79,0000 zł
-0,23% -0,1800 zł
Grupa LOTOS SA (LTS)

Komunikaty spółki - LOTOS

Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 2 kwartał 2022 roku
Zawieszenie obrotu akcjami oraz kontraktami terminowymi na akcje Grupy LOTOS S.A. oraz wykluczenie z obrotu kontraktów terminowanych na akcje Grupy LOTOS S.A. w związku z połączeniem Grupy LOTOS S.A. z PKN ORLEN S.A
Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Grupy LOTOS S.A. oraz wykluczenie akcji Grupy LOTOS S.A. z obrotu giełdowego w związku z połączeniem Grupy LOTOS S.A. z PKN ORLEN S.A.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 20 lipca 2022 roku
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 20 lipca 2022 roku
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. o zamiarze połączenia Grupy LOTOS S.A. z PKN ORLEN S.A.
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 5 KSH
Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał
Zgoda Komisji Europejskiej na przejęcie przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2022 roku
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 czerwca 2022 roku
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2021 rok
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. o zamiarze połączenia Grupy LOTOS S.A. z PKN ORLEN S.A.
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 roku
Uzgodnienie planu połączenia Grupy LOTOS S.A. z PKN Orlen S.A. oraz ustalenie parytetu wymiany akcji Grupy LOTOS S.A. na akcje PKN Orlen S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.