielem szeregu instrumentów giełdowych:

 • akcji i prawa do akcji;

 • obligacji firmowych i skarbowych;

 • kontraktów;

 • certyfikatów inwestycyjnych;

 • ETF-ów;

 • instrumentów pochodnych, na przykład: opcji czy kontraktów terminowych.

Dodatkowo przy pomocy rachunku inwestycyjnego można kupić jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, produkty strukturyzowane, surowce oraz kryptowaluty.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze konta maklerskiego?

Jeśli po raz pierwszy mierzysz się z wyzwaniem wyboru konta maklerskiego, pamiętaj, żeby szczególną uwagę zwrócić na bezpieczeństwo własnych środków. Zanim podpiszesz umowę z jakimś biurem lub domem maklerskim, zawsze sprawdzaj, czy znajduje się on na liście domów maklerskich uprawnionych do działania w Polsce. Aktualna lista znajduje się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Kolejną kwestią jest analiza własnych potrzeb i planów inwestycyjnych. Jeśli Twoim celem jest inwestowanie długoterminowe, zwróć uwagę na opłaty związane z obsługą rachunku inwestycyjnego. Jeśli natomiast chciałbyś spróbować swoich sił w inwestowaniu krótkoterminowym i aktywnym reinwestowaniu zgromadzonych na rachunku środków, wybierz ofertę wiążącą się z możliwie najniższymi prowizjami za dokonane operacje.

Ważną kwestią przy wyborze rachunku maklerskiego jest zatem optymalizacja kosztowa. Zawsze sprawdzaj tabelę opłat i prowizji. Zwracaj szczególną uwagę na wysokość opłat za: prowadzenie rachunku, dokonywanie przelewów, wykonywanie transakcji kupna-sprzedaży, czy korzystanie z opcji dodatkowych, takich jak: kursy walut, zestawienia, notowania, informacje, statystyki, etc.

Ważna jest też ilość i dostępność punktów obsługi klienta oraz zakres oferowanych usług dodatkowych. Dla niektórych bardzo istotne jest wsparcie merytoryczne ze strony doradcy inwestycyjnego oraz dostęp do analiz i rekomendacji udostępnianych przez doświadczonych analityków i graczy giełdowych.

Bardzo wygodną kwestią, szczególnie dla inwestorów krótkoterminowych jest dostępność przejrzystej i łatwej w obsłudze aplikacji mobilnej. Dzięki niej będziesz miał wgląd w swój portfel inwestycyjny oraz notowania w każdym miejscu i o każdym czasie.

Rachunek maklerski a bezpieczeństwo

Każdy początkujący inwestor na pewno zastanawia się, czy jego środki na koncie maklerskim będą bezpieczne. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych prowadzi system rekompensat, którego członkiem musi być każdy dom maklerski. System ten gwarantuje bezpieczeństwo środków finansowych, które inwestorzy gromadzą na swoich rachunkach inwestycyjnych.

Zadaniem systemu rekompensat jest wypłata środków pieniężnych i rekompensaty o wartości utraconych instrumentów finansowych. Należy jednak mieć na uwadze, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych gwarantuje bezpieczeństwo jedynie do określonej w ustawie wysokości środków finansowych.

Jeśli dom maklerski upadnie, to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych gwarantuje inwestorowi, że ten odzyska 100% utraconych środków do równowartości w złotówkach 3 tysięcy euro oraz 90% środków wykraczających ponad tę kwotę, ale jedynie do równowartości w złotych 22 tysięcy euro.

Ponadto domy i biura maklerskie mają obowiązek poddać się kontroli Komisji Nadzoru Finansowego oraz spełniać szereg rygorystycznych wymogów, które Komisja przed nimi stawia.

W przypadku upadku domu maklerskiego, akcje zapisane na koncie inwestora zostaną przeniesione na nowy rachunek inwestora w innym domu maklerskim.

Domy maklerskie oraz firmy inwestycyjne prowadzące działalność w Polsce, ale posiadające siedzibę poza Unią Europejską podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Brokerzy inwestycyjni unijni podlegają jurysdykcji prawnej w swoich krajach, co oznacza, że ewentualne spory, gdzie oni będą stronami, będą się toczyć przed sądami kraju, w którym znajduje się siedziba brokera.

Ile kosztuje rachunek inwestycyjny?

Na jakie koszty należy być przygotowanym, jeśli ma się w planach obrót instrumentami finansowymi za pośrednictwem konta maklerskiego? Dom i biuro maklerskie może żądać następujących opłat za prowadzenie i utrzymywanie rachunku maklerskiego:

 • prowizji maklerskiej:

  • od dyspozycji składanych przez Internet;

  • prowizja minimalna od zrealizowanego zlecenia;

  • za handel akcjami spółek zagranicznych;

  • za przewalutowanie;

 • opłaty za prowadzenie rachunku maklerskiego;

 • opłaty za dostęp do notowań w czasie rzeczywistym;

 • opłaty zależne od kanału złożenia zlecenia;

 • opłaty za przeniesienia akcji z jednego rachunku na drugi;

 • opłaty za depozyt od wartości zagranicznych aktywów zapisanych na rachunku;

 • opłata za otwarcie rachunku;

 • opłaty za usługi dodatkowe, na przykład:

  • doradztwo inwestycyjne;

  • pakiet szkoleń edukacyjnych;

  • ilość i jakość publikowanych analiz;

  • rekomendacje doświadczonych graczy giełdowych;

  • skanery instrumentów finansowych i spółek.

Czy warto posiadać rachunek maklerski?

Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy warto posiadać rachunek inwestycyjny. Dzieje się tak, ponieważ założenie konta maklerskiego jest konieczne, kiedy interesuje nas zakup papierów wartościowych, ich sprzedaż oraz agregowanie na koncie. Oznacza to, że rachunek warto założyć wtedy, kiedy chce się aktywnie uczestniczyć operacjach mających miejsce na rynku kapitałowym.

Podsumowując, konto maklerskie jest niezbędne do tego, aby rozpocząć inwestowanie na giełdzie, Nie sposób kupować instrumentów finansowych rynku kapitałowego, kiedy nie posiada się rachunku inwestycyjnego. W wyborze najlepszego konta z pewnością pomoże Ci nasz ranking kont maklerskich. Pamiętaj, aby dokonany wybór był adekwatny do przyjętej strategii inwestycyjnej.Poradniki finansowe - konto maklerskie

Komentarze

Potwierdź że nie jesteś robotem!
Dziękujemy za zadanie pytania!
Nasi Redaktorzy odpowiedzą tak szybko jak to możliwe a informację o udzieleniu odpowiedzi prześlemy na podany adres e-mail .
Coś poszło nie tak. Prosimy spróbować ponownie później.
Ikona strzałki