PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS35A3

Wartość jednostki: 220,24 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 236,26 zł
Min 1R: 207,16 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: surowcowe
Rodzaj: rynku surowców pozostałe
Towarzystwo: PKO TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze rynku surowców pozostałe
1D 221,32 -0,49% 0,01%
7D 222,27 -0,91% 0,57%
1M 222,46 -0,70% -1,45%
3M 226,84 -2,91% -4,11%
6M 224,74 -2,00% -2,73%
1R 224,32 -1,82% -3,71%
3L 187,52 17,59% 3,78%
YTD 230,80 -4,26% -4,03%

Najlepsze fundusze rynku surowców pozostałe

Zarządzający

Zarządzający funduszemArkadiusz Bebel
Jacek Lichocki
Krzysztof Madej
Lech Mularzuk
Michał Rabiega
Artur Ratyński
Jarosław Stefanoff
Robert Wasiak
Marcin Zięba