WADEX S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce w związku z zawarciem porozumienia akcjonariuszy

2020-06-18 11:31
publikacja
2020-06-18 11:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zawiadomienie_Z._Piechocinski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-18
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce w związku z zawarciem porozumienia akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex Spółka Akcyjna („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym zawiadomienie w trybie art. 69 ust1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o ofercie") o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce w związku z zawarciem w dniu 15 czerwca 2020 roku porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie pomiędzy akcjonariuszami: Zbigniewem Piechocińskim, Krzysztofem Piechocińskim, Agatą Pająkiewicz, Tomaszem Skrzypczakiem, Anną Hapanowicz, Robertem Skrzypczakiem i Spółką.
W wyniku zawarcia Porozumienia ww. akcjonariusze posiadają łącznie 3.120.146 akcji Spółki, stanowiących 94,34% kapitału zakładowego i 4.520.146 głosów uprawniających do wykonywania 96,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść zawiadomienia.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie Z. Piechociński.pdfzawiadomienie Z. Piechociński.pdf ZAWIADOMIENIE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-18 ZBIGNIEW PIECHOCIŃSKI PREZES ZARZĄDU
2020-06-18 RYSZARD SEBASTIAN CZŁONEK ZARZĄDU
2020-06-18 AGATA PAJĄKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki