27,3800 zł
0,77% 0,2100 zł
Grupa LOTOS SA (LTS)

Komunikaty spółki - LOTOS

Wyniki finansowe
Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 3 kwartał 2020 roku
Podpisanie umowy międzywierzycielskiej i umowy cesji praw i wierzytelności przysługujących Grupie LOTOS S.A. na podstawie pożyczki podporządkowanej udzielanej Grupie Azoty Polyolefins S.A.
Powołanie Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Powołanie Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Podpisanie porozumienia dotyczącego realizacji transakcji nabycia akcji Grupy LOTOS S.A. przez PKN ORLEN S.A. od Skarbu Państwa
Wyniki finansowe
Odwołanie Członka Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 2 kwartał 2020 roku
Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 2 kwartał 2020 roku
Pozytywna warunkowa decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A.
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 5 KSH
Powołanie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na XI kadencję
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2020 roku
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2020 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.