Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALL73

Wartość jednostki: 136,20 zł
Aktywa: 65 210 126,77 zł
Max 1R: 189,42 zł
Min 1R: 127,77 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: surowcowe
Rodzaj: rynku surowców pozostałe
Towarzystwo: TFI Allianz Polska
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze rynku surowców pozostałe
1D 133,80 1,79% 0,51%
7D 141,16 -3,51% -1,23%
1M 150,60 -9,56% -6,35%
3M 147,36 -7,57% -5,66%
6M 180,42 -24,51% -8,40%
1R 127,77 6,60% 2,56%
3L 107,60 25,36% 11,12%
YTD 142,82 -4,27% -0,73%

Najlepsze fundusze rynku surowców pozostałe

Zarządzający

Zarządzający funduszemKamil Kowalewski
Adam Łukojć
Grzegorz Prażmo
Michał Staszak
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl