-3,60 pkt
-2,70 pkt
Koniunktura w przemyśle (Polska)

Koniunktura w przemyśle

Ostatnia wartość: -3,60 pkt
Zmiana: -2,70 pkt
Poprzednia wartość: -0,90 pkt
Max 5L: 18,70 pkt
Min 5L: -44,20 pkt
Źródło: GUS
Kraj: Polska

Charakterystyka wskaźnika

Badanie koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym realizowane metodą testu koniunktury w GUS przeprowadzane jest na próbie 3500 przedsiębiorstw. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury odzwierciedla nastroje panujące wśród przedsiębiorców dotyczące ich sytuacji ekonomicznej. Wskaźnik ten jest obliczany jako średnia arytmetyczna z wskaźników prostych odnoszących się do bieżącej i przewidywanej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa i przyjmuje wartości od –100 do 100. Wskaźniki proste dla większości pytań zawartych w ankietach są liczone jako różnica między procentem ważonych odpowiedzi pozytywnych i negatywnych, odpowiedź neutralna jest pomijana.

Notowania historyczne

Data Wartość
IX 2021 -3,6
VIII 2021 -0,9
VII 2021 -1,4
VI 2021 -0,6
V 2021 -0,3
IV 2021 -4
III 2021 -6,6
II 2021 -8,3
I 2021 -9,9
XII 2020 -14,8
XI 2020 -20,5
X 2020 -9,7
IX 2020 -6,2
VIII 2020 -6,6
VII 2020 -10,5
VI 2020 -19,9
V 2020 -34,9
IV 2020 -44,2
III 2020 -1,1
II 2020 1,6
I 2020 3,2
XII 2019 -4,9
XI 2019 -3,3
X 2019 -1,9
IX 2019 0,2
VIII 2019 4,3
VII 2019 4,1
VI 2019 5,2
V 2019 6,2
IV 2019 8
III 2019 6,8
II 2019 7,3
I 2019 6,4
XII 2018 5,3
XI 2018 6,1
X 2018 4,8
IX 2018 8,8
VIII 2018 9,9
VII 2018 12,1
VI 2018 13,3
V 2018 15,7
IV 2018 16,8
III 2018 18,7
II 2018 16,2
I 2018 16,5
XII 2017 3,5
XI 2017 4,6
X 2017 4,6
IX 2017 6,3
VIII 2017 7,4
VII 2017 7,4
VI 2017 7,5
V 2017 8,1
IV 2017 9,6
III 2017 6,4
II 2017 4,5
I 2017 2,7
XII 2016 -2,6
XI 2016 -1,8
X 2016 1
IX 2016 3,3
VIII 2016 4,8
VII 2016 3,1
VI 2016 5,2
V 2016 5
IV 2016 5,4
III 2016 4,9
II 2016 3
I 2016 0,8
XII 2015 -1,1
XI 2015 2,5
X 2015 3
IX 2015 3,2
VIII 2015 7,1
VII 2015 5,8
VI 2015 6
V 2015 7
IV 2015 8
III 2015 6
II 2015 3
I 2015 2
XII 2014 -2
XI 2014 1
X 2014 2
IX 2014 2
VIII 2014 5
VII 2014 4
VI 2014 6
V 2014 6
IV 2014 9
III 2014 5
II 2014 2
I 2014 0
XII 2013 -6
XI 2013 -3
X 2013 -1
IX 2013 -1
VIII 2013 0
VII 2013 -4
VI 2013 -4
V 2013 -1
IV 2013 -5
III 2013 -6
II 2013 -8
I 2013 -8
XII 2012 -14
XI 2012 -9
X 2012 -10
IX 2012 -6
VIII 2012 -2
VII 2012 -3
VI 2012 0
V 2012 0
IV 2012 0
III 2012 0
II 2012 -2
I 2012 -5
XII 2011 -6
XI 2011 -4
X 2011 -1
IX 2011 1
VIII 2011 3
VII 2011 3
VI 2011 3
V 2011 4
IV 2011 4
III 2011 3
II 2011 2
I 2011 -2
XII 2010 1
XI 2010 2
X 2010 4
IX 2010 7
VIII 2010 8
VII 2010 6
VI 2010 6
V 2010 7
IV 2010 9
III 2010 7
II 2010 3
I 2010 0
XII 2009 -1
XI 2009 1
X 2009 0
IX 2009 2
VIII 2009 0
VII 2009 -4
VI 2009 -4
V 2009 -5
IV 2009 -8
III 2009 -15
II 2009 -17
I 2009 -13
XII 2008 -10
XI 2008 -1
X 2008 5
IX 2008 11
VIII 2008 14
VII 2008 13
VI 2008 17
V 2008 20
IV 2008 22
III 2008 21
II 2008 21
I 2008 19
XII 2007 17
XI 2007 17
X 2007 21
IX 2007 22
VIII 2007 22
VII 2007 21
VI 2007 23
V 2007 24
IV 2007 24
III 2007 23
II 2007 22
I 2007 19
XII 2006 14
XI 2006 15
X 2006 16
IX 2006 17
VIII 2006 17
VII 2006 17
VI 2006 17
V 2006 17
IV 2006 14
III 2006 12
II 2006 10
I 2006 9
XII 2005 5
XI 2005 7
X 2005 11
IX 2005 13
VIII 2005 15
VII 2005 12
VI 2005 10
V 2005 13
IV 2005 10
III 2005 9
II 2005 8
I 2005 6
XII 2004 2
XI 2004 6
X 2004 10
IX 2004 12
VIII 2004 14
VII 2004 11
VI 2004 10
V 2004 11
IV 2004 13
III 2004 11
II 2004 11
I 2004 8
XII 2003 4
XI 2003 0
X 2003 1
IX 2003 4
VIII 2003 8
VII 2003 6
VI 2003 2
V 2003 4
IV 2003 1
III 2003 1
II 2003 1
I 2003 0
XII 2002 -11
XI 2002 -8
X 2002 -7
IX 2002 -2
VIII 2002 -2
VII 2002 -6
VI 2002 -9
V 2002 -6
IV 2002 -5
III 2002 -6
II 2002 -11
I 2002 -14
XII 2001 -21
XI 2001 -21
X 2001 -17
IX 2001 -16
VIII 2001 -10
VII 2001 -11
VI 2001 -12
V 2001 -9
IV 2001 -5
III 2001 -5
II 2001 -3
I 2001 -3
XII 2000 -10
XI 2000 -10
X 2000 -6
IX 2000 -1
VIII 2000 4
VII 2000 2
VI 2000 0
V 2000 0
IV 2000 2
III 2000 3
II 2000 1
I 2000 -1
XII 1999 -2,7
XI 1999 -9,7
X 1999 -1,7
IX 1999 0,5
VIII 1999 1,7
VII 1999 0,2
VI 1999 -2,3
V 1999 0,9
IV 1999 4,5
III 1999 0,6
II 1999 2,4
I 1999 -0,6
XII 1998 -8,8
XI 1998 -10,8
X 1998 -4,6
IX 1998 0,6
VIII 1998 7,7
VII 1998 13,4
VI 1998 4,4
V 1998 3,9
IV 1998 8,9
III 1998 9,2
II 1998 8,8
I 1998 5,9
XII 1997 6,8
XI 1997 3,8
X 1997 6,8
IX 1997 10
VIII 1997 13,9
VII 1997 11,5
VI 1997 11,6
V 1997 12,2
IV 1997 9,9
III 1997 4,3
II 1997 7
I 1997 12,7
XII 1996 0,4
XI 1996 0,1
X 1996 2
IX 1996 5,9
VIII 1996 5,9
VII 1996 2,7
VI 1996 -0,5
V 1996 2,2
IV 1996 7
III 1996 10,3
II 1996 7,3
I 1996 10,1
XII 1995 5,9
XI 1995 6,1
X 1995 8,5
IX 1995 13,4
VIII 1995 15
VII 1995 14,4
VI 1995 14
V 1995 8,8
IV 1995 8,5
III 1995 9,2
II 1995 5,3
I 1995 10,3
XII 1994 2,6
XI 1994 -1,4
X 1994 5,9
IX 1994 9,1
VIII 1994 6
VII 1994 4,7
VI 1994 -4,3
V 1994 -0,8
IV 1994 1,6
III 1994 0,7
II 1994 -2,8
I 1994 -3,4
XII 1993 -12
XI 1993 -12,6
X 1993 -9,8
IX 1993 -8,1
VIII 1993 -6,8
VII 1993 -8,3
VI 1993 -20,3
V 1993 -11,3
IV 1993 -10,5
III 1993 -6,5
II 1993 -6,9
I 1993 -10,6
XII 1992 -18,7
XI 1992 -15,5
X 1992 -11
IX 1992 -7,4
VIII 1992 -10,5
VII 1992 -11,6
VI 1992 -16,5
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl