40,2000 zł
-0,25% -0,1000 zł
BSC Drukarnia Opakowań SA (BSC)

Akcjonariat - BSCDRUK

Dane ogólne

Kapitalizacja: 394 262 143,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 9 807 516 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 807 516
Liczba głosów na WZA: 9 807 516 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 9 807 516,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 807 516
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
AR Packaging Sweden AB bezpośrednio, wraz z Green Place SA, JS Holding sp. z o.o., Colorpack GmbH 9 807 516 (100,00%) 9 807 516 (100,00%) 2020-04-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A 900 000
1,00 900 000
900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-02-11
podwyższenie kapitału seria E 1 300 001
1,00 6 807 516
6 807 516,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-08
2011-02-11
wycofanie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2020-07-27
seria D 649 999
1,00 2 599 999
2 599 999,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-02-11
seria C 450 000
1,00 1 950 000
1 950 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-02-11
seria B 600 000
1,00 1 500 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-02-11
seria E - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A 2006-07-13 1 300 001
8 528 006,56
1,00 6,56
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna połączenie z BSC Service Sp. z o.o. 2008-02-07 1 453 758
1,00 5 507 515
5 507 515,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-12
2011-02-11
seria F - subskrypcja prywatna połączenie z BSC Service Sp. z o.o. 2008-02-07 1 453 758
1,00 4 053 757
4 053 757,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-12
2011-02-11
seria H - subskrypcja prywatna 2010-03-03 3 000 000
1,00 9 807 516
9 807 516,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-24
2011-02-11
zmiana firmy z BSC Drukarnia Opakowań SA na AR Packaging Poznań SA 2020-05-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-01

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Rockbridge TFI SA 4 947 (-1 453 433) 0,05 (-14,82) 4 947 (-1 453 433) 0,05 (-14,82) 2020-04-03
AR Packaging Sweden AB bezpośrednio, wraz z Green Place SA, JS Holding sp. z o.o., Colorpack GmbH 9 627 607 98,17 9 627 607 98,17 2020-04-03
PKO BP Bankowy OFE portfel 0 (-491 581) 0,00 (-5,01) 0 (-491 581) 0,00 (-5,01) 2020-03-31
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA, NWZ 1 458 380 14,87 (0,87) 1 458 380 14,87 (0,87) 2020-01-27
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA, NWZ 1 458 380 (12 558) 14,00 (-0,74) 1 458 380 (12 558) 14,00 (-0,74) 2020-01-27
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 1 445 822 (-183 414) 14,74 (-1,87) 1 445 822 (-183 414) 14,74 (-1,87) 2020-01-16
JS Holding sp. z o.o. w porozumieniu, ZWZ 1 231 494 12,56 (0,56) 1 231 494 12,56 (0,56) 2019-06-03
JS Holding sp. z o.o. 1 231 494 12,00 1 231 494 12,00 2019-06-03
JS Holding sp. z o.o. 1 231 494 (14 621) 12,00 (-0,41) 1 231 494 (14 621) 12,00 (-0,41) 2019-06-03
JS Holding sp. z o.o. w porozumieniu 1 216 873 (16 115) 12,41 (0,17) 1 216 873 (16 115) 12,41 (0,17) 2019-01-21
PKO BP Bankowy OFE portfel 491 581 (-212 419) 5,01 (-2,17) 491 581 (-212 419) 5,01 (-2,17) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 258 640 2,64 258 640 2,64 2018-12-31
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 1 629 236 (938 758) 16,61 (9,57) 1 629 236 (938 758) 16,61 (9,57) 2018-12-11
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 690 478 (556 457) 7,04 (5,67) 690 478 (556 457) 7,04 (5,67) 2018-12-04
Altus SA 157 099 1,60 (1,60) 157 099 1,60 (1,60) 2018-12-04
Altus SA fundusze 0 (-1 205 507) 0,00 (-12,29) 0 (-1 205 507) 0,00 (-12,29) 2018-12-03
Skarbiec TFI SA portfele 53 138 0,54 53 138 0,54 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 134 021 1,37 134 021 1,37 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 524 (-63) 0,01 524 (-63) 0,01 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 350 (-399 650) 0,00 (-4,08) 350 (-399 650) 0,00 (-4,08) 2018-06-30
Altus SA fundusze 1 205 507 12,29 1 205 507 12,29 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 27 387 0,28 27 387 0,28 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 400 000 (-224 562) 4,08 (-2,28) 400 000 (-224 562) 4,08 (-2,28) 2018-01-04
Quercus TFI SA portfele 587 0,01 587 0,01 2017-12-31
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne; NWZ 1 205 507 (43 965) 12,29 (0,45) 1 205 507 (43 965) 12,29 (0,45) 2017-02-24
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne; NWZ 1 161 542 (180 068) 11,84 (1,83) 1 161 542 (180 068) 11,84 (1,83) 2017-01-10
PKO BP Bankowy OFE portfel 704 000 (-17 614) 7,18 (-0,17) 704 000 (-17 614) 7,18 (-0,17) 2016-12-31
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 981 474 (420 185) 10,01 (4,29) 981 474 (420 185) 10,01 (4,29) 2016-09-19
Green Place SA 1 134 586 11,00 1 134 586 11,00 2015-10-30
Green Place SA 1 134 586 11,00 (-0,56) 1 134 586 11,00 (-0,56) 2015-10-30
Green Place SA 1 134 586 11,56 (0,56) 1 134 586 11,56 (0,56) 2015-10-30
Green Place SA w porozumieniu 1 134 586 11,00 1 134 586 11,00 2015-10-30
Czysz Arkadiusz w porozumieniu, przez Bud-Rental sp. z o.o. Investment Team SKA 0 (-1 134 586) 0,00 (-11,56) 0 (-1 134 586) 0,00 (-11,56) 2015-10-30
Czysz Arkadiusz w porozumieniu, przez Bud-Rental sp. z o.o. Investment Team SKA 1 134 586 11,56 1 134 586 11,56 2015-10-02
Siskin 2 sp. z o.o. SKA 1 200 758 12,24 (12,24) 1 200 758 12,24 (12,24) 2015-09-10
Siskin 2 sp. z o.o. SKA 0 0,00 0 0,00 2015-09-10
Schwark Janusz poprzez Siskin 2 sp. z o.o. SKA, w porozumieniu 1 200 758 12,24 (12,24) 1 200 758 12,24 (12,24) 2015-09-10
Schwark Janusz 0 (-1 200 758) 0,00 (-12,24) 0 (-1 200 758) 0,00 (-12,24) 2015-09-10
JS Holding sp. z o.o. 1 200 758 12,24 (0,25) 1 200 758 12,24 (0,25) 2015-09-10
JS Holding sp. z o.o. w porozumieniu 1 200 758 11,99 1 200 758 11,99 2015-09-10
Government of Norway 489 823 4,99 (0,99) 489 823 4,99 (0,99) 2015-06-26
Government of Norway 489 823 (-73 409) 4,00 (-1,74) 489 823 (-73 409) 4,00 (-1,74) 2015-06-26
Schwark Violetta 0 (-850 939) 0,00 (-8,67) 0 (-850 939) 0,00 (-8,67) 2015-03-06
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 624 562 6,36 624 562 6,36 2015-03-04
Government of Norway 563 232 5,74 563 232 5,74 2014-06-24
Altus SA 561 289 5,72 561 289 5,72 2014-04-07
Schwark Janusz w porozumieniu 1 200 758 (10 000) 12,24 (0,10) 1 200 758 (10 000) 12,24 (0,10) 2012-10-24
Schwark Janusz 1 190 758 (5 500) 12,14 (0,06) 1 190 758 (5 500) 12,14 (0,06) 2012-10-24
Schwark Anna 283 646 (-850 940) 2,89 (-8,67) 283 646 (-850 940) 2,89 (-8,67) 2012-08-31
PKO BP Bankowy OFE 721 614 (231 726) 7,35 (2,36) 721 614 (231 726) 7,35 (2,36) 2012-08-06
PKO BP Bankowy OFE 489 888 4,99 489 888 4,99 2012-08-05
Colorpack GmbH Berlin Verpackungen mit System 3 599 300 35,00 3 599 300 35,00 2012-07-13
Colorpack GmbH Berlin Verpackungen mit System 3 599 300 35,00 (-1,69) 3 599 300 35,00 (-1,69) 2012-07-13
Colorpack GmbH Berlin Verpackungen mit System 3 599 300 36,69 (0,70) 3 599 300 36,69 (0,70) 2012-07-13
Colorpack GmbH Berlin Verpackungen mit System w porozumieniu 3 599 300 (32 000) 35,99 (-0,38) 3 599 300 (32 000) 35,99 (-0,38) 2012-07-13
Schwark Janusz 1 185 258 (10 000) 12,08 (0,10) 1 185 258 (10 000) 12,08 (0,10) 2012-07-05
Baranowski Andrzej 1 000 0,01 1 000 0,01 2012-05-15
Schwark Violetta 850 939 8,67 850 939 8,67 2012-04-24
Schwark Janusz 1 175 258 11,98 1 175 258 11,98 2012-04-24
Schwark Anna wraz z Violettą Schwark 1 134 586 (850 939) 11,56 (8,67) 1 134 586 (850 939) 11,56 (8,67) 2012-04-24
Schwark Anna 283 647 (-216 353) 2,89 (-2,20) 283 647 (-216 353) 2,89 (-2,20) 2012-04-24
Czysz Arkadiusz 1 134 586 11,56 (0,56) 1 134 586 11,56 (0,56) 2012-04-24
Czysz Arkadiusz w porozumieniu 1 134 586 (634 586) 11,00 (5,91) 1 134 586 (634 586) 11,00 (5,91) 2012-04-24
BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz sp.j. 0 (-1 903 758) 0,00 (-19,41) 0 (-1 903 758) 0,00 (-19,41) 2012-04-24
Colorpack GmbH Berlin Verpackungen mit System 3 567 300 (163 542) 36,37 (-13,63) 3 567 300 (163 542) 36,37 (-13,63) 2011-12-14
Schwark Janusz poprzez BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz Sp. j. 1 175 258 (634 586) 11,98 (6,47) 1 175 258 (634 586) 11,98 (6,47) 2011-11-18
Schwark Janusz 540 672 (-603 881) 5,51 (-6,16) 540 672 (-603 881) 5,51 (-6,16) 2011-11-18
Schwark Anna wraz z Violettą Schwark 500 000 5,09 (-2,25) 500 000 5,09 (-2,25) 2011-11-14
Czysz Arkadiusz 500 000 (-634 586) 5,09 (-11,57) 500 000 (-634 586) 5,09 (-11,57) 2011-11-14
BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz sp.j. 1 903 758 19,41 1 903 758 19,41 2011-11-14
Schwark Janusz poprzez BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz Sp. j. 1 144 553 (9 967) 11,67 (-4,99) 1 144 553 (9 967) 11,67 (-4,99) 2011-06-29
Schwark Janusz poprzez BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz Sp. j. 1 134 586 16,66 (5,10) 1 134 586 16,66 (5,10) 2010-11-09
Schwark Janusz poprzez BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz Sp. j. 1 134 586 11,56 1 134 586 11,56 2010-11-09
Schwark Anna 500 000 (-634 586) 7,34 (-9,32) 500 000 (-634 586) 7,34 (7,33) 2010-11-09
Schwark Anna poprzez BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz Sp. j. i Violette Schwark 1 134 586 16,66 1 134 586 0,01 (-16,65) 2010-11-09
Schwark Anna poprzez BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz Sp. j. i Violette Schwark 1 134 586 16,66 (5,10) 1 134 586 16,66 (5,10) 2010-11-09
Schwark Anna poprzez BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz Sp. j. i Violette Schwark 1 134 586 11,56 1 134 586 11,56 2010-11-09
Czysz Arkadiusz poprzez BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz Sp. j. 1 134 586 16,66 (5,10) 1 134 586 16,66 (5,10) 2010-11-09
Czysz Arkadiusz poprzez BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz Sp. j. 1 134 586 11,56 1 134 586 11,56 2010-11-09
Colorpack GmbH Berlin Verpackungen mit System 3 403 758 50,00 (15,30) 3 403 758 50,00 (15,30) 2010-11-09
Colorpack GmbH Berlin Verpackungen mit System 3 403 758 34,70 3 403 758 34,70 2010-11-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,63 zł
2019-06-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,63 zł
2018-06-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-06-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,63 zł
2017-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,63 zł
2016-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,63 zł
2016-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,63 zł
2015-05-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2015-05-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2014-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2014-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2013-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2013-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2012-06-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2012-06-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.