7,2500 zł
-0,28% -0,0200 zł
Wielton SA (WLT)

Komunikaty spółki - WIELTON

Otrzymanie zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej (…)
Zawiadomienia dotyczące wykreślenia z rejestru zastawów oraz informacja o oświadczeniach złożonych przez Znaczących Akcjonariuszy
Wyniki finansowe
Otrzymanie zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej (…)
Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019 roku.
Zawarcie długoterminowej umowy strategicznej z Michelin Polska S.A.
Zawarcie aneksu do umowy ramowej z Scania Peter LLC z siedzibą w Petersburgu
Wyniki finansowe
Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą Spółki
Rejestracja zmian w Statucie Spółki
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A.
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wielton S.A. w dniu 10 czerwca 2019 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. w dniu 10 czerwca 2019 roku
Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. dotycząca wypłaty dywidendy
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.