3,7250 zł
-0,67% -0,0250 zł
Wielton SA (WLT)

Komunikaty spółki - WIELTON

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Wyniki finansowe
Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą Spółki
Rejestracja zmian w Statucie Spółki
Zawarcie umowy o współpracy z SAF – HOLLAND na lata 2021-2023
Zawarcie umów kredytowych z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz aneksu do umowy kredytowej w zakresie finansowania Grupy Wielton
Zawarcie umów kredytowych z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz aneksu do umowy kredytowej w zakresie finansowania Grupy Wielton
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wielton S.A. w dniu 7 lipca 2020 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. w dniu 7 lipca 2020 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 7 lipca 2020 r. i projekty uchwał.
Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A.
Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A.
Opinia Rady Nadzorczej Wielton S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 roku
WIELTON -0,67% 3,73
2020-10-23 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.