3,50%
-0,10 p.p.
Stopa bezrobocia (Stany Zjednoczone)

Stopa bezrobocia

Ostatnia wartość: 3,50%
Zmiana: -0,10 p.p.
Poprzednia wartość: 3,60%
Max 5L: 14,70%
Min 5L: 3,50%
Źródło: Bureau of Labor Statistics
Kraj: Stany Zjednoczone

Charakterystyka wskaźnika

Stopa bezrobocia jest to wielkość statystyczna obrazująca wielkość bezrobocia w danym kraju. Wskaźnik może być liczony na dwa sposoby: - jako stosunek liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do zasobu siły roboczej. – jako relację liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do liczby ludności w wieku produkcyjnym, tj. do liczby osób w granicach wiekowych określających w danym kraju wiek produkcyjny (w Polsce 16-60 lat dla kobiet i 16-65 lat dla mężczyzn). Stopa bezrobocia obliczona drugim sposobem jest zawsze niższa, bo liczebność ludności w wieku produkcyjnym jest zawsze większa od liczebności zasobu siły roboczej.

Notowania historyczne

Data Wartość
VII 2022 3,5
VI 2022 3,6
V 2022 3,6
IV 2022 3,6
III 2022 3,6
II 2022 3,8
I 2022 4
XII 2021 3,9
XI 2021 4,2
X 2021 4,6
IX 2021 4,8
VIII 2021 5,2
VII 2021 5,4
VI 2021 5,9
V 2021 5,8
IV 2021 5,9
III 2021 6
II 2021 6,2
I 2021 6,3
XII 2020 6,7
XI 2020 6,7
X 2020 6,9
IX 2020 7,9
VIII 2020 8,4
VII 2020 10,2
VI 2020 11,1
IV 2020 14,7
III 2020 4,4
II 2020 3,5
I 2020 3,6
XII 2019 3,5
XI 2019 3,5
X 2019 3,6
IX 2019 3,5
VIII 2019 3,7
VII 2019 3,7
VI 2019 3,7
V 2019 3,6
IV 2019 3,6
III 2019 3,8
II 2019 3,8
I 2019 4
XII 2018 3,9
XI 2018 3,7
X 2018 3,8
IX 2018 3,7
VIII 2018 3,9
VII 2018 3,9
VI 2018 4
V 2018 3,8
IV 2018 3,9
III 2018 4,1
II 2018 4,1
II 2018 4,1
I 2018 4,1
XII 2017 4,1
XI 2017 4,1
X 2017 4,1
IX 2017 4,2
VIII 2017 4,4
VII 2017 4,3
VI 2017 4,4
V 2017 4,3
IV 2017 4,4
III 2017 4,5
II 2017 4,7
I 2017 4,8
XII 2016 4,7
XI 2016 4,6
X 2016 4,8
IX 2016 4,9
VIII 2016 4,9
VII 2016 4,9
VI 2016 4,9
V 2016 4,7
IV 2016 5
III 2016 5
II 2016 4,9
I 2016 4,9
XII 2015 5
XI 2015 5
X 2015 5
IX 2015 5,1
VIII 2015 5,1
VII 2015 5,3
VI 2015 5,3
V 2015 5,5
IV 2015 5,4
III 2015 5,5
II 2015 5,5
I 2015 5,7
XII 2014 5,6
XI 2014 5,8
X 2014 5,8
IX 2014 5,9
VIII 2014 6,1
VII 2014 6,2
VI 2014 6,1
V 2014 6,3
IV 2014 6,3
III 2014 6,7
II 2014 6,7
I 2014 6,6
XII 2013 6,7
XI 2013 7
X 2013 7,3
IX 2013 7,2
VIII 2013 7,3
VII 2013 7,4
VI 2013 7,6
V 2013 7,6
IV 2013 7,5
III 2013 7,6
II 2013 7,7
I 2013 7,9
XII 2012 7,8
XI 2012 7,8
X 2012 7,8
IX 2012 7,8
VIII 2012 8,1
VII 2012 8,3
VI 2012 8,2
V 2012 8,2
IV 2012 8,1
III 2012 8,2
II 2012 8,3
I 2012 8,3
XII 2011 8,5
XI 2011 8,6
X 2011 9
IX 2011 9,1
VIII 2011 9,1
VII 2011 9,1
VI 2011 9,2
V 2011 9,1
IV 2011 9
III 2011 8,8
II 2011 8,9
I 2011 9
XII 2010 9,4
XI 2010 9,8
X 2010 9,6
IX 2010 9,6
VIII 2010 9,6
VII 2010 9,5
VI 2010 9,5
V 2010 9,7
IV 2010 9,9
III 2010 9,7
II 2010 9,7
I 2010 9,7
XII 2009 10
XI 2009 10
X 2009 10,1
IX 2009 9,8
VIII 2009 9,7
VII 2009 9,4
VI 2009 9,5
V 2009 9,4
IV 2009 8,9
III 2009 8,6
II 2009 8,2
I 2009 7,7
XII 2008 7,4
XI 2008 6,9
X 2008 6,6
IX 2008 6,2
VIII 2008 6,1
VII 2008 5,8
VI 2008 5,5
V 2008 5,4
IV 2008 5
III 2008 5,1
II 2008 4,8
I 2008 5
XII 2007 5
XI 2007 4,7
X 2007 4,7
IX 2007 4,7
VIII 2007 4,6
VII 2007 4,6
VI 2007 4,6
V 2007 4,4
IV 2007 4,5
III 2007 4,4
II 2007 4,5
I 2007 4,6
XII 2006 4,4
XI 2006 4,5
X 2006 4,4
IX 2006 4,5
VIII 2006 4,7
VII 2006 4,7
VI 2006 4,6
V 2006 4,6
IV 2006 4,7
III 2006 4,7
II 2006 4,8
I 2006 4,7
XII 2005 4,9
XI 2005 5
X 2005 5
IX 2005 5
VIII 2005 4,9
VII 2005 5
VI 2005 5
V 2005 5,1
IV 2005 5,2
III 2005 5,2
II 2005 5,4
I 2005 5,3
XII 2004 5,4
XI 2004 5,4
X 2004 5,5
IX 2004 5,4
VIII 2004 5,4
VII 2004 5,5
VI 2004 5,6
V 2004 5,6
IV 2004 5,6
III 2004 5,8
II 2004 5,6
I 2004 5,7
XII 2003 5,7
XI 2003 5,8
X 2003 6
IX 2003 6,1
VIII 2003 6,1
VII 2003 6,2
VI 2003 6,3
V 2003 6,1
IV 2003 6
III 2003 5,9
II 2003 5,9
I 2003 5,8
XII 2002 6
XI 2002 5,9
X 2002 5,7
IX 2002 5,7
VIII 2002 5,7
VII 2002 5,8
VI 2002 5,8
V 2002 5,8
IV 2002 5,9
III 2002 5,7
II 2002 5,7
I 2002 5,7
XII 2001 5,7
XI 2001 5,5
X 2001 5,3
IX 2001 5
VIII 2001 4,9
VII 2001 4,6
VI 2001 4,5
V 2001 4,3
IV 2001 4,4
III 2001 4,3
II 2001 4,2
I 2001 4,2
XII 2000 3,9
XI 2000 3,9
X 2000 3,9
IX 2000 3,9
VIII 2000 4,1
VII 2000 4
VI 2000 4
V 2000 4
IV 2000 3,8
III 2000 4
II 2000 4,1
I 2000 4
XII 1999 4
XI 1999 4,1
X 1999 4,1
IX 1999 4,2
VIII 1999 4,2
VII 1999 4,3
VI 1999 4,3
V 1999 4,2
IV 1999 4,3
III 1999 4,2
II 1999 4,4
I 1999 4,3
XII 1998 4,4
XI 1998 4,4
X 1998 4,5
IX 1998 4,6
VIII 1998 4,5
VII 1998 4,5
VI 1998 4,5
V 1998 4,4
IV 1998 4,3
III 1998 4,7
II 1998 4,6
I 1998 4,6
XII 1997 4,7
XI 1997 4,6
X 1997 4,7
IX 1997 4,9
VIII 1997 4,8
VII 1997 4,9
VI 1997 5
V 1997 4,9
IV 1997 5,1
III 1997 5,2
II 1997 5,2
I 1997 5,3
XII 1996 5,4
XI 1996 5,4
X 1996 5,2
IX 1996 5,2
VIII 1996 5,1
VII 1996 5,5
VI 1996 5,3
V 1996 5,6
IV 1996 5,6
III 1996 5,5
II 1996 5,5
I 1996 5,6
XII 1995 5,6
XI 1995 5,6
X 1995 5,5
IX 1995 5,6
VIII 1995 5,7
VII 1995 5,7
VI 1995 5,6
V 1995 5,6
IV 1995 5,8
III 1995 5,4
II 1995 5,4
I 1995 5,6
XII 1994 5,5
XI 1994 5,6
X 1994 5,8
IX 1994 5,9
VIII 1994 6
VII 1994 6,1
VI 1994 6,1
V 1994 6,1
IV 1994 6,4
III 1994 6,5
II 1994 6,6
I 1994 6,6
XII 1993 6,5
XI 1993 6,6
X 1993 6,8
IX 1993 6,7
VIII 1993 6,8
VII 1993 6,9
VI 1993 7
V 1993 7,1
IV 1993 7,1
III 1993 7
II 1993 7,1
I 1993 7,3
XII 1992 7,4
XI 1992 7,4
X 1992 7,3
IX 1992 7,6
VIII 1992 7,6
VII 1992 7,7
VI 1992 7,8
V 1992 7,6
IV 1992 7,4
III 1992 7,4
II 1992 7,4
I 1992 7,3
XII 1991 7,3
XI 1991 7
X 1991 7
IX 1991 6,9
VIII 1991 6,9
VII 1991 6,8
VI 1991 6,9
V 1991 6,9
IV 1991 6,7
III 1991 6,8
II 1991 6,6
I 1991 6,4
XII 1990 6,3
XI 1990 6,2
X 1990 5,9
IX 1990 5,9
VIII 1990 5,7
VII 1990 5,5
VI 1990 5,2
V 1990 5,4
IV 1990 5,4
III 1990 5,2
II 1990 5,3
I 1990 5,4
XII 1989 5,4
XI 1989 5,4
X 1989 5,3
IX 1989 5,3
VIII 1989 5,2
VII 1989 5,2
VI 1989 5,3
V 1989 5,2
IV 1989 5,2
III 1989 5
II 1989 5,2
I 1989 5,4
XII 1988 5,3
XI 1988 5,3
X 1988 5,4
IX 1988 5,4
VIII 1988 5,6
VII 1988 5,4
VI 1988 5,4
V 1988 5,6
IV 1988 5,4
III 1988 5,7
II 1988 5,7
I 1988 5,7
XII 1987 5,7
XI 1987 5,8
X 1987 6
IX 1987 5,9
VIII 1987 6
VII 1987 6,1
VI 1987 6,2
V 1987 6,3
IV 1987 6,3
III 1987 6,6
II 1987 6,6
I 1987 6,6
XII 1986 6,6
XI 1986 6,9
X 1986 7
IX 1986 7
VIII 1986 6,9
VII 1986 7
VI 1986 7,2
V 1986 7,2
IV 1986 7,1
III 1986 7,2
II 1986 7,2
I 1986 6,7
XII 1985 7
XI 1985 7
X 1985 7,1
IX 1985 7,1
VIII 1985 7,1
VII 1985 7,4
VI 1985 7,4
V 1985 7,2
IV 1985 7,3
III 1985 7,2
II 1985 7,2
I 1985 7,3
XII 1984 7,3
XI 1984 7,2
X 1984 7,4
IX 1984 7,3
VIII 1984 7,5
VII 1984 7,5
VI 1984 7,2
V 1984 7,4
IV 1984 7,7
III 1984 7,8
II 1984 7,8
I 1984 8
XII 1983 8,3
XI 1983 8,5
X 1983 8,8
IX 1983 9,2
VIII 1983 9,5
VII 1983 9,4
VI 1983 10,1
V 1983 10,1
IV 1983 10,2
III 1983 10,3
II 1983 10,4
I 1983 10,4
XII 1982 10,8
XI 1982 10,8
X 1982 10,4
IX 1982 10,1
VIII 1982 9,8
VII 1982 9,8
VI 1982 9,6
V 1982 9,4
IV 1982 9,3
III 1982 9
II 1982 8,9
I 1982 8,6
XII 1981 8,5
XI 1981 8,3
X 1981 7,9
IX 1981 7,6
VIII 1981 7,4
VII 1981 7,2
VI 1981 7,5
V 1981 7,5
IV 1981 7,2
III 1981 7,4
II 1981 7,4
I 1981 7,5
XII 1980 7,2
XI 1980 7,5
X 1980 7,5
IX 1980 7,5
VIII 1980 7,7
VII 1980 7,8
VI 1980 7,6
V 1980 7,5
IV 1980 6,9
III 1980 6,3
II 1980 6,3
I 1980 6,3
XII 1979 6
XI 1979 5,9
X 1979 6
IX 1979 5,9
VIII 1979 6
VII 1979 5,7
VI 1979 5,7
V 1979 5,6
IV 1979 5,8
III 1979 5,8
II 1979 5,9
I 1979 5,9
XII 1978 6
XI 1978 5,9
X 1978 5,8
IX 1978 6
VIII 1978 5,9
VII 1978 6,2
VI 1978 5,9
V 1978 6
IV 1978 6,1
III 1978 6,3
II 1978 6,3
I 1978 6,4
XII 1977 6,4
XI 1977 6,8
X 1977 6,8
IX 1977 6,8
VIII 1977 7
VII 1977 6,9
VI 1977 7,2
V 1977 7
IV 1977 7,2
III 1977 7,4
II 1977 7,6
I 1977 7,5
XII 1976 7,8
XI 1976 7,8
X 1976 7,7
IX 1976 7,6
VIII 1976 7,8
VII 1976 7,8
VI 1976 7,6
V 1976 7,4
IV 1976 7,7
III 1976 7,6
II 1976 7,7
I 1976 7,9
XII 1975 8,2
XI 1975 8,3
X 1975 8,4
IX 1975 8,4
VIII 1975 8,4
VII 1975 8,6
VI 1975 8,8
V 1975 9
IV 1975 8,8
III 1975 8,6
II 1975 8,1
I 1975 8,1
XII 1974 7,2
XI 1974 6,6
X 1974 6
IX 1974 5,9
VIII 1974 5,5
VII 1974 5,5
VI 1974 5,4
V 1974 5,1
IV 1974 5,1
III 1974 5,1
II 1974 5,2
I 1974 5,1
XII 1973 4,9
XI 1973 4,8
X 1973 4,6
IX 1973 4,8
VIII 1973 4,8
VII 1973 4,8
VI 1973 4,9
V 1973 4,9
IV 1973 5
III 1973 4,9
II 1973 5
I 1973 4,9
XII 1972 5,2
XI 1972 5,3
X 1972 5,6
IX 1972 5,5
VIII 1972 5,6
VII 1972 5,6
VI 1972 5,7
V 1972 5,7
IV 1972 5,7
III 1972 5,8
II 1972 5,7
I 1972 5,8
XII 1971 6
XI 1971 6
X 1971 5,8
IX 1971 6
VIII 1971 6,1
VII 1971 6
VI 1971 5,9
V 1971 5,9
IV 1971 5,9
III 1971 6
II 1971 5,9
I 1971 5,9
XII 1970 6,1
XI 1970 5,9
X 1970 5,5
IX 1970 5,4
VIII 1970 5,1
VII 1970 5
VI 1970 4,9
V 1970 4,8
IV 1970 4,6
III 1970 4,4
II 1970 4,2
I 1970 3,9
XII 1969 3,5
XI 1969 3,5
X 1969 3,7
IX 1969 3,7
VIII 1969 3,5
VII 1969 3,5
VI 1969 3,5
V 1969 3,4
IV 1969 3,4
III 1969 3,4
II 1969 3,4
I 1969 3,4
XII 1968 3,4
XI 1968 3,4
X 1968 3,4
IX 1968 3,4
VIII 1968 3,5
VII 1968 3,7
VI 1968 3,7
V 1968 3,5
IV 1968 3,5
III 1968 3,7
II 1968 3,8
I 1968 3,7
XII 1967 3,8
XI 1967 3,9
X 1967 4
IX 1967 3,8
VIII 1967 3,8
VII 1967 3,8
VI 1967 3,9
V 1967 3,8
IV 1967 3,8
III 1967 3,8
II 1967 3,8
I 1967 3,9
XII 1966 3,8
XI 1966 3,6
X 1966 3,7
IX 1966 3,7
VIII 1966 3,8
VII 1966 3,8
VI 1966 3,8
V 1966 3,9
IV 1966 3,8
III 1966 3,8
II 1966 3,8
I 1966 4
XII 1965 4
XI 1965 4,1
X 1965 4,2
IX 1965 4,3
VIII 1965 4,4
VII 1965 4,4
VI 1965 4,6
V 1965 4,6
IV 1965 4,8
III 1965 4,7
II 1965 5,1
I 1965 4,9
XII 1964 5
XI 1964 4,8
X 1964 5,1
IX 1964 5,1
VIII 1964 5
VII 1964 4,9
VI 1964 5,2
V 1964 5,1
IV 1964 5,3
III 1964 5,4
II 1964 5,4
I 1964 5,6
XII 1963 5,5
XI 1963 5,7
X 1963 5,5
IX 1963 5,5
VIII 1963 5,4
VII 1963 5,6
VI 1963 5,6
V 1963 5,9
IV 1963 5,7
III 1963 5,7
II 1963 5,9
I 1963 5,7
XII 1962 5,5
XI 1962 5,7
X 1962 5,4
IX 1962 5,6
VIII 1962 5,7
VII 1962 5,4
VI 1962 5,5
V 1962 5,5
IV 1962 5,6
III 1962 5,6
II 1962 5,5
I 1962 5,8
XII 1961 6
XI 1961 6,1
X 1961 6,5
IX 1961 6,7
VIII 1961 6,6
VII 1961 7
VI 1961 6,9
V 1961 7,1
IV 1961 7
III 1961 6,9
II 1961 6,9
I 1961 6,6
XII 1960 6,6
XI 1960 6,1
X 1960 6,1
IX 1960 5,5
VIII 1960 5,6
VII 1960 5,5
VI 1960 5,4
V 1960 5,1
IV 1960 5,2
III 1960 5,4
II 1960 4,8
I 1960 5,2
XII 1959 5,3
XI 1959 5,8
X 1959 5,7
IX 1959 5,5
VIII 1959 5,2
VII 1959 5,1
VI 1959 5
V 1959 5,1
IV 1959 5,2
III 1959 5,6
II 1959 5,9
I 1959 6
XII 1958 6,2
XI 1958 6,2
X 1958 6,7
IX 1958 7,1
VIII 1958 7,4
VII 1958 7,5
VI 1958 7,3
V 1958 7,4
IV 1958 7,4
III 1958 6,7
II 1958 6,4
I 1958 5,8
XII 1957 5,2
XI 1957 5,1
X 1957 4,5
IX 1957 4,4
VIII 1957 4,1
VII 1957 4,2
VI 1957 4,3
V 1957 4,1
IV 1957 3,9
III 1957 3,7
II 1957 3,9
I 1957 4,2
XII 1956 4,2
XI 1956 4,3
X 1956 3,9
IX 1956 3,9
VIII 1956 4,1
VII 1956 4,4
VI 1956 4,3
V 1956 4,3
IV 1956 4
III 1956 4,2
II 1956 3,9
I 1956 4
XII 1955 4,2
XI 1955 4,2
X 1955 4,3
IX 1955 4,1
VIII 1955 4,2
VII 1955 4
VI 1955 4,2
V 1955 4,3
IV 1955 4,7
III 1955 4,6
II 1955 4,7
I 1955 4,9
XII 1954 5
XI 1954 5,3
X 1954 5,7
IX 1954 6,1
VIII 1954 6
VII 1954 5,8
VI 1954 5,6
V 1954 5,9
IV 1954 5,9
III 1954 5,7
II 1954 5,2
I 1954 4,9
XII 1953 4,5
XI 1953 3,5
X 1953 3,1
IX 1953 2,9
VIII 1953 2,7
VII 1953 2,6
VI 1953 2,5
V 1953 2,5
IV 1953 2,7
III 1953 2,6
II 1953 2,6
I 1953 2,9
XII 1952 2,7
XI 1952 2,8
X 1952 3
IX 1952 3,1
VIII 1952 3,4
VII 1952 3,2
VI 1952 3
V 1952 3
IV 1952 2,9
III 1952 2,9
II 1952 3,1
I 1952 3,2
XII 1951 3,1
XI 1951 3,5
X 1951 3,5
IX 1951 3,3
VIII 1951 3,1
VII 1951 3,1
VI 1951 3,2
V 1951 3
IV 1951 3,1
III 1951 3,4
II 1951 3,4
I 1951 3,7
XII 1950 4,3
XI 1950 4,2
X 1950 4,2
IX 1950 4,4
VIII 1950 4,5
VII 1950 5
VI 1950 5,4
V 1950 5,5
IV 1950 5,8
III 1950 6,3
II 1950 6,4
I 1950 6,5
XII 1949 6,6
XI 1949 6,4
X 1949 7,9
IX 1949 6,6
VIII 1949 6,8
VII 1949 6,7
VI 1949 6,2
V 1949 6,1
IV 1949 5,3
III 1949 5
II 1949 4,7
I 1949 4,3
XII 1948 4
XI 1948 3,8
X 1948 3,7
IX 1948 3,8
VIII 1948 3,9
VII 1948 3,6
VI 1948 3,6
V 1948 3,5
IV 1948 3,9
III 1948 4
II 1948 3,8
I 1948 3,4
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl