62,9800 zł
1,68% 1,0400 zł
Grupa LOTOS SA (LTS)

Akcjonariat - LOTOS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 11 595 257 264,64 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 184 873 362 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 107 926 996
Liczba głosów na WZA: 184 873 362 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,38%
Kapitał akcyjny: 184 873 362,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 107 926 996
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,38%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 41,62%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 98 329 515 (53,18%) 98 329 515 (53,18%) 2014-12-12 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, PKN, KGH, ATT, PGE, TPE, ENA, ARP_C, PKO, PZU, PGN, GPW, RCW, OPI, JSW, PCE, BDZ, PHN
NN OFE NWZ 9 597 481 (5,19%) 9 597 481 (5,19%) 2021-10-14 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, ATD, CMP, ENT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, NWG, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, APR, BBD, ATT, TPE, ECH, MDG, HRS, ALR, ACP, PKP, SKA, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, DVL, PBX, LTX, SPL, ART, SWG, DAT, ACG, ERB, MNC, WWL, PKN, CMR, ABE, VRG, AGO, AML, EAT, PKO, KTY, BDX, ATG, MCR, VRC, PEO, TIM, PWX, PZU, AMC, FTE, MIL, RVU, SLV, POZ, BFT, TRN, SGN, QRS, CAV, CCC, OPL, OAT, DCR, BKM, FRO, KRU, MBK, MBR, MPH, CTX, KGL

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana firmy z Rafineria Gdańska SA na Grupa Lotos SA

KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie PP w SA 1991-09-18 7 870 000
78 700 000,00
10,00 10,00 7 870 000
78 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-04-28
1991-10-01
2005-06-09
split 1:10 2005-03-23
1,00 78 700 000
78 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-06-28
seria B - subskrypcja publiczna 2005-03-23 35 000 000
1 015 000 000,00
1,00 29,00 113 700 000
113 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-04-28
2005-06-28
2005-07-08
seria C - subskrypcja prywatna Skarb Państwa 2009-06-30 16 173 362
356 946 099,34
1,00 22,07 129 873 362
129 873 362,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-29
2009-07-17
2011-01-10
seria D - prawo poboru 2,3613:1 2014-09-08 55 000 000
995 500 000,00
1,00 18,10 184 873 362
184 873 362,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-07
2015-01-09
2015-01-20

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE 9 244 471 (-145 764) 5,00 (-0,08) 9 244 471 (-145 764) 5,00 (-0,08) 2021-08-13
NN OFE ZWZ 9 390 235 (132 574) 5,08 (0,07) 9 390 235 (132 574) 5,08 (0,07) 2021-06-30
NN OFE 9 257 661 (21 931) 5,01 (0,01) 9 257 661 (22 931) 5,01 (0,01) 2021-05-13
NN OFE 9 235 730 (1 000) 5,00 9 234 730 5,00 2019-01-24
NN OFE 9 234 730 (-399 673) 5,00 (-0,21) 9 234 730 (-399 673) 5,00 (-0,21) 2019-01-24
Uniqa OFE portfel 909 356 (5 356) 0,49 909 356 (5 356) 0,49 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 193 907 (32 907) 0,64 (0,01) 1 193 907 (32 907) 0,64 (0,01) 2018-12-31
NN OFE portfel 9 634 403 (383 709) 5,21 (0,21) 9 634 403 (383 709) 5,21 (0,21) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 1 677 207 (1 322 207) 0,90 (0,71) 1 677 207 (1 322 207) 0,90 (0,71) 2018-12-31
Generali OFE portfel 723 311 (4 311) 0,39 723 311 (4 311) 0,39 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 5 389 591 (32 591) 2,91 (0,01) 5 389 591 (32 591) 2,91 (0,01) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 514 498 (9 498) 0,81 1 514 498 (9 498) 0,81 2018-12-31
Aegon OFE portfele 1 967 988 (230 988) 1,06 (0,12) 1 967 988 (230 988) 1,06 (0,12) 2018-12-31
NN OFE 9 250 694 (750 694) 5,00 (0,40) 9 250 694 (750 694) 5,00 (0,40) 2018-07-24
TFI PZU SA portfele 394 128 (97 741) 0,21 (0,05) 394 128 (97 741) 0,21 (0,05) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 25 0,00 25 0,00 2018-06-30
Santander TFI SA 0 (-972 724) 0,00 (-0,53) 0 (-972 724) 0,00 (-0,53) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 62 136 (-60 754) 0,03 (-0,04) 62 136 (-60 754) 0,03 (-0,04) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 84 659 (-103 294) 0,05 (-0,05) 84 659 (-103 294) 0,05 (-0,05) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 39 189 0,02 39 189 0,02 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 317 (-81 571) 0,00 (-0,04) 317 (-81 571) 0,00 (-0,04) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 379 888 (391 265) 0,75 (0,21) 1 379 888 (391 265) 0,75 (0,21) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 114 675 (35 680) 0,06 (0,02) 114 675 (35 680) 0,06 (0,02) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 311 934 (26 496) 0,17 (0,02) 311 934 (26 496) 0,17 (0,02) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 49 202 (4 025) 0,03 (0,01) 49 202 (4 025) 0,03 (0,01) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 592 322 (339 066) 0,86 (0,18) 1 592 322 (339 066) 0,86 (0,18) 2018-06-30
NN OFE ZWZ 8 500 000 (90 000) 4,60 (0,05) 8 500 000 (90 000) 4,60 (0,05) 2018-06-28
Uniqa OFE portfel 904 000 0,49 904 000 0,49 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 296 387 0,16 296 387 0,16 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 70 945 0,04 70 945 0,04 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 972 724 0,53 972 724 0,53 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 122 890 0,07 122 890 0,07 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 187 953 0,10 187 953 0,10 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 161 000 0,63 1 161 000 0,63 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 39 189 0,02 39 189 0,02 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 81 888 0,04 81 888 0,04 2017-12-31
NN OFE portfel 8 410 000 (-823 800) 4,55 (-0,44) 8 410 000 (-823 800) 4,55 (-0,44) 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 988 623 0,54 988 623 0,54 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 78 995 0,04 78 995 0,04 2017-12-31
MetLife OFE portfel 355 000 0,19 355 000 0,19 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 1 610 0,00 1 610 0,00 2017-12-31
Generali OFE portfel 719 000 0,39 719 000 0,39 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 285 438 0,15 285 438 0,15 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 6 147 0,00 6 147 0,00 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 45 177 0,02 45 177 0,02 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 5 357 000 2,90 5 357 000 2,90 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 253 256 0,68 1 253 256 0,68 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 505 000 0,81 1 505 000 0,81 2017-12-31
Aegon OFE portfel 1 737 000 0,94 1 737 000 0,94 2017-12-31
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 9 233 800 (-11 200) 4,99 (-0,01) 9 233 800 (-11 200) 4,99 (-0,01) 2017-09-06
NN OFE portfel 9 245 000 (-1 339 287) 5,00 (-0,73) 9 245 000 (-1 339 287) 5,00 (-0,73) 2016-12-31
NN OFE NWZ 10 584 287 (-1 155 713) 5,73 (-0,62) 10 584 287 (-1 155 713) 5,73 (-0,62) 2016-01-27
NN OFE ZWZ 11 740 000 (788 346) 6,35 (0,43) 11 740 000 (788 346) 6,35 (0,43) 2015-06-30
NN OFE raport funduszu 10 951 654 (2 951 654) 5,92 (-0,24) 10 951 654 (2 951 654) 5,92 (-0,24) 2014-12-31
NN OFE ZWZ 8 000 000 (1 106 921) 6,16 (0,86) 8 000 000 (1 106 921) 6,16 (0,86) 2014-06-30
NN OFE 6 893 079 (935 637) 5,30 (0,72) 6 893 079 (935 637) 5,30 (0,72) 2013-04-29
Paszkowicz Zbigniew 1 000 0,00 1 000 0,00 2012-08-21
Paszkowicz Zbigniew 1 000 0,00 1 000 0,00 2012-08-21
NN OFE 5 957 442 (-683 090) 4,58 (-0,53) 5 957 442 (-683 090) 4,58 (-0,53) 2011-02-07
NN OFE 6 640 532 (116 053) 5,11 (0,09) 6 640 532 (116 053) 5,11 (0,09) 2011-02-05
Skarb Państwa 69 076 392 53,18 (15,82) 69 076 392 53,18 (15,82) 2010-01-22
Skarb Państwa 69 076 392 (-14 000 000) 37,36 (-26,60) 69 076 392 (-14 000 000) 37,36 (-26,60) 2010-01-22
NN OFE 6 524 479 (60 000) 5,02 (0,05) 6 524 479 (60 000) 5,02 (0,05) 2009-11-23
NN OFE 6 464 479 (889 210) 4,97 (0,07) 6 464 479 (889 210) 4,97 (0,07) 2009-11-22
Skarb Państwa 83 076 392 (-1 359) 63,96 83 076 392 (-1 359) 63,96 2009-11-05
Skarb Państwa 83 077 751 (1 359) 63,96 83 077 751 (1 359) 63,96 2009-07-30
Skarb Państwa 83 076 392 (16 173 362) 63,96 (-21,05) 83 076 392 (16 173 362) 63,96 (-21,05) 2009-07-22
NN OFE 5 575 269 (-126 079) 4,90 (-0,11) 5 575 269 (-126 079) 4,90 (-0,11) 2007-10-19
NN OFE 5 701 348 (-175 241) 5,01 (-0,15) 5 701 348 (-175 241) 5,01 (-0,15) 2007-10-18
NN OFE 5 876 589 5,16 5 876 589 5,16 2007-03-07
Sokołowski Marek 8 636 0,00 8 636 0,00 2006-08-11
Sokołowski Marek 8 636 0,00 8 636 0,00 2006-08-11
Sokołowski Marek 8 636 0,00 8 636 0,00 2006-08-11
Skarb Państwa z Nafta Polska SA 66 903 030 85,01 (26,17) 66 903 030 85,01 (26,17) 2005-03-23
Skarb Państwa z Nafta Polska SA 66 903 030 58,84 (7,33) 66 903 030 58,84 (7,33) 2005-03-23
Skarb Państwa z Nafta Polska SA 66 903 030 51,51 66 903 030 51,51 2005-03-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-09-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2020-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-09-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2019-09-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2018-09-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-09-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-09-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-09-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2014-11-19 Prawo poboru 129873362:55000000
2007-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
2007-06-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.