WADEX S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 2 czerwca 2020 roku

2020-06-02 13:14
publikacja
2020-06-02 13:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_nr_1_uchwaly_podjete_przez_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_2_uchwala_nie_podjeta_przez_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 2 czerwca 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 2 czerwca 2020 r.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.
Podjęte przez ZWZ uchwały stanowią załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Uchwała nr 5 w treści zgłoszonej przez Zarząd Spółki została poddana pod głosowanie ale nie została podjęta.
Uchwała nr 5, która została poddana pod głosowanie ale nie została podjęta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9.

Załączniki
Plik Opis
Załącznik nr 1 uchwały podjęte przez ZWZ.pdfZałącznik nr 1 uchwały podjęte przez ZWZ.pdf Uchwały podjęte przez ZWZ
Załącznik nr 2 uchwała nie podjęta przez ZWZ.pdfZałącznik nr 2 uchwała nie podjęta przez ZWZ.pdf Uchwała nie podjęta przez ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-02 RYSZARD SEBASTIAN CZŁONEK ZARZĄDU
2020-06-02 AGATA PAJĄKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki