2,10%
0,80 p.p.
Produkt Krajowy Brutto kw/kw (Polska)

PKB kw/kw

Ostatnia wartość: 2,10%
Zmiana: 0,80 p.p.
Poprzednia wartość: 1,30%
Max 5L: 7,70%
Min 5L: -9,20%
Źródło: GUS
Kraj: Polska

Charakterystyka wskaźnika

Produkt Krajowy Brutto mierzy wielkość produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem (tak więc zarówno mieszkańców danego kraju, jak i cudzoziemców) w określonym okresie, przeważnie jednego roku. Produkt Krajowy Brutto jest to wskaźnik używany w ramach Systemu Rachunków Narodowych (ang. System of Nationally Account - SNA). Publikowane dane to PKB wyrównany sezonowo, za dany kwartał w stosunku do kwartału poprzedniego.

Notowania historyczne

Data Wartość
II kw. 2021 2,1
I kw. 2021 1,3
IV kw. 2020 -0,3
III kw. 2020 7,7
II kw. 2020 -9,2
I kw. 2020 -0,1
IV kw. 2019 0,3
III kw. 2019 1,2
II kw. 2019 0,6
I kw. 2019 1,9
IV kw. 2018 0,4
III kw. 2018 1,4
II kw. 2018 1,3
I kw. 2018 1,4
IV kw. 2017 1,4
III kw. 2017 1,2
II kw. 2017 1
I kw. 2017 1,1
IV kw. 2016 2
III kw. 2016 0,2
II kw. 2016 1,3
I kw. 2016 -0,1
IV kw. 2015 1,1
III kw. 2015 1,2
II kw. 2015 0,7
I kw. 2015 1,3
IV kw. 2014 0,6
III kw. 2014 0,8
II kw. 2014 1,1
I kw. 2014 1
IV kw. 2013 0,2
III kw. 2013 0,8
II kw. 2013 1
I kw. 2013 0,2
IV kw. 2012 0
III kw. 2012 0
II kw. 2012 0
I kw. 2012 0,1
IV kw. 2011 1
III kw. 2011 0,8
II kw. 2011 1,3
I kw. 2011 1,1
IV kw. 2010 0,8
III kw. 2010 1,3
II kw. 2010 1,1
I kw. 2010 0,7
IV kw. 2009 1,4
III kw. 2009 0,5
II kw. 2009 0,5
I kw. 2009 0,4
IV kw. 2008 -0,4
III kw. 2008 0,7
II kw. 2008 0,7
I kw. 2008 1,4
IV kw. 2007 1,8
III kw. 2007 1,4
II kw. 2007 1,6
I kw. 2007 1,7
IV kw. 2006 1,5
III kw. 2006 1,9
II kw. 2006 1,6
I kw. 2006 1,7
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl