inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PZU80

Wartość jednostki: 116,37 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 129,02 zł
Min 1R: 93,43 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: surowcowe
Rodzaj: rynku surowców pozostałe
Towarzystwo: TFI PZU
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze rynku surowców pozostałe
1D 114,98 1,21% 0,66%
7D 113,52 2,51% 2,21%
1M 119,03 -2,23% -1,49%
3M 119,96 -2,99% -4,12%
6M 99,20 17,31% 5,00%
1R 114,60 1,54% -4,56%
3L -- 52,34%
YTD 120,61 -3,07% -3,77%

Najlepsze fundusze rynku surowców pozostałe

Zarządzający

Zarządzający funduszemMichał Goss
Łukasz Jakubowski
Dariusz Kuśmider
Tomasz Matras
Przemysław Sepielak
Justyna Trojan
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl