73,28 zł
-0,89% -0,66 zł
Grupa LOTOS SA (LTS)

Akcjonariat - LOTOS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 13 547 519 967,36 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 184 873 362 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 107 580 209
Liczba głosów na WZA: 184 880 362 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,19%
Kapitał akcyjny: 184 873 362,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 107 580 209
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,19%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 41,81%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 98 329 515 (53,18%) 98 329 515 (53,18%) 2014-12-12 OBR, , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, BDZ, PKN, KGH, ATT, ENG, PGE, TPE, ENA, GPW, JSW, ARP_C, PKO, PCE, PZU, PGN, PHN, RCW
Nationale-Nederlanden OFE 9 250 694 (5,00%) 9 250 694 (5,00%) 2018-07-24 NFT, CDC, 08N, ELB, PGO, KGL, ENT, MPH, CNG, FRO, ABE, ATG, ATR, CLE, INP, KGH, PKO, UNI, TOR, MGT, ACG, BDX, MNI, LTX, MDG, TRN, MSP, CAR, CCC, RDL, AML, ECH, PRT, EMT, KTY, GPR, MVP, LVC, ATT, APR, KRU, RFK, STL, ORB, SWG, FMF, BAH, TEN, MNC, SLV, POZ, BFT, GKI, PKP, AMC, MIL, PND, PEO, CIE, FTE, PZU, SNK, MAB, NWG, PEP, TIM, TPE, WWL, ZEP, ZMT, CMP, ACP, ATD, ERB, IND, LEN, LBT, MCR, PWX, QRS, RON, SKH, TAR, MON, CDR, IZB, BBD, PKN, ALR, HRS, PFL, AGO, LCC, RWL, MBK, ART, EAT, LRQ, SGN, PSW, BTM, RBW, BKM, DCR, QMK, VST, BRS, PLY

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana firmy z Rafineria Gdańska SA na Grupa Lotos SA

KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie PP w SA 1991-09-18 7 870 000
78 700 000,00
10,00 10,00 7 870 000
78 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-04-28
1991-10-01
2005-06-09
split 1:10 2005-03-23 0
0,00
1,00 0,00 78 700 000
78 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-06-28
seria B - subskrypcja publiczna 2005-03-23 35 000 000
1 015 000 000,00
1,00 29,00 113 700 000
113 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-04-28
2005-06-28
2005-07-08
seria C - subskrypcja prywatna Skarb Państwa 2009-06-30 16 173 362
356 946 099,34
1,00 22,07 129 873 362
129 873 362,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-29
2009-07-17
2011-01-10
seria D - prawo poboru 2,3613:1 2014-09-08 55 000 000
995 500 000,00
1,00 18,10 184 873 362
184 873 362,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-07
2015-01-09
2015-01-20

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Union Investment TFI SA portfele 311 934 (26 496) 0,17 (0,02) 311 934 (26 496) 0,17 (0,02) 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 394 128 (97 741) 0,21 (0,05) 394 128 (97 741) 0,21 (0,05) 2018-06-30
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 49 202 (4 025) 0,03 (0,01) 49 202 (4 025) 0,03 (0,01) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 25 0,00 25 0,00 2018-06-30
Santander TFI SA 0 (-972 724) 0,00 (-0,53) 0 (-972 724) 0,00 (-0,53) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 62 136 (-60 754) 0,03 (-0,04) 62 136 (-60 754) 0,03 (-0,04) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 84 659 (-103 294) 0,05 (-0,05) 84 659 (-103 294) 0,05 (-0,05) 2018-06-30
Pekao TFI SA portfele 234 287 (-226 298) 0,13 (-0,12) 234 287 (-226 298) 0,13 (-0,12) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 39 189 0,02 39 189 0,02 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 317 (-81 571) 0,00 (-0,04) 317 (-81 571) 0,00 (-0,04) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 379 888 (391 265) 0,75 (0,21) 1 379 888 (391 265) 0,75 (0,21) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 114 675 (35 680) 0,06 (0,02) 114 675 (35 680) 0,06 (0,02) 2018-06-30
Axa TFI SA portfele 93 792 (38 665) 0,05 (0,02) 93 792 (38 665) 0,05 (0,02) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 592 322 (339 066) 0,86 (0,18) 1 592 322 (339 066) 0,86 (0,18) 2018-06-30
Nationale-Nederlanden OFE ZWZ 8 500 000 (90 000) 4,60 (0,05) 8 500 000 (90 000) 4,60 (0,05) 2018-06-28
Gamma TFI SA 0 (-9 656) 0,00 (-0,01) 0 (-9 656) 0,00 (-0,01) 2018-06-04
Union Investment TFI SA portfele 285 438 0,15 285 438 0,15 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 296 387 0,16 296 387 0,16 2017-12-31
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 45 177 0,02 45 177 0,02 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 70 945 0,04 70 945 0,04 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 972 724 0,53 972 724 0,53 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 122 890 0,07 122 890 0,07 2017-12-31
Pocztylion OFE portfel 383 000 0,21 383 000 0,21 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 187 953 0,10 187 953 0,10 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 161 000 0,63 1 161 000 0,63 2017-12-31
Pekao TFI SA portfele 460 585 0,25 460 585 0,25 2017-12-31
Pekao OFE portfel 489 000 0,27 489 000 0,27 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 39 189 0,02 39 189 0,02 2017-12-31
OFE PZU Złota Jesień portfel 6 126 000 (-2 951 166) 3,31 (-1,60) 6 126 000 (-2 951 166) 3,31 (-1,60) 2017-12-31
OFE Aviva BZ WBK portfel 5 357 000 2,90 5 357 000 2,90 2017-12-31
OFE Aegon portfel 1 737 000 0,94 1 737 000 0,94 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 81 888 0,04 81 888 0,04 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 988 623 0,54 988 623 0,54 2017-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 8 410 000 (-823 800) 4,55 (-0,44) 8 410 000 (-823 800) 4,55 (-0,44) 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 78 995 0,04 78 995 0,04 2017-12-31
MetLife OFE portfel 355 000 0,19 355 000 0,19 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 1 610 0,00 1 610 0,00 2017-12-31
Generali OFE portfel 719 000 0,39 719 000 0,39 2017-12-31
Gamma TFI SA portfele 9 656 0,01 9 656 0,01 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 6 147 0,00 6 147 0,00 2017-12-31
Axa TFI SA portfele 55 127 0,03 55 127 0,03 2017-12-31
AXA OFE portfel 904 000 0,49 904 000 0,49 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 253 256 0,68 1 253 256 0,68 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 505 000 0,81 1 505 000 0,81 2017-12-31
Nationale-Nederlanden OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 9 233 800 (-11 200) 4,99 (-0,01) 9 233 800 (-11 200) 4,99 (-0,01) 2017-09-06
OFE PZU Złota Jesień 9 077 166 (-223 834) 4,91 (-0,12) 9 077 166 (-223 834) 4,91 (-0,12) 2017-03-01
OFE PZU Złota Jesień portfel 9 301 000 (15 868) 5,03 (0,01) 9 301 000 (15 868) 5,03 (0,01) 2016-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 9 245 000 (-1 339 287) 5,00 (-0,73) 9 245 000 (-1 339 287) 5,00 (-0,73) 2016-12-31
OFE PZU Złota Jesień 9 285 132 (185 132) 5,02 (0,10) 9 285 132 (185 132) 5,02 (0,10) 2016-10-20
Nationale-Nederlanden OFE NWZ 10 584 287 (-1 155 713) 5,73 (-0,62) 10 584 287 (-1 155 713) 5,73 (-0,62) 2016-01-27
OFE PZU Złota Jesień na ZWZ 9 100 000 4,92 9 100 000 4,92 2015-06-30
Nationale-Nederlanden OFE ZWZ 11 740 000 (788 346) 6,35 (0,43) 11 740 000 (788 346) 6,35 (0,43) 2015-06-30
Nationale-Nederlanden OFE raport funduszu 10 951 654 (2 951 654) 5,92 (-0,24) 10 951 654 (2 951 654) 5,92 (-0,24) 2014-12-31
Nationale-Nederlanden OFE ZWZ 8 000 000 (1 106 921) 6,16 (0,86) 8 000 000 (1 106 921) 6,16 (0,86) 2014-06-30
Nationale-Nederlanden OFE 6 893 079 (935 637) 5,30 (0,72) 6 893 079 (935 637) 5,30 (0,72) 2013-04-29
Paszkowicz Zbigniew 1 000 0,00 1 000 0,00 2012-08-21
Paszkowicz Zbigniew 1 000 0,00 1 000 0,00 2012-08-21
Nationale-Nederlanden OFE 5 957 442 (-683 090) 4,58 (-0,53) 5 957 442 (-683 090) 4,58 (-0,53) 2011-02-07
Nationale-Nederlanden OFE 6 640 532 (116 053) 5,11 (0,09) 6 640 532 (116 053) 5,11 (0,09) 2011-02-05
Skarb Państwa 69 076 392 53,18 (15,82) 69 076 392 53,18 (15,82) 2010-01-22
Skarb Państwa 69 076 392 (-14 000 000) 37,36 (-26,60) 69 076 392 (-14 000 000) 37,36 (-26,60) 2010-01-22
Nationale-Nederlanden OFE 6 524 479 (60 000) 5,02 (0,05) 6 524 479 (60 000) 5,02 (0,05) 2009-11-23
Nationale-Nederlanden OFE 6 464 479 (889 210) 4,97 (0,07) 6 464 479 (889 210) 4,97 (0,07) 2009-11-22
Skarb Państwa 83 076 392 (-1 359) 63,96 83 076 392 (-1 359) 63,96 2009-11-05
Skarb Państwa 83 077 751 (1 359) 63,96 83 077 751 (1 359) 63,96 2009-07-30
Skarb Państwa 83 076 392 (16 173 362) 63,96 (-21,05) 83 076 392 (16 173 362) 63,96 (-21,05) 2009-07-22
Ogółem 129 873 362 (16 173 362) 0 129 873 362 (16 173 362) 0 2009-07-17
Nationale-Nederlanden OFE 5 575 269 (-126 079) 4,90 (-0,11) 5 575 269 (-126 079) 4,90 (-0,11) 2007-10-19
Nationale-Nederlanden OFE 5 701 348 (-175 241) 5,01 (-0,15) 5 701 348 (-175 241) 5,01 (-0,15) 2007-10-18
Nationale-Nederlanden OFE 5 876 589 5,16 5 876 589 5,16 2007-03-07
Sokołowski Marek 8 636 0,00 8 636 0,00 2006-08-11
Sokołowski Marek 8 636 0,00 8 636 0,00 2006-08-11
Sokołowski Marek 8 636 0,00 8 636 0,00 2006-08-11
Ogółem 113 700 000 (35 000 000) 0 113 700 000 (35 000 000) 0 2005-06-28
Skarb Państwa z Nafta Polska SA 66 903 030 85,01 (26,17) 66 903 030 85,01 (26,17) 2005-03-23
Skarb Państwa z Nafta Polska SA 66 903 030 58,84 (7,33) 66 903 030 58,84 (7,33) 2005-03-23
Skarb Państwa z Nafta Polska SA 66 903 030 51,51 66 903 030 51,51 2005-03-23
Ogółem 78 700 000 0,00 78 700 000 0,00 2005-03-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-09-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-09-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-09-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-09-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2014-11-19 Prawo poboru 64936681:27500000
2007-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
2007-06-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl