6,5200 zł
0,31% 0,0200 zł
Wadex SA (WAX)

Komunikaty spółki - WADEX

Drugie wezwanie Akcjonariuszy PPH WADEX S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wycofania z obrotu akcji PPH WADEX S.A.
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji PPH WADEX S.A. z obrotu na rynku regulowanym
Wyniki finansowe
Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy PPH WADEX S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2.09.2020 r.
Korekta oczywistej omyłki rachunkowej w liczeniu głosów podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 sierpnia 2020 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.08.2020 r.
Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 sierpnia 2020 roku
Nabycie 100% akcji Spółki w ramach przymusowego wykupu
Zakończenie przymusowego wykupu akcji Spółki
Ogłoszenie przymusowego wykupu akcji Spółki.
Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2020 roku
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce w związku z zawarciem porozumienia akcjonariuszy
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.