2,30%
-8,70 p.p.
Produkcja przemysłowa m/m (Polska)

Prod. przem. m/m

Ostatnia wartość: 2,30%
Zmiana: -8,70 p.p.
Poprzednia wartość: 11,00%
Max 5L: 18,60%
Min 5L: -25,50%
Źródło: GUS
Kraj: Polska

Charakterystyka wskaźnika

Dynamika produkcji przemysłowej jest indeksem mierzącym comiesięczne zmiany wartości produkcji sprzedanej w cenach bazowych (przychód ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług w cenach realizacji /bez podatku od towarów i usług/, pomniejszony o podatek akcyzowy, a powiększony o dotacje otrzymane do produktu) podmiotów działających w działach przetwórstwo przemysłowe, górnictwo i kopalnictwo oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczna, gaz, wodę, zatrudniających co najmniej 10 osób. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników gospodarczych pozwalających prognozować szybkość rozwoju gospodarki.

Notowania historyczne

Data Wartość
X 2021 2,3
IX 2021 11
VIII 2021 -2,5
VII 2021 -3,9
VI 2021 4
V 2021 -0,8
IV 2021 -9,2
III 2021 18,6
II 2021 4,3
I 2021 -5,1
XII 2020 4,4
XI 2020 -1,6
X 2020 3,2
IX 2020 15,5
VIII 2020 -5,8
VII 2020 3,4
VI 2020 13,9
V 2020 10,1
IV 2020 -25,5
III 2020 2,4
II 2020 2,2
I 2020 4,5
XII 2019 -9,4
XI 2019 -5,8
X 2019 7,8
IX 2019 10,7
VIII 2019 -6
VII 2019 2,8
VI 2019 -2
V 2019 0
IV 2019 -3,6
III 2019 9,8
II 2019 -1,5
I 2019 7,4
XII 2018 -11,5
XI 2018 -3,6
X 2018 9,9
IX 2018 3,5
VIII 2018 0,8
VII 2018 -5,4
VI 2018 4,2
V 2018 1,6
IV 2018 -6,8
III 2018 11,4
II 2018 -2,2
I 2018 4,1
XII 2017 -10,2
XI 2017 -1,2
X 2017 5,1
IX 2017 6
VIII 2017 5,9
VII 2017 -8,5
VI 2017 2,7
V 2017 5,5
IV 2017 -13,3
III 2017 17,6
II 2017 -0,9
I 2017 -1,9
XII 2016 -4,3
XI 2016 1,9
X 2016 -2,5
IX 2016 10,4
VIII 2016 3,3
VII 2016 -10,1
VI 2016 7,3
V 2016 -3,6
IV 2016 -3,1
III 2016 6,8
II 2016 6,8
I 2016 -8
XII 2015 -3,6
XI 2015 -2,6
X 2015 2
IX 2015 15,1
VIII 2015 -7,1
VII 2015 -1,3
VI 2015 4,6
V 2015 -1,4
IV 2015 -8
III 2015 13,4
II 2015 1,3
I 2015 -3,1
XII 2014 -2,8
XI 2014 -7,9
X 2014 4
IX 2014 16,5
VIII 2014 -8,5
VII 2014 2,1
VI 2014 0
V 2014 -1,7
IV 2014 -2,2
III 2014 9,4
II 2014 -1,8
I 2014 3
XII 2013 -9,6
XI 2013 -6,2
X 2013 6
IX 2013 9,6
VIII 2013 -4,5
VII 2013 1,5
VI 2013 2,8
V 2013 0,7
IV 2013 -2,3
III 2013 9,2
II 2013 -2,6
I 2013 5,4
XII 2012 14,2
XI 2012 -4,8
X 2012 7,7
IX 2012 6,1
VIII 2012 -0,8
VII 2012 -2,3
VI 2012 -2
V 2012 4,5
IV 2012 -7,5
III 2012 10,7
II 2012 -0,8
XII 2011 -4,9
XI 2011 0,7
X 2011 -2,4
IX 2011 12,6
VIII 2011 4,3
VII 2011 -6
VI 2011 1
V 2011 2,6
IV 2011 -9,3
III 2011 15,3
II 2011 3,5
I 2011 -6,4
XII 2010 -4,1
XI 2010 -1,3
X 2010 -1,6
IX 2010 13,2
VIII 2010 -1,8
VII 2010 -6,1
VI 2010 7
V 2010 2
IV 2010 -9,1
III 2010 18,9
II 2010 3,1
I 2010 -5,4
XII 2009 -5,4
XI 2009 -3,3
X 2009 1,9
IX 2009 15
VIII 2009 -4,7
VI 2009 6,2
V 2009 -1,8
IV 2009 -7,1
III 2009 15,5
II 2009 2,7
I 2009 -5,8
XII 2008 -3,7
XI 2008 -13,4
X 2008 2,9
IX 2008 17,2
VIII 2008 -8,1
VII 2008 -4,2
VI 2008 5
V 2008 -8,5
IV 2008 4
III 2008 0,7
II 2008 1,6
I 2008 4,3
XII 2007 -8,7
XI 2007 -4,9
X 2007 9,4
VIII 2007 1,1
VII 2007 -1,9
VI 2007 0,2
V 2007 3
IV 2007 -8,6
III 2007 14,7
II 2007 -2,1
I 2007 0,2
XII 2006 -6,7
XI 2006 -2,7
X 2006 4,3
IX 2006 9,2
VIII 2006 2,4
VII 2006 -6,2
VI 2006 2,8
V 2006 7,3
IV 2006 -9,6
III 2006 16,4
II 2006 0
I 2006 -8
XII 2005 -1,3
XI 2005 -0,2
X 2005 1,4
IX 2005 10,2
VIII 2005 4
VII 2005 -7,9
VI 2005 9
V 2005 -4,8
IV 2005 -0,4
III 2005 10,2
II 2005 -0,3
I 2005 -8,3
XII 2004 -2,3
XI 2004 -1
X 2004 -0,3
IX 2004 9
VIII 2004 1,8
VII 2004 -4
VI 2004 2,8
V 2004 -6,7
IV 2004 -3
III 2004 17,1
II 2004 2
I 2004 -6,3
XII 2003 1,8
XI 2003 -8,1
X 2003 5,5
IX 2003 13,2
VIII 2003 -5,1
VII 2003 4,8
VI 2003 -0,4
V 2003 1,3
IV 2003 -1,6
III 2003 12,1
II 2003 -1,7
I 2003 -6,5
XII 2002 -2,5
XI 2002 -5,6
X 2002 4,4
IX 2002 8,1
VIII 2002 -1,2
VII 2002 2,6
VI 2002 3,2
V 2002 -1,7
IV 2002 -4,4
III 2002 10,8
II 2002 -2,3
I 2002 -5
XII 2001 -5,5
XI 2001 -5,3
X 2001 7,9
IX 2001 0,6
VIII 2001 5,6
VII 2001 -1,4
VI 2001 -2,8
V 2001 3,1
IV 2001 -7,7
III 2001 14,7
II 2001 -2,5
I 2001 -8,9
XII 2000 -1,4
XI 2000 -3,1
X 2000 2,1
IX 2000 5
VIII 2000 6,1
VII 2000 -6,9
VI 2000 1,3
V 2000 7,9
IV 2000 -8,4
III 2000 11,6
II 2000 7,3
I 2000 -19
XII 1999 5,6
XI 1999 -1
X 1999 0,1
IX 1999 9,3
VIII 1999 4,6
VII 1999 -1,9
VI 1999 0,1
V 1999 1,2
IV 1999 -7
III 1999 21,8
II 1999 -0,6
I 1999 -11
XII 1998 2,7
XI 1998 -6,9
X 1998 -0,2
IX 1998 7,6
VIII 1998 -0,9
VII 1998 -2,4
VI 1998 1,3
V 1998 -0,7
IV 1998 -4,3
III 1998 10,9
II 1998 -0,4
I 1998 -7,6
XII 1997 3,6
XI 1997 -6,3
X 1997 2,3
IX 1997 13
VIII 1997 -0,8
VII 1997 -3,4
VI 1997 5,9
V 1997 -5,7
IV 1997 6
III 1997 6,6
II 1997 -2,7
I 1997 -3,4
XII 1996 2,1
XI 1996 -7,3
X 1996 7,5
IX 1996 5,2
VIII 1996 0,7
VII 1996 4,8
VI 1996 -6
V 1996 2,4
IV 1996 -4,2
III 1996 10,4
II 1996 -2,8
I 1996 -4,9
XII 1995 -3,2
XI 1995 0
X 1995 3,2
IX 1995 1,6
VIII 1995 7
VII 1995 -4,6
VI 1995 0,1
V 1995 8,9
IV 1995 -10,6
III 1995 11,7
II 1995 -1,9
I 1995 -8,1
XII 1994 4,5
XI 1994 3,9
X 1994 -3
IX 1994 3,4
VIII 1994 8,9
VII 1994 -4
VI 1994 3
V 1994 2
IV 1994 -8,3
III 1994 15,4
II 1994 -0,9
I 1994 -8,3
XII 1993 3,5
XI 1993 1,7
X 1993 0,7
IX 1993 7,2
VIII 1993 3,9
VII 1993 -18,6
VI 1993 5,5
V 1993 -1,5
IV 1993 -5,5
III 1993 15,3
II 1993 -3
I 1993 -11
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl