Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SKR41

Wartość jednostki: 58,42 zł
Aktywa: 408 767 813,36 zł
Max 1R: 64,87 zł
Min 1R: 44,47 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: surowcowe
Rodzaj: rynku surowców pozostałe
Towarzystwo: Skarbiec TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze rynku surowców pozostałe
1D 58,53 -0,19% 0,70%
7D 60,90 -4,07% -1,04%
1M 61,51 -5,02% -6,84%
3M 62,69 -6,81% -9,55%
6M 47,95 21,84% 4,10%
1R 45,63 28,03% 4,18%
3L 43,86 33,20% 13,79%
YTD 48,37 20,48% 1,99%

Najlepsze fundusze rynku surowców pozostałe

Zarządzający

Zarządzający funduszemAdam Czorniej
Grzegorz Zatryb
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl