0,0600 zł
0,00% 0,0000 zł
BUDOPOL-WROCŁAW SA (BDL)

Akcjonariat - BUDOPOL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 4 770 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 79 500 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32 417 894
Liczba głosów na WZA: 52 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 40,78%
Kapitał akcyjny: 795 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32 417 894
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,34%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 59,22%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Polonit Consortium sp. z o.o. SKA w porozumieniu z Capital Consulting sp. z o.o., Societa Generale Immobiliare sp. z o.o. 20 000 000 (38,46%) 20 000 000 (38,46%) 2015-12-29 -
porozumienie akcjonariuszy R. Olbrych, B. Olbrych, A. Dubicka, P. Dubicki, M. Mackieiwcz, M. Mackiewicz 12 417 894 (23,88%) 12 417 894 (23,88%) 2015-05-30 ERP, BMI, PLJ, AGS, HWE, INT

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2019-12-09
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria K 275 000 000
0,01 79 500 000
795 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-14
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-04
seria A - akcje założycielskie 1994-11-17 10 000
100 000,00
10,00 10,00 10 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-22
1995-01-03
1998-04-09
seria B - prawo poboru 1995-07-15 70 000
700 000,00
10,00 10,00 80 000
800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-22
1995-11-16
1998-04-09
seria C - Mostostal-Export SA 1995-07-15 70 000
700 000,00
10,00 10,00 150 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-22
1995-11-16
1998-04-09
seria D - prawo poboru 1997-02-15 150 000
1 500 000,00
10,00 10,00 300 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-22
1997-05-05
1998-06-29
split 1: 10 1997-06-17
1,00 3 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-08-19
seria E - subskrypcja publiczna 1997-06-17 1 500 000
4 500 000,00
1,00 3,00 4 500 000
4 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-22
1998-01-16
1998-04-09
seria F - subskrypcja publiczna spółka zrezygnowała z emisji 1999-05-26 1 250 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-09-02

seria - F Mostostal-Export-Dom sp. z o.o. unieważnienie uchwały przez KPWiG (03.04.2006) 2006-03-22 7 500 000
7 500 000,00
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja publiczna 2006-05-30 7 500 000
7 500 000,00
1,00 1,00 12 000 000
12 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-17
2006-08-23
2006-11-16
seria H - prawo poboru 1:1 2006-08-09 13 000 000
13 000 000,00
1,00 1,00 26 000 000
26 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-17
2006-12-06
seria G - subskrypcja prywatna 2006-08-09 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00 13 000 000
13 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-09-08
2009-01-28
seria I - prawo poboru 1:1 2008-05-20 26 000 000
26 000 000,00
1,00 1,00 52 000 000
52 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-10
2009-01-19
seria K - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2009-12-17 600 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2009-12-17 600 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renominacja akcji 2014-04-03
0,01 52 000 000
520 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-21
seria K1 - subskrypcja otwarta 2016-04-28 250 000 000
2 500 000,00
0,01 0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 200:1 2016-05-31
2,00
795 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 0 (-17 153 800) 0,00 (-32,98) 0 (-17 153 800) 0,00 (-32,98) 2015-05-29
Szczech Tomasz 25 000 0,04 25 000 0,04 2014-09-16
Adamska Marzanna 0 (-94 050) 0,00 (-0,18) 0 (-94 050) 0,00 (-0,18) 2013-10-21
IPO 28 sp. z o.o. SPV SUPPORT 2 SKA 1 103 174 (-3 850 975) 2,12 (-7,40) 1 103 174 (-3 850 975) 2,12 (-7,40) 2013-02-22
Motyka Mirosław 25 000 0,04 25 000 0,04 2012-08-31
IPO 28 sp. z o.o. SPV SUPPORT 2 SKA 4 954 149 (91 806) 9,52 (0,17) 4 954 149 (91 806) 9,52 (0,17) 2012-08-31
Motyka Mirosław 25 000 (2 600) 0,04 (0,04) 25 000 (2 600) 0,04 (0,04) 2011-10-27
Cembrzyński Robert 30 000 0,05 30 000 0,05 2010-08-16
Cembrzyński Robert 30 000 (27 000) 0,05 (0,05) 30 000 (27 000) 0,05 (0,05) 2010-03-31
Cembrzyński Robert 3 000 (-62 688) 0,00 (-0,12) 3 000 (-62 688) 0,00 (-0,12) 2010-03-15
Cembrzyński Robert 65 688 (-70 000) 0,12 (-0,14) 65 688 (-70 000) 0,12 (-0,14) 2010-03-02
Cembrzyński Robert 135 688 (-17 312) 0,26 (-0,03) 135 688 (-17 312) 0,26 (-0,03) 2009-10-09
Konopka Janusz 0 (-100 000) 0,00 (-0,19) 0 (-100 000) 0,00 (-0,19) 2009-09-24
Rockbridge TFI SA 2 500 000 (1 186 513) 4,80 (-0,25) 2 500 000 (1 186 513) 4,80 (-0,25) 2009-08-27
Motyka Mirosław 22 400 0,00 (-0,04) 22 400 0,00 (-0,04) 2009-05-13
Motyka Mirosław 22 400 0,04 22 400 0,04 2009-05-13
Konopka Janusz 100 000 0,19 100 000 (90 000) 0,19 (0,18) 2009-05-13
Konopka Janusz 100 000 0,19 (-0,19) 10 000 (-90 000) 0,01 (-0,37) 2009-05-13
Ipopema TFI SA 0 (-4 862 343) 0,00 (-9,35) 0 (-4 862 343) 0,00 (-9,35) 2009-05-13
Cembrzyński Robert 153 000 0,29 153 000 0,29 2009-05-13
Adamska Marzanna 94 050 0,18 94 050 0,18 2009-05-13
Ipopema TFI SA 4 862 343 9,35 4 862 343 9,35 2009-04-10
IPO 28 sp. z o.o. SPV SUPPORT 2 SKA 4 862 343 9,35 4 862 343 9,35 2009-04-10
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 17 153 800 (-4 862 343) 32,98 (-9,35) 17 153 800 (-4 862 343) 32,98 (-9,35) 2009-04-10
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 22 016 143 (13 438 743) 42,33 (9,34) 22 016 143 (13 438 743) 42,33 (9,34) 2009-01-19
Motyka Mirosław w tym 20400 PDA 22 400 (2 000) 0,04 (0,01) 22 400 (2 000) 0,04 (0,01) 2008-11-04
Motyka Mirosław w tym 18400 PDA 20 400 0,03 20 400 0,03 2008-11-03
Cembrzyński Robert w tym 76500 PDA 153 000 (76 500) 0,29 153 000 (76 500) 0,29 2008-11-03
Adamska Marzanna w tym 40000 PDA 94 050 (40 000) 0,18 (-0,02) 94 050 (40 000) 0,18 (-0,02) 2008-11-03
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 8 577 400 32,99 (16,50) 8 577 400 32,99 (16,50) 2008-08-14
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 8 577 400 (60) 16,49 (-16,50) 8 577 400 (60) 16,49 (-16,50) 2008-08-14
Rockbridge TFI SA 1 313 487 5,05 (2,53) 1 313 487 5,05 (2,53) 2008-07-02
Rockbridge TFI SA 1 313 487 (34 845) 2,52 (-2,39) 1 313 487 (34 845) 2,52 (-2,39) 2008-07-02
Rockbridge TFI SA 1 278 642 4,91 1 278 642 4,91 2008-06-29
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 8 577 340 (-60) 32,99 8 577 340 (-60) 32,99 2008-05-18
Feliks Henryk 154 750 0,00 (-0,59) 154 750 0,00 (-0,59) 2007-08-02
Feliks Henryk 154 750 (55) 0,59 154 750 (55) 0,59 2007-08-02
Cembrzyński Robert 76 500 (-10 892) 0,29 (-0,04) 76 500 (-10 892) 0,29 (-0,04) 2007-06-21
Małaszkiewicz Dariusz 22 665 0,08 (0,08) 22 665 0,08 (0,08) 2007-06-12
Małaszkiewicz Dariusz 22 665 0,00 22 665 0,00 2007-06-12
Adamska Marzanna 54 050 (50) 0,20 54 050 (50) 0,20 2007-05-18
Adamska Marzanna 54 000 (-10 000) 0,20 (-0,04) 54 000 (-10 000) 0,20 (-0,04) 2007-05-05
Antkowiak Karol 838 776 3,22 (0,23) 838 776 3,22 (0,23) 2007-04-28
Antkowiak Karol 838 776 (-541 037) 2,99 (-2,31) 838 776 (-541 037) 2,99 (-2,31) 2007-04-28
Feliks Henryk 154 695 (-45 305) 0,59 (-0,17) 154 695 (-45 305) 0,59 (-0,17) 2007-04-05
Konopka Janusz 100 000 0,38 (0,38) 100 000 0,38 (0,38) 2007-02-09
Feliks Henryk 200 000 (100 000) 0,76 200 000 (100 000) 0,76 2007-02-09
Cembrzyński Robert 87 392 (41 382) 0,33 (0,16) 87 392 (41 382) 0,33 (0,16) 2007-02-09
Adamska Marzanna 64 000 (33 000) 0,24 (0,13) 64 000 (33 000) 0,24 (0,13) 2007-02-09
Cembrzyński Robert 46 010 (-3 990) 0,17 (-0,21) 46 010 (-3 990) 0,17 (-0,21) 2007-01-23
Konopka Janusz 0 (-226 154) 0,00 (-0,86) 0 (-226 154) 0,00 (-0,86) 2007-01-17
Adamska Marzanna 31 000 (-9 000) 0,11 (-0,19) 31 000 (-9 000) 0,11 (-0,19) 2007-01-17
Konopka Janusz w tym 126154 PDA 226 154 (15 000) 0,86 (0,05) 226 154 (15 000) 0,86 (0,05) 2006-12-08
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 8 577 400 32,99 8 577 400 32,99 2006-12-06
Konopka Janusz w tym 111154 PDA 211 154 (111 154) 0,81 (0,05) 211 154 (111 154) 0,81 (0,05) 2006-12-04
Antkowiak Karol w tym 749813 PDA 1 379 813 5,30 (5,30) 1 379 813 5,30 (5,30) 2006-12-01
Konopka Janusz 100 000 0,76 100 000 0,76 2006-11-15
Feliks Henryk 100 000 0,76 100 000 0,76 2006-11-15
Cembrzyński Robert 50 000 0,38 50 000 0,38 2006-11-15
Adamska Marzanna 40 000 0,30 40 000 0,30 2006-11-15
Mostostal-Export-Dom sp. z o.o. 419 999 9,33 (5,83) 419 999 9,33 (5,83) 2006-04-28
Mostostal-Export-Dom sp. z o.o. 419 999 (-30 000) 3,50 (-6,50) 419 999 (-30 000) 3,50 (-6,50) 2006-04-28
Antkowiak Karol 0 (-449 999) 0,00 (-10,00) 0 (-449 999) 0,00 (-10,00) 2006-03-07
Mostostal-Export-Dom sp. z o.o. 449 999 (448 704) 10,00 (9,98) 449 999 (448 704) 10,00 (9,98) 2006-02-28
Mostostal-Export-Dom sp. z o.o. 1 295 (-412 164) 0,02 (-9,16) 1 295 (-412 164) 0,02 (-9,16) 2006-02-14
Mostostal-Export-Dom sp. z o.o. 413 459 (-751 637) 9,18 (-16,71) 413 459 (-751 637) 9,18 (-16,71) 2006-02-13
Mostostal-Export-Dom sp. z o.o. 1 165 096 (-570 199) 25,89 (-12,67) 1 165 096 (-570 199) 25,89 (-12,67) 2006-02-10
Mostostal-Export-Dom sp. z o.o. 1 735 295 (-54 705) 38,56 (-1,21) 1 735 295 (-54 705) 38,56 (-1,21) 2006-02-07
Mostostal-Export-Dom sp. z o.o. 1 790 000 (-43 000) 39,77 (-0,96) 1 790 000 (-43 000) 39,77 (-0,96) 2006-01-25
Mostostal-Export-Dom sp. z o.o. 1 833 000 (-170 425) 40,73 (-3,79) 1 833 000 (-170 425) 40,73 (-3,79) 2006-01-24
Mostostal-Export-Dom sp. z o.o. 2 003 425 (-157 439) 44,52 (-3,49) 2 003 425 (-157 439) 44,52 (-3,49) 2006-01-19
Antkowiak Karol 449 999 10,00 449 999 10,00 2006-01-13
MSX Resources SA z Mostostal-Export-Dom sp. z o.o. 2 250 001 (2 240 000) 50,00 (49,78) 2 250 001 (2 240 000) 50,00 (49,78) 2006-01-10
MSX Resources SA 10 001 (-2 689 999) 0,22 (-59,78) 10 001 (-2 689 999) 0,22 (-59,78) 2006-01-10
Mostostal-Export-Dom sp. z o.o. 2 160 864 48,01 2 160 864 48,01 2006-01-10
MSX Resources SA z Mostostal-Export-Dom sp. z o.o. 2 700 000 (-238 130) 60,00 (-5,29) 2 700 000 (-238 130) 60,00 (-5,29) 2006-01-06
Sjőblom Elżbieta 0 (-242 526) 0,00 (-5,38) 0 (-242 526) 0,00 (-5,38) 2005-12-27
Sjőblom Elżbieta 242 526 5,38 242 526 5,38 2005-12-05
Moskal-Buskalewicz Ewa 199 280 4,43 199 280 4,43 1999-05-26
Moska Krzysztof 204 979 4,56 204 979 4,56 1999-05-26
Kuś Mirosław 223 641 (-213 923) 4,97 (-4,75) 223 641 (-213 923) 4,97 (-4,75) 1998-05-15
Kuś Mirosław 437 564 9,72 437 564 9,72 1998-01-14
MSX Resources SA 2 938 130 65,29 2 938 130 65,29 1997-06-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2008-07-25 Prawo poboru 1:1
2006-09-29 Prawo poboru 1:1
2001-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2001-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2001-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1998-06-29 Asymilacja akcji seria D
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.