REKLAMA

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta oraz o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5%

2020-04-03 21:49
publikacja
2020-04-03 21:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2020.04.03_zawiadomienie_BSC_5%_2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-03
Skrócona nazwa emitenta
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.
Temat
Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta oraz o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5%
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent"), niniejszym informuje o tym, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych (dalej łącznie: „Fundusze”), zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału przez Fundusze w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta poniżej progu 5%.


Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
2020.04.03_zawiadomienie_BSC_5%_2.pdf2020.04.03_zawiadomienie_BSC_5%_2.pdf Zawiadomienie Rockbridge TFI

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-03 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki