REKLAMA

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta oraz o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5%

2020-04-03 14:40
publikacja
2020-04-03 14:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
OFEBANKOWY_zawiadomienie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-03
Skrócona nazwa emitenta
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.
Temat
Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta oraz o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5%
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent"), niniejszym informuje o tym, że w dniu dzisiejszym otrzymał od PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emertytalnego („PKO BP Bankowy OFE”) oraz PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego (dalej łącznie: „Zawiadamiający”), zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. W wyniku rozliczenia w dniu 3 kwietnia 2020 r. transakcji zbycia akcji Spółki udział PKO BP Bankowego OFE oraz łączny udział Zawiadamiających w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta spadł poniżej progu 5%.


Treść zawiadomienia otrzymanego od Zawiadamiających stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego
Załączniki
Plik Opis
OFEBANKOWY_zawiadomienie.pdfOFEBANKOWY_zawiadomienie.pdf Zawiadomienie_PKOBP_Bankowy_OFE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-03 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki