3,9200 zł
1,55% 0,0600 zł
VRG SA (VRG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_Skrocone_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_okres_3_kwartalu_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 735 804 533 533 170 776 123 830
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39 937 31 152 9 269 7 230
III. Zysk (strata) brutto 25 493 26 872 5 917 6 237
IV. Zysk (strata) netto 19 645 21 140 4 559 4 906
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -13 827 -21 766 -3 209 -5 052
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 574 -12 398 -2 222 -2 878
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 197 31 532 510 7 318
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -21 204 -2 632 -4 921 -611
IX. Aktywa, razem 1 475 256 836 007 337 309 191 148
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 655 885 268 281 149 965 61 341
XI. Zobowiązania długoterminowe 266 347 79 471 60 899 18 171
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 379 723 182 458 86 822 41 718
XIII. Kapitał własny 819 371 567 726 187 345 129 807
XIV. Kapitał zakładowy 49 122 38 470 11 231 8 796
XV. Liczba akcji (w szt.) 234 455 840 181 194 964 234 455 840 181 194 964
XVI. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 241 505 840 188 244 964 241 505 840 188 244 964
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,08 0,12 0,02 0,03
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,08 0,11 0,02 0,03
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,49 3,13 0,80 0,72
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,39 3,02 0,78 0,69
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 447 185 282 438 103 789 65 552
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 750 12 379 3 655 2 873
XXIV. Zysk (strata) brutto 8 487 11 465 1 970 2 661
XXV. Zysk (strata) netto 6 659 9 005 1 546 2 090
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -14 295 -14 045 -3 318 -3 260
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -832 -5 164 -193 -1 199
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -735 16 342 -171 3 793
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -15 862 -2 867 -3 681 -665
XXX. Aktywa, razem 1 078 507 599 716 246 595 137 122
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 356 836 101 580 81 589 23 226
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 135 465 29 951 30 973 6 848
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 214 256 67 902 48 988 15 525
XXXIV. Kapitał własny 721 671 498 136 164 995 113 896
XXXV. Kapitał zakładowy 49 122 38 470 11 231 8 796
XXXVI. Liczba akcji (w szt.) 234 455 840 181 194 964 234 455 840 181 194 964
XXXVII. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 241 505 840 188 244 964 241 505 840 188 244 964
XXXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,03 0,05 0,01 0,01
XXXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,05 0,01 0,01
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,08 2,75 0,70 0,63
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,99 2,65 0,68 0,61
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 3 kwartału 2019 roku.pdfŚródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 3 kwartału 2019 roku.pdf Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 3 kwartału 2019 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-13 Grzegorz Pilch Prezes Zarządu
2019-11-13 Michał Wójcik Wiceprezes Zarządu
2019-11-13 Mateusz Żmijewski Wiceprezes Zarządu
2019-11-13 Erwin Bakalarz Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.