29,3000 zł
-1,68% -0,5000 zł
BSC Drukarnia Opakowań SA (BSC)

Komunikaty spółki - BSCDRUK

Informacja od akcjonariusza będącego jednostką dominującą Emitenta dotycząca przeglądu opcji strategicznych w ramach grupy rlc packaging
Wyniki finansowe
Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2019 r.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 3 czerwca 2019 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 3 czerwca 2019 r.
Informacja o wyborze oferty Emitenta poprzedzającej zawarcie umowy znaczącej
Decyzja Zarządu BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 r.
Powiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A
Powiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019
Powiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A
Powiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.