0,0600 zł
0,00% 0,0000 zł
BUDOPOL-WROCŁAW SA (BDL)

Komunikaty spółki - BUDOPOL

Rozwiązanie i likwidacja Spółki
Odwołanie osób zarządzających
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Budopol-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Informacja o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Budopol - Wrocław S.A. w dniu 26 czerwca 2017 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Budopol - Wrocław S.A.
Informacja o wpływie żądania Rady Nadzorczej w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Budopol - Wrocław S.A.
Informacja o zbyciu aktywów finansowych Emitenta
Informacja o zbyciu praw z weksla inwestycyjnego
Informacja o zbyciu akcji spółki zależnej
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2016 r.
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
Informacja o rozstrzygnięciu Sądu Rejestrowego w przedmiocie ujawnienia danych aktualnych członków organów Spółki oraz informacja o nieskutecznym opłaceniu akcji serii K.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.