6,0000 zł
0,50% 0,0300 zł
Wielton SA (WLT)

Akcjonariat - WIELTON

Dane ogólne

Kapitalizacja: 362 250 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 60 375 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 40 179 441
Liczba głosów na WZA: 60 375 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,55%
Kapitał akcyjny: 12 075 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 40 179 441
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,55%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 33,45%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Forum 109 FIZ poprzez MP Inwestors S.a r.l., wraz z Vesta FIZ AN, w porozumieniu 26 251 123 (43,48%) 26 251 123 (43,48%) 2022-05-27 -
MPSZ sp. z o.o. w porozumieniu 8 058 300 (13,34%) 8 058 300 (13,34%) 2016-01-20 -
Tylkowski Łukasz 5 870 018 (9,72%) 5 870 018 (9,72%) 2016-05-20 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A, B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2002-11-06 2 000 000
2 000 000,00
1,00 1,00 2 000 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-31
2002-12-31
2008-02-07
seria C - subskrypcja prywatna Mariusz Szataniak, Paweł Szataniak 2006-09-07 3 705 000
11 003 850,00
1,00 2,97 10 075 000
10 075 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-31
2006-10-03
2008-02-07
split 1:5 2007-05-14
0,20 50 375 000
10 075 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja publiczna 2007-06-15 10 000 000
70 000 000,00
0,20 7,00 60 375 000
12 075 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-31
2008-01-15
2008-02-07
połączenie z Wielton Investment sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2020-03-12

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
TFI Allianz Polska SA 3 000 736 (2 249 402) 4,97 (3,73) 3 000 736 (2 249 402) 4,97 (3,59) 2022-09-14
Forum 109 FIZ poprzez MP Inwestors S.a r.l., wraz z Vesta FIZ AN 26 270 213 (3 555 595) 43,51 (5,89) 26 270 213 (3 555 595) 43,51 (5,89) 2021-08-18
MP Inwestors SC sp. poprzez MP Investors FIZ AN 0 0,00 0 0,00 2020-09-17
Forum 109 FIZ poprzez MP Inwestors S.à r.l. 22 714 618 37,62 22 714 618 37,62 2020-09-17
Vesta FIZ AN bezpośrednio, wraz z Vestafreenbiz sp. z o.o. 4 328 348 (-671 652) 7,17 (-1,11) 4 328 348 (-671 652) 7,17 (-1,11) 2019-12-23
NN OFE portfel 2 749 134 (7 134) 4,55 (0,01) 2 749 134 (7 134) 4,55 (-0,48) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 855 000 (2 000) 1,41 855 000 (2 000) 1,41 (-0,16) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 760 000 (301 000) 1,26 (0,50) 760 000 (301 000) 1,26 (0,42) 2018-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 25 0,00 25 0,00 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 145 235 0,24 145 235 0,24 (-0,03) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 89 983 (-288 992) 0,15 (-0,48) 89 983 (-288 992) 0,15 (-0,55) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 26 862 (-199 472) 0,04 (-0,34) 26 862 (-199 472) 0,04 (-0,38) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 6 289 (-164 330) 0,01 (-0,27) 6 289 (-164 330) 0,01 (-0,27) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 419 919 (-2 583) 0,70 419 919 (-2 583) 0,70 (-0,08) 2018-06-30
Altus SA portfele 321 284 (12 000) 0,53 (0,02) 321 284 (12 000) 0,53 (-0,04) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 10 0,00 10 0,00 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 51 893 (-25 584) 0,09 (-0,04) 51 893 (-25 584) 0,09 (-0,05) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 751 334 1,24 751 334 1,38 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 145 235 0,24 145 235 0,27 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 378 975 0,63 378 975 0,70 2017-12-31
NN OFE portfel 2 742 000 4,54 2 742 000 5,03 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 226 334 0,38 226 334 0,42 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 422 502 0,70 422 502 0,78 2017-12-31
Altus SA portfele 309 284 0,51 309 284 0,57 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 853 000 1,41 853 000 1,57 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 77 477 0,13 77 477 0,14 2017-12-31
Aegon OFE portfel 459 000 0,76 459 000 0,84 2017-12-31
Aviva Investors Poland SA 3 001 140 (-998 635) 4,97 (-1,65) 3 001 140 (-998 635) 4,97 (-1,65) 2017-05-29
Vesta FIZ AN 5 000 000 (-551 298) 8,28 (-0,91) 5 000 000 (-551 298) 8,28 (-0,91) 2016-12-20
Aviva Investors Poland SA ZWZ 3 999 775 (847 281) 6,62 (1,40) 3 999 775 (847 281) 6,62 (1,40) 2016-06-06
Copernicus Capital TFI SA przez fundusze inwestycyjne 6 445 832 (-1 503 500) 10,00 (-3,16) 6 445 832 (-1 503 500) 10,00 (-3,16) 2016-05-25
MPSZ sp. z o.o. 8 058 300 13,34 8 058 300 13,34 2016-01-20
MP Inwestors SC sp. 0 (-22 714 618) 0,00 (-37,62) 0 (-22 714 618) 0,00 (-37,62) 2015-06-08
MP Inwestors SC sp. poprzez MP Investors FIZ AN 22 714 618 37,62 22 714 618 37,62 2015-06-08
MP Inwestors SC sp. 22 714 618 37,62 22 714 618 37,62 2015-06-03
Copernicus Capital TFI SA przez fundusze inwestycyjne 7 949 332 13,16 7 949 332 13,16 2015-03-30
Ipopema TFI SA 170 619 (-22 543 999) 0,28 (-37,34) 170 619 (-22 543 999) 0,28 (-37,34) 2014-10-31
Vesta FIZ AN 5 551 298 (-894 534) 9,19 (-1,49) 5 551 298 (-894 534) 9,19 (-1,49) 2014-07-30
Vesta FIZ AN 6 445 832 10,68 6 445 832 10,68 2014-07-30
Prozner Jakub 2 394 534 (-6 051 298) 3,96 (-10,02) 2 394 534 (-6 051 298) 3,96 (-10,02) 2014-07-30
Aviva Investors Poland SA 3 152 494 5,22 3 152 494 5,22 2013-10-23
Prozner Jakub 8 445 832 (-1 200 000) 13,98 (-1,99) 8 445 832 (-1 200 000) 13,98 (-1,99) 2013-10-21
NN Investment Partners TFI SA 3 009 568 (-10 337) 4,98 (-0,02) 3 009 568 (-10 337) 4,98 (-0,02) 2013-08-08
NN Investment Partners TFI SA 3 019 905 (503 329) 5,00 (0,84) 3 019 905 (503 329) 5,00 (0,84) 2013-07-31
Prozner Jakub 9 645 832 (-20 018) 15,97 (-3,21) 9 645 832 (-20 018) 15,97 (-3,21) 2013-06-11
NN Investment Partners TFI SA 2 516 576 (-547 128) 4,16 (-0,91) 2 516 576 (-547 128) 4,16 (-0,91) 2012-07-27
NN Investment Partners TFI SA 3 063 704 (-392 183) 5,07 (-0,65) 3 063 704 (-392 183) 5,07 (-0,65) 2012-07-26
Śniatała Tomasz 33 010 (6 089) 0,00 (-0,04) 33 010 (6 089) 0,00 (-0,04) 2012-05-15
Tylkowski Łukasz 6 500 850 10,76 6 500 850 10,76 2011-11-14
Śniatała Tomasz 26 921 0,04 26 921 0,04 2011-11-14
Szczepek, Jarosław Andrzej 27 828 0,00 27 828 0,00 2011-11-14
Masłowski Włodzimierz 88 120 (27 550) 0,00 (-0,10) 88 120 (27 550) 0,00 (-0,10) 2011-11-14
Golec Mariusz 79 860 (29 200) 0,00 (-0,08) 79 860 (29 200) 0,00 (-0,08) 2011-11-14
Tylkowski Łukasz 6 500 850 (-1 150 000) 10,76 (-1,91) 6 500 850 (-1 150 000) 10,76 (-1,91) 2011-09-30
NN Investment Partners TFI SA 3 455 887 (284 900) 5,72 (0,47) 3 455 887 (284 900) 5,72 (0,47) 2011-01-14
NN Investment Partners TFI SA 3 170 987 5,25 3 170 987 5,25 2011-01-14
NN Investment Partners TFI SA 3 170 987 (33 225) 5,25 (0,06) 3 170 987 (33 225) 5,25 (0,06) 2010-08-31
NN Investment Partners TFI SA 3 137 762 5,19 3 137 762 5,19 2010-05-31
Masłowski Włodzimierz 60 570 (-1 530) 0,10 60 570 (-1 530) 0,10 2010-05-17
Gońda Paweł 62 100 0,00 (-0,10) 62 100 0,00 (-0,10) 2010-03-08
Prozner Ryszard 0 (-8 962) 0,00 (-0,01) 0 (-8 962) 0,00 (-0,01) 2010-03-01
Golec Mariusz 50 660 (-6 350) 0,08 (-0,01) 50 660 (-6 350) 0,08 (-0,01) 2010-03-01
Ipopema TFI SA przez Ipopema 1 FIZAN 22 714 618 (-1 585 382) 37,62 (-2,62) 22 714 618 (-1 585 382) 37,62 (-2,62) 2010-02-12
Ipopema TFI SA przez Ipopema 1 FIZAN 24 300 000 (-700 000) 40,24 (-9,38) 24 300 000 (-700 000) 40,24 (-9,38) 2009-12-08
Prozner Ryszard 8 962 0,01 8 962 0,01 2009-06-30
Półgrabia Krzysztof 0 (-33 000) 0,00 (-0,05) 0 (-33 000) 0,00 (-0,05) 2008-08-04
Półgrabia Krzysztof 33 000 (-12 000) 0,05 (-0,02) 33 000 (-12 000) 0,05 (-0,02) 2008-05-05
Półgrabia Krzysztof 45 000 0,07 45 000 0,07 2008-02-14
Masłowski Włodzimierz 62 100 0,10 62 100 0,10 2008-02-14
Gońda Paweł 62 100 0,10 62 100 0,10 2008-02-14
Golec Mariusz 57 010 0,09 57 010 0,09 2008-02-14
Tylkowski Łukasz 7 650 850 12,67 (-2,51) 7 650 850 12,67 (-2,51) 2007-10-31
Tylkowski Łukasz 7 650 850 15,18 7 650 850 15,18 2007-10-31
Szataniak Paweł 4 029 150 7,99 (1,32) 4 029 150 7,99 (1,32) 2007-10-31
Szataniak Paweł 4 029 150 6,67 4 029 150 6,67 2007-10-31
Szataniak Mariusz 4 029 150 7,99 (1,32) 4 029 150 7,99 (1,32) 2007-10-31
Szataniak Mariusz 4 029 150 6,67 4 029 150 6,67 2007-10-31
Prozner Jakub 9 665 850 19,18 (3,18) 9 665 850 19,18 (3,18) 2007-10-31
Prozner Jakub 9 665 850 16,00 9 665 850 16,00 2007-10-31
Ipopema TFI SA przez Ipopema 1 FIZAN 25 000 000 49,62 (8,22) 25 000 000 49,62 (8,22) 2007-10-31
Ipopema TFI SA przez Ipopema 1 FIZAN 25 000 000 41,40 25 000 000 41,40 2007-10-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-12-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2022-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2022-09-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2021-12-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2021-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2021-09-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2019-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2019-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2018-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2018-06-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2018-05-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2017-06-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2017-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2016-12-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2016-08-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2016-08-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2015-12-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2015-08-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2014-12-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2014-08-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2014-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2013-12-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2013-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2013-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2012-08-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2012-08-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2009-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2009-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2008-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2008-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.