-1,00 pkt
-0,40 pkt
Koniunktura w handlu (Polska)

Koniunktura w handlu

Ostatnia wartość: -1,00 pkt
Zmiana: -0,40 pkt
Poprzednia wartość: -0,60 pkt
Max 5L: 13,60 pkt
Min 5L: -49,50 pkt
Źródło: GUS
Kraj: Polska

Charakterystyka wskaźnika

Badanie koniunktury gospodarczej w handlu detalicznym realizowane metodą testu koniunktury w GUS przeprowadzane jest na próbie 5200 przedsiębiorstw. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury odzwierciedla nastroje panujące wśród przedsiębiorców dotyczące ich sytuacji ekonomicznej. Wskaźnik ten jest obliczany jako średnia arytmetyczna z wskaźników prostych odnoszących się do bieżącej i przewidywanej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa i przyjmuje wartości od –100 do 100. Wskaźniki proste dla większości pytań zawartych w ankietach są liczone jako różnica między procentem ważonych odpowiedzi pozytywnych i negatywnych, odpowiedź neutralna jest pomijana.

Notowania historyczne

Data Wartość
IX 2021 -1
VIII 2021 -0,6
VII 2021 -0,6
VI 2021 0,6
V 2021 -0,4
IV 2021 -8,3
III 2021 -6,7
II 2021 -10
I 2021 -13,9
XII 2020 -19,1
XI 2020 -26,3
X 2020 -9,8
IX 2020 -6,5
VIII 2020 -9,8
VII 2020 -12,2
VI 2020 -25,1
V 2020 -43,4
IV 2020 -49,5
III 2020 -3,1
II 2020 -0,8
I 2020 -0,3
XII 2019 0,6
XI 2019 3,6
X 2019 2,8
IX 2019 3
VIII 2019 3,6
VII 2019 2,5
VI 2019 4,7
V 2019 4,7
IV 2019 6,3
III 2019 5,2
II 2019 3
I 2019 1,8
XII 2018 10,4
XI 2018 13,1
X 2018 13,6
IX 2018 12,2
VIII 2018 10,7
VII 2018 10,3
VI 2018 9,7
V 2018 12,1
IV 2018 13,2
III 2018 12,8
II 2018 11,6
I 2018 11,4
XII 2017 9,4
XI 2017 11,2
X 2017 10,3
IX 2017 11,4
VIII 2017 9,4
VII 2017 8,3
VI 2017 8,4
V 2017 10,1
IV 2017 12,3
III 2017 9,2
II 2017 7
I 2017 6,3
XII 2016 0
XI 2016 4
X 2016 4,9
IX 2016 4,8
VIII 2016 4
VII 2016 3,6
VI 2016 3,9
V 2016 5,2
IV 2016 5,2
III 2016 2,4
II 2016 -1,1
I 2016 -0,4
XII 2015 -0,8
XI 2015 4,8
X 2015 4,5
IX 2015 3,6
VIII 2015 4,4
VII 2015 2,5
VI 2015 2,5
V 2015 2,4
IV 2015 4,4
III 2015 3,4
II 2015 -1,3
I 2015 -2,8
XII 2014 -0,7
XI 2014 3,3
X 2014 3
IX 2014 0,6
VIII 2014 0,3
VII 2014 -0,1
VI 2014 1
V 2014 1,8
IV 2014 3,7
III 2014 0,1
II 2014 -3,1
I 2014 -6,4
XII 2013 -7,5
XI 2013 -2,4
X 2013 -3,3
IX 2013 -4,3
VIII 2013 -6
VII 2013 -6,9
VI 2013 -8,5
V 2013 -6,2
IV 2013 -8,2
III 2013 -9
II 2013 -13,8
I 2013 -16,8
XII 2012 -12,8
XI 2012 -7
X 2012 -8,9
IX 2012 -6,5
VIII 2012 -5,2
VII 2012 -5,6
VI 2012 -5,5
V 2012 -3,8
IV 2012 -1,6
III 2012 -3
II 2012 -8,9
I 2012 -10,3
XII 2011 -8,2
XI 2011 -2,5
X 2011 -1,8
IX 2011 -0,1
VIII 2011 -0,8
VII 2011 -1,4
VI 2011 1,3
V 2011 2,1
IV 2011 2,9
III 2011 -1
II 2011 -2,8
I 2011 -5,5
XII 2010 -2,1
XI 2010 3
X 2010 3,1
IX 2010 2,5
VIII 2010 2,7
VII 2010 1,4
VI 2010 0,2
V 2010 2,1
IV 2010 5,8
III 2010 2,6
II 2010 -3,1
I 2010 -5,1
XII 2009 -6,3
XI 2009 -2,2
X 2009 -1,9
IX 2009 0,3
VIII 2009 2,5
VII 2009 -1,7
VI 2009 -1,3
V 2009 1
IV 2009 -2,8
III 2009 -10,6
II 2009 -10,4
I 2009 -3,7
XII 2008 -5
XI 2008 2,1
X 2008 5,8
IX 2008 7,9
VIII 2008 9,4
VII 2008 7,6
VI 2008 9,8
V 2008 11
IV 2008 9,7
III 2008 8,4
II 2008 6,2
I 2008 4,8
XII 2007 6,1
XI 2007 8,2
X 2007 9,7
IX 2007 8,8
VIII 2007 9,9
VII 2007 8,4
VI 2007 10,5
V 2007 10,8
IV 2007 9,4
III 2007 6,2
II 2007 2,9
I 2007 0,7
XII 2006 -2,8
XI 2006 -1
X 2006 -1,4
IX 2006 -2,7
VIII 2006 -2,6
VII 2006 -1,8
VI 2006 -2,7
V 2006 -2,1
IV 2006 -2,9
III 2006 -6
II 2006 -11,9
I 2006 -10,3
XII 2005 -10,4
XI 2005 -5,3
X 2005 -5,8
IX 2005 -4
VIII 2005 -5,5
VII 2005 -6,3
VI 2005 -5,1
V 2005 -3,8
IV 2005 -5,2
III 2005 -8,3
II 2005 -9,4
I 2005 -10,3
XII 2004 -20,8
XI 2004 -16,5
X 2004 -18,2
IX 2004 -11,3
VIII 2004 -13,3
VII 2004 -14,2
VI 2004 -13,9
V 2004 -14,5
IV 2004 -16,4
III 2004 -19,4
II 2004 -24,1
I 2004 -23,3
XII 2003 -22,5
XI 2003 -18,8
X 2003 -14
IX 2003 -14,9
VIII 2003 -17
VII 2003 -19,8
VI 2003 -19,9
V 2003 -16,8
IV 2003 -22,1
III 2003 -28,6
II 2003 -28,7
I 2003 -25
XII 2002 -19,4
XI 2002 -14,3
X 2002 -19,7
IX 2002 -12,4
VIII 2002 -13,8
VII 2002 -16,8
VI 2002 -15
V 2002 -13,5
IV 2002 -15,6
III 2002 -21,6
II 2002 -29,6
I 2002 -36,6
XII 2001 -28,9
XI 2001 -24,6
X 2001 -20,9
IX 2001 -21,9
VIII 2001 -16,3
VII 2001 -14,9
VI 2001 -16
V 2001 -14,8
IV 2001 -10,3
III 2001 -12,4
II 2001 -18,1
I 2001 -25,2
XII 2000 -18,4
XI 2000 -14,7
X 2000 -11,3
IX 2000 -11,9
VIII 2000 -6,3
VII 2000 -5,9
VI 2000 -7,7
V 2000 -5,7
IV 2000 0,7
III 2000 -2,8
II 2000 -9
I 2000 -17,6
XII 1999 -13,5
XI 1999 -7,3
X 1999 -0,5
IX 1999 -5,7
VIII 1999 1,4
VII 1999 0
VI 1999 -2,6
V 1999 0,3
IV 1999 -1,7
III 1999 -1,3
II 1999 -11,6
I 1999 -21,3
XII 1998 -3,8
XI 1998 -2,9
X 1998 3,4
IX 1998 0,4
VIII 1998 5,3
VII 1998 5,8
VI 1998 0,8
V 1998 6,4
IV 1998 4,9
III 1998 -3,1
II 1998 -3,6
I 1998 -14,9
XII 1997 -7,6
XI 1997 -1,8
X 1997 1,8
IX 1997 3,5
VIII 1997 8,2
VII 1997 5,7
VI 1997 3
V 1997 7,9
IV 1997 6,4
III 1997 7,6
II 1997 -1,9
I 1997 -9,6
XII 1996 -8,3
XI 1996 -1,5
X 1996 0,7
IX 1996 -0,5
VIII 1996 4,7
VII 1996 2,1
VI 1996 -0,5
V 1996 4,5
IV 1996 6,4
III 1996 5,7
II 1996 -2,6
I 1996 -10,8
XII 1995 -6,8
XI 1995 0
X 1995 3,3
IX 1995 2,7
VIII 1995 3,2
VII 1995 0,3
VI 1995 -3,6
V 1995 -0,8
IV 1995 1,9
III 1995 -2,6
II 1995 -9,3
I 1995 -15,1
XII 1994 -10,1
XI 1994 -6,7
X 1994 -0,1
IX 1994 -2,7
VIII 1994 1,2
VII 1994 -1,4
VI 1994 -9,9
V 1994 -8
IV 1994 -12,2
III 1994 -15,8
II 1994 -21,5
I 1994 -34,1
XII 1993 -23,6
XI 1993 -17,6
X 1993 -7,7
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl