8,40%
-1,80 p.p.
Stopa bezrobocia (Stany Zjednoczone)

Stopa bezrobocia

Ostatnia wartość: 8,40%
Zmiana: -1,80 p.p.
Poprzednia wartość: 10,20%
Max 5L: 14,70%
Min 5L: 3,50%
Źródło: Bureau of Labor Statistics
Kraj: Stany Zjednoczone

Charakterystyka wskaźnika

Stopa bezrobocia jest to wielkość statystyczna obrazująca wielkość bezrobocia w danym kraju. Wskaźnik może być liczony na dwa sposoby: - jako stosunek liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do zasobu siły roboczej. – jako relację liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do liczby ludności w wieku produkcyjnym, tj. do liczby osób w granicach wiekowych określających w danym kraju wiek produkcyjny (w Polsce 16-60 lat dla kobiet i 16-65 lat dla mężczyzn). Stopa bezrobocia obliczona drugim sposobem jest zawsze niższa, bo liczebność ludności w wieku produkcyjnym jest zawsze większa od liczebności zasobu siły roboczej.

Notowania historyczne

Data Wartość
VIII 2020 8,4
VII 2020 10,2
VI 2020 11,1
IV 2020 14,7
III 2020 4,4
II 2020 3,5
I 2020 3,6
XII 2019 3,5
XI 2019 3,5
X 2019 3,6
IX 2019 3,5
VIII 2019 3,7
VII 2019 3,7
VI 2019 3,7
V 2019 3,6
IV 2019 3,6
III 2019 3,8
II 2019 3,8
I 2019 4
XII 2018 3,9
XI 2018 3,7
X 2018 3,8
IX 2018 3,7
VIII 2018 3,9
VII 2018 3,9
VI 2018 4
V 2018 3,8
IV 2018 3,9
III 2018 4,1
II 2018 4,1
II 2018 4,1
I 2018 4,1
XII 2017 4,1
XI 2017 4,1
X 2017 4,1
IX 2017 4,2
VIII 2017 4,4
VII 2017 4,3
VI 2017 4,4
V 2017 4,3
IV 2017 4,4
III 2017 4,5
II 2017 4,7
I 2017 4,8
XII 2016 4,7
XI 2016 4,6
X 2016 4,8
IX 2016 4,9
VIII 2016 4,9
VII 2016 4,9
VI 2016 4,9
V 2016 4,7
IV 2016 5
III 2016 5
II 2016 4,9
I 2016 4,9
XII 2015 5
XI 2015 5
X 2015 5
IX 2015 5,1
VIII 2015 5,1
VII 2015 5,3
VI 2015 5,3
V 2015 5,5
IV 2015 5,4
III 2015 5,5
II 2015 5,5
I 2015 5,7
XII 2014 5,6
XI 2014 5,8
X 2014 5,8
IX 2014 5,9
VIII 2014 6,1
VII 2014 6,2
VI 2014 6,1
V 2014 6,3
IV 2014 6,3
III 2014 6,7
II 2014 6,7
I 2014 6,6
XII 2013 6,7
XI 2013 7
X 2013 7,3
IX 2013 7,2
VIII 2013 7,3
VII 2013 7,4
VI 2013 7,6
V 2013 7,6
IV 2013 7,5
III 2013 7,6
II 2013 7,7
I 2013 7,9
XII 2012 7,8
XI 2012 7,8
X 2012 7,8
IX 2012 7,8
VIII 2012 8,1
VII 2012 8,3
VI 2012 8,2
V 2012 8,2
IV 2012 8,1
III 2012 8,2
II 2012 8,3
I 2012 8,3
XII 2011 8,5
XI 2011 8,6
X 2011 9
IX 2011 9,1
VIII 2011 9,1
VII 2011 9,1
VI 2011 9,2
V 2011 9,1
IV 2011 9
III 2011 8,8
II 2011 8,9
I 2011 9
XII 2010 9,4
XI 2010 9,8
X 2010 9,6
IX 2010 9,6
VIII 2010 9,6
VII 2010 9,5
VI 2010 9,5
V 2010 9,7
IV 2010 9,9
III 2010 9,7
II 2010 9,7
I 2010 9,7
XII 2009 10
XI 2009 10
X 2009 10,1
IX 2009 9,8
VIII 2009 9,7
VII 2009 9,4
VI 2009 9,5
V 2009 9,4
IV 2009 8,9
III 2009 8,6
II 2009 8,2
I 2009 7,7
XII 2008 7,4
XI 2008 6,9
X 2008 6,6
IX 2008 6,2
VIII 2008 6,1
VII 2008 5,8
VI 2008 5,5
V 2008 5,4
IV 2008 5
III 2008 5,1
II 2008 4,8
I 2008 5
XII 2007 5
XI 2007 4,7
X 2007 4,7
IX 2007 4,7
VIII 2007 4,6
VII 2007 4,6
VI 2007 4,6
V 2007 4,4
IV 2007 4,5
III 2007 4,4
II 2007 4,5
I 2007 4,6
XII 2006 4,4
XI 2006 4,5
X 2006 4,4
IX 2006 4,5
VIII 2006 4,7
VII 2006 4,7
VI 2006 4,6
V 2006 4,6
IV 2006 4,7
III 2006 4,7
II 2006 4,8
I 2006 4,7
XII 2005 4,9
XI 2005 5
X 2005 5
IX 2005 5
VIII 2005 4,9
VII 2005 5
VI 2005 5
V 2005 5,1
IV 2005 5,2
III 2005 5,2
II 2005 5,4
I 2005 5,3
XII 2004 5,4
XI 2004 5,4
X 2004 5,5
IX 2004 5,4
VIII 2004 5,4
VII 2004 5,5
VI 2004 5,6
V 2004 5,6
IV 2004 5,6
III 2004 5,8
II 2004 5,6
I 2004 5,7
XII 2003 5,7
XI 2003 5,8
X 2003 6
IX 2003 6,1
VIII 2003 6,1
VII 2003 6,2
VI 2003 6,3
V 2003 6,1
IV 2003 6
III 2003 5,9
II 2003 5,9
I 2003 5,8
XII 2002 6
XI 2002 5,9
X 2002 5,7
IX 2002 5,7
VIII 2002 5,7
VII 2002 5,8
VI 2002 5,8
V 2002 5,8
IV 2002 5,9
III 2002 5,7
II 2002 5,7
I 2002 5,7
XII 2001 5,7
XI 2001 5,5
X 2001 5,3
IX 2001 5
VIII 2001 4,9
VII 2001 4,6
VI 2001 4,5
V 2001 4,3
IV 2001 4,4
III 2001 4,3
II 2001 4,2
I 2001 4,2
XII 2000 3,9
XI 2000 3,9
X 2000 3,9
IX 2000 3,9
VIII 2000 4,1
VII 2000 4
VI 2000 4
V 2000 4
IV 2000 3,8
III 2000 4
II 2000 4,1
I 2000 4
XII 1999 4
XI 1999 4,1
X 1999 4,1
IX 1999 4,2
VIII 1999 4,2
VII 1999 4,3
VI 1999 4,3
V 1999 4,2
IV 1999 4,3
III 1999 4,2
II 1999 4,4
I 1999 4,3
XII 1998 4,4
XI 1998 4,4
X 1998 4,5
IX 1998 4,6
VIII 1998 4,5
VII 1998 4,5
VI 1998 4,5
V 1998 4,4
IV 1998 4,3
III 1998 4,7
II 1998 4,6
I 1998 4,6
XII 1997 4,7
XI 1997 4,6
X 1997 4,7
IX 1997 4,9
VIII 1997 4,8
VII 1997 4,9
VI 1997 5
V 1997 4,9
IV 1997 5,1
III 1997 5,2
II 1997 5,2
I 1997 5,3
XII 1996 5,4
XI 1996 5,4
X 1996 5,2
IX 1996 5,2
VIII 1996 5,1
VII 1996 5,5
VI 1996 5,3
V 1996 5,6
IV 1996 5,6
III 1996 5,5
II 1996 5,5
I 1996 5,6
XII 1995 5,6
XI 1995 5,6
X 1995 5,5
IX 1995 5,6
VIII 1995 5,7
VII 1995 5,7
VI 1995 5,6
V 1995 5,6
IV 1995 5,8
III 1995 5,4
II 1995 5,4
I 1995 5,6
XII 1994 5,5
XI 1994 5,6
X 1994 5,8
IX 1994 5,9
VIII 1994 6
VII 1994 6,1
VI 1994 6,1
V 1994 6,1
IV 1994 6,4
III 1994 6,5
II 1994 6,6
I 1994 6,6
XII 1993 6,5
XI 1993 6,6
X 1993 6,8
IX 1993 6,7
VIII 1993 6,8
VII 1993 6,9
VI 1993 7
V 1993 7,1
IV 1993 7,1
III 1993 7
II 1993 7,1
I 1993 7,3
XII 1992 7,4
XI 1992 7,4
X 1992 7,3
IX 1992 7,6
VIII 1992 7,6
VII 1992 7,7
VI 1992 7,8
V 1992 7,6
IV 1992 7,4
III 1992 7,4
II 1992 7,4
I 1992 7,3
XII 1991 7,3
XI 1991 7
X 1991 7
IX 1991 6,9
VIII 1991 6,9
VII 1991 6,8
VI 1991 6,9
V 1991 6,9
IV 1991 6,7
III 1991 6,8
II 1991 6,6
I 1991 6,4
XII 1990 6,3
XI 1990 6,2
X 1990 5,9
IX 1990 5,9
VIII 1990 5,7
VII 1990 5,5
VI 1990 5,2
V 1990 5,4
IV 1990 5,4
III 1990 5,2
II 1990 5,3
I 1990 5,4
XII 1989 5,4
XI 1989 5,4
X 1989 5,3
IX 1989 5,3
VIII 1989 5,2
VII 1989 5,2
VI 1989 5,3
V 1989 5,2
IV 1989 5,2
III 1989 5
II 1989 5,2
I 1989 5,4
XII 1988 5,3
XI 1988 5,3
X 1988 5,4
IX 1988 5,4
VIII 1988 5,6
VII 1988 5,4
VI 1988 5,4
V 1988 5,6
IV 1988 5,4
III 1988 5,7
II 1988 5,7
I 1988 5,7
XII 1987 5,7
XI 1987 5,8
X 1987 6
IX 1987 5,9
VIII 1987 6
VII 1987 6,1
VI 1987 6,2
V 1987 6,3
IV 1987 6,3
III 1987 6,6
II 1987 6,6
I 1987 6,6
XII 1986 6,6
XI 1986 6,9
X 1986 7
IX 1986 7
VIII 1986 6,9
VII 1986 7
VI 1986 7,2
V 1986 7,2
IV 1986 7,1
III 1986 7,2
II 1986 7,2
I 1986 6,7
XII 1985 7
XI 1985 7
X 1985 7,1
IX 1985 7,1
VIII 1985 7,1
VII 1985 7,4
VI 1985 7,4
V 1985 7,2
IV 1985 7,3
III 1985 7,2
II 1985 7,2
I 1985 7,3
XII 1984 7,3
XI 1984 7,2
X 1984 7,4
IX 1984 7,3
VIII 1984 7,5
VII 1984 7,5
VI 1984 7,2
V 1984 7,4
IV 1984 7,7
III 1984 7,8
II 1984 7,8
I 1984 8
XII 1983 8,3
XI 1983 8,5
X 1983 8,8
IX 1983 9,2
VIII 1983 9,5
VII 1983 9,4
VI 1983 10,1
V 1983 10,1
IV 1983 10,2
III 1983 10,3
II 1983 10,4
I 1983 10,4
XII 1982 10,8
XI 1982 10,8
X 1982 10,4
IX 1982 10,1
VIII 1982 9,8
VII 1982 9,8
VI 1982 9,6
V 1982 9,4
IV 1982 9,3
III 1982 9
II 1982 8,9
I 1982 8,6
XII 1981 8,5
XI 1981 8,3
X 1981 7,9
IX 1981 7,6
VIII 1981 7,4
VII 1981 7,2
VI 1981 7,5
V 1981 7,5
IV 1981 7,2
III 1981 7,4
II 1981 7,4
I 1981 7,5
XII 1980 7,2
XI 1980 7,5
X 1980 7,5
IX 1980 7,5
VIII 1980 7,7
VII 1980 7,8
VI 1980 7,6
V 1980 7,5
IV 1980 6,9
III 1980 6,3
II 1980 6,3
I 1980 6,3
XII 1979 6
XI 1979 5,9
X 1979 6
IX 1979 5,9
VIII 1979 6
VII 1979 5,7
VI 1979 5,7
V 1979 5,6
IV 1979 5,8
III 1979 5,8
II 1979 5,9
I 1979 5,9
XII 1978 6
XI 1978 5,9
X 1978 5,8
IX 1978 6
VIII 1978 5,9
VII 1978 6,2
VI 1978 5,9
V 1978 6
IV 1978 6,1
III 1978 6,3
II 1978 6,3
I 1978 6,4
XII 1977 6,4
XI 1977 6,8
X 1977 6,8
IX 1977 6,8
VIII 1977 7
VII 1977 6,9
VI 1977 7,2
V 1977 7
IV 1977 7,2
III 1977 7,4
II 1977 7,6
I 1977 7,5
XII 1976 7,8
XI 1976 7,8
X 1976 7,7
IX 1976 7,6
VIII 1976 7,8
VII 1976 7,8
VI 1976 7,6
V 1976 7,4
IV 1976 7,7
III 1976 7,6
II 1976 7,7
I 1976 7,9
XII 1975 8,2
XI 1975 8,3
X 1975 8,4
IX 1975 8,4
VIII 1975 8,4
VII 1975 8,6
VI 1975 8,8
V 1975 9
IV 1975 8,8
III 1975 8,6
II 1975 8,1
I 1975 8,1
XII 1974 7,2
XI 1974 6,6
X 1974 6
IX 1974 5,9
VIII 1974 5,5
VII 1974 5,5
VI 1974 5,4
V 1974 5,1
IV 1974 5,1
III 1974 5,1
II 1974 5,2
I 1974 5,1
XII 1973 4,9
XI 1973 4,8
X 1973 4,6
IX 1973 4,8
VIII 1973 4,8
VII 1973 4,8
VI 1973 4,9
V 1973 4,9
IV 1973 5
III 1973 4,9
II 1973 5
I 1973 4,9
XII 1972 5,2
XI 1972 5,3
X 1972 5,6
IX 1972 5,5
VIII 1972 5,6
VII 1972 5,6
VI 1972 5,7
V 1972 5,7
IV 1972 5,7
III 1972 5,8
II 1972 5,7
I 1972 5,8
XII 1971 6
XI 1971 6
X 1971 5,8
IX 1971 6
VIII 1971 6,1
VII 1971 6
VI 1971 5,9
V 1971 5,9
IV 1971 5,9
III 1971 6
II 1971 5,9
I 1971 5,9
XII 1970 6,1
XI 1970 5,9
X 1970 5,5
IX 1970 5,4
VIII 1970 5,1
VII 1970 5
VI 1970 4,9
V 1970 4,8
IV 1970 4,6
III 1970 4,4
II 1970 4,2
I 1970 3,9
XII 1969 3,5
XI 1969 3,5
X 1969 3,7
IX 1969 3,7
VIII 1969 3,5
VII 1969 3,5
VI 1969 3,5
V 1969 3,4
IV 1969 3,4
III 1969 3,4
II 1969 3,4
I 1969 3,4
XII 1968 3,4
XI 1968 3,4
X 1968 3,4
IX 1968 3,4
VIII 1968 3,5
VII 1968 3,7
VI 1968 3,7
V 1968 3,5
IV 1968 3,5
III 1968 3,7
II 1968 3,8
I 1968 3,7
XII 1967 3,8
XI 1967 3,9
X 1967 4
IX 1967 3,8
VIII 1967 3,8
VII 1967 3,8
VI 1967 3,9
V 1967 3,8
IV 1967 3,8
III 1967 3,8
II 1967 3,8
I 1967 3,9
XII 1966 3,8
XI 1966 3,6
X 1966 3,7
IX 1966 3,7
VIII 1966 3,8
VII 1966 3,8
VI 1966 3,8
V 1966 3,9
IV 1966 3,8
III 1966 3,8
II 1966 3,8
I 1966 4
XII 1965 4
XI 1965 4,1
X 1965 4,2
IX 1965 4,3
VIII 1965 4,4
VII 1965 4,4
VI 1965 4,6
V 1965 4,6
IV 1965 4,8
III 1965 4,7
II 1965 5,1
I 1965 4,9
XII 1964 5
XI 1964 4,8
X 1964 5,1
IX 1964 5,1
VIII 1964 5
VII 1964 4,9
VI 1964 5,2
V 1964 5,1
IV 1964 5,3
III 1964 5,4
II 1964 5,4
I 1964 5,6
XII 1963 5,5
XI 1963 5,7
X 1963 5,5
IX 1963 5,5
VIII 1963 5,4
VII 1963 5,6
VI 1963 5,6
V 1963 5,9
IV 1963 5,7
III 1963 5,7
II 1963 5,9
I 1963 5,7
XII 1962 5,5
XI 1962 5,7
X 1962 5,4
IX 1962 5,6
VIII 1962 5,7
VII 1962 5,4
VI 1962 5,5
V 1962 5,5
IV 1962 5,6
III 1962 5,6
II 1962 5,5
I 1962 5,8
XII 1961 6
XI 1961 6,1
X 1961 6,5
IX 1961 6,7
VIII 1961 6,6
VII 1961 7
VI 1961 6,9
V 1961 7,1
IV 1961 7
III 1961 6,9
II 1961 6,9
I 1961 6,6
XII 1960 6,6
XI 1960 6,1
X 1960 6,1
IX 1960 5,5
VIII 1960 5,6
VII 1960 5,5
VI 1960 5,4
V 1960 5,1
IV 1960 5,2
III 1960 5,4
II 1960 4,8
I 1960 5,2
XII 1959 5,3
XI 1959 5,8
X 1959 5,7
IX 1959 5,5
VIII 1959 5,2
VII 1959 5,1
VI 1959 5
V 1959 5,1
IV 1959 5,2
III 1959 5,6
II 1959 5,9
I 1959 6
XII 1958 6,2
XI 1958 6,2
X 1958 6,7
IX 1958 7,1
VIII 1958 7,4
VII 1958 7,5
VI 1958 7,3
V 1958 7,4
IV 1958 7,4
III 1958 6,7
II 1958 6,4
I 1958 5,8
XII 1957 5,2
XI 1957 5,1
X 1957 4,5
IX 1957 4,4
VIII 1957 4,1
VII 1957 4,2
VI 1957 4,3
V 1957 4,1
IV 1957 3,9
III 1957 3,7
II 1957 3,9
I 1957 4,2
XII 1956 4,2
XI 1956 4,3
X 1956 3,9
IX 1956 3,9
VIII 1956 4,1
VII 1956 4,4
VI 1956 4,3
V 1956 4,3
IV 1956 4
III 1956 4,2
II 1956 3,9
I 1956 4
XII 1955 4,2
XI 1955 4,2
X 1955 4,3
IX 1955 4,1
VIII 1955 4,2
VII 1955 4
VI 1955 4,2
V 1955 4,3
IV 1955 4,7
III 1955 4,6
II 1955 4,7
I 1955 4,9
XII 1954 5
XI 1954 5,3
X 1954 5,7
IX 1954 6,1
VIII 1954 6
VII 1954 5,8
VI 1954 5,6
V 1954 5,9
IV 1954 5,9
III 1954 5,7
II 1954 5,2
I 1954 4,9
XII 1953 4,5
XI 1953 3,5
X 1953 3,1
IX 1953 2,9
VIII 1953 2,7
VII 1953 2,6
VI 1953 2,5
V 1953 2,5
IV 1953 2,7
III 1953 2,6
II 1953 2,6
I 1953 2,9
XII 1952 2,7
XI 1952 2,8
X 1952 3
IX 1952 3,1
VIII 1952 3,4
VII 1952 3,2
VI 1952 3
V 1952 3
IV 1952 2,9
III 1952 2,9
II 1952 3,1
I 1952 3,2
XII 1951 3,1
XI 1951 3,5
X 1951 3,5
IX 1951 3,3
VIII 1951 3,1
VII 1951 3,1
VI 1951 3,2
V 1951 3
IV 1951 3,1
III 1951 3,4
II 1951 3,4
I 1951 3,7
XII 1950 4,3
XI 1950 4,2
X 1950 4,2
IX 1950 4,4
VIII 1950 4,5
VII 1950 5
VI 1950 5,4
V 1950 5,5
IV 1950 5,8
III 1950 6,3
II 1950 6,4
I 1950 6,5
XII 1949 6,6
XI 1949 6,4
X 1949 7,9
IX 1949 6,6
VIII 1949 6,8
VII 1949 6,7
VI 1949 6,2
V 1949 6,1
IV 1949 5,3
III 1949 5
II 1949 4,7
I 1949 4,3
XII 1948 4
XI 1948 3,8
X 1948 3,7
IX 1948 3,8
VIII 1948 3,9
VII 1948 3,6
VI 1948 3,6
V 1948 3,5
IV 1948 3,9
III 1948 4
II 1948 3,8
I 1948 3,4
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl