38,5000 zł
-3,75% -1,5000 zł
BSC Drukarnia Opakowań SA (BSC)

Komunikaty spółki - BSCDRUK

Informacja od akcjonariusza będącego jednostką dominującą Emitenta dotycząca zawarcia umowy warunkowej, prowadzącej do przejęcia kontroli nad grupą rlc packaging wraz ze stanowiskiem Zarządu Emitenta
Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za trzeci kwartał 2019 r.
Informacja o podpisaniu umowy znaczącej będącej skutkiem wyboru oferty Emitenta
Powiadomienie dotyczące transakcji ustanowienia zastawów rejestrowych na akcjach Emitenta przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej
Zatwierdzenie planu inwestycyjnego Spółki na rok 2020 przez Radę Nadzorczą.
Aktualizacja informacji od akcjonariusza będącego jednostką dominującą Emitenta dotycząca przeglądu opcji strategicznych w ramach grupy rlc packaging
Wyniki finansowe
Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2019 r.
Otrzymanie przez Emitenta decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie części inwestycji obejmującej zakład produkcyjny.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 03 czerwca 2019 r.
Uchwała o wypłacie dywidendy, podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 03 czerwca 2019 r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 03 czerwca 2019 r.
Informacja od akcjonariusza będącego jednostką dominującą Emitenta dotycząca przeglądu opcji strategicznych w ramach grupy rlc packaging
Wyniki finansowe
Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2019 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.