REKLAMA

GRUPA LOTOS: Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 2 kwartał 2022 roku

2022-07-29 17:07
publikacja
2022-07-29 17:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 2 kwartał 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Spółki za 2 kwartał 2022 roku.

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 16,41 mld PLN.

Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych („oczyszczony EBITDA LIFO”): 5,32 mld PLN, w tym:

szacunkowy oczyszczony EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 4,82 mld PLN,
szacunkowy oczyszczony EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 0,55 mld PLN.

Szacunkowy skonsolidowany wynik netto: 3,60 mld PLN.

Spółka informuje, że w omawianym okresie na szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wpływ miał efekt LIFO w wysokości 0,04 mld PLN.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i nie zostały poddane przeglądowi biegłego rewidenta.

Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu okresowego za 1 półrocze 2022 roku w związku z przejęciem Grupy LOTOS S.A. przez PKN Orlen S.A., realizowanym zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Grupy LOTOS (Spółki Przejmowanej) na PKN ORLEN (Spółkę Przejmującą), z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego PKN ORLEN w drodze emisji Akcji Połączeniowych, które PKN ORLEN wyda dotychczasowym Akcjonariuszom Grupy LOTOS.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-29 Zofia Paryła Prezes Zarządu
2022-07-29 Krzysztof Nowicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki