11,2000 zł
1,82% 0,2000 zł
Wielton SA (WLT)

Komunikaty spółki - WIELTON

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2021 r.
Wniosek Zarządu i opinia Rady Nadzorczej Wielton S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2020
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 24 czerwca 2021 r. i projekty uchwał.
Wyniki finansowe
Zmiana decyzji dotyczącej udzielenia przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. wsparcia na realizację przez Spółkę inwestycji
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Aktualizacja strategii wzrostu Grupy Wielton i cele na rok 2021
Szacunkowe wybrane wyniki finansowe za 2020 rok
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej w zakresie finansowania Grupy Wielton
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej w zakresie finansowania Grupy Wielton
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.