REKLAMA

WADEX S.A.: Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy PPH WADEX S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

2020-09-22 08:16
publikacja
2020-09-22 08:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy PPH WADEX S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex Spółka Akcyjna („Emitent”, „Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej (papierowej), wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 16 ww. ustawy, Zarząd Spółki wzywa Akcjonariuszy PPH WADEX S.A., posiadających akcje w formie dokumentów do złożenia ich w Spółce celem przeprowadzenia ich dematerializacji. Dematerializacja będzie polegała na zastąpieniu materialnej postaci akcji zapisem w systemie teleinformatycznym rejestru akcjonariuszy.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta we Wrocławiu 54-519, przy ul. Jerzmanowskiej 8, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Przedmiotowe wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.Podstawa prawna:
Inne uregulowania - art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-22 RYSZARD SEBASTIAN CZŁONEK ZARZĄDU
2020-09-22 AGATA PAJĄKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki