Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALL73

Wartość jednostki: 114,27 zł
Aktywa: 16 229 700 zł
Max 1R: 123,06 zł
Min 1R: 95,86 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: rynku surowców pozostałe
Towarzystwo: TFI Allianz Polska
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze rynku surowców pozostałe
1D 114,59 -0,28% -0,31%
7D 112,10 1,94% 0,85%
1M 120,28 -5,00% -3,67%
3M 108,04 5,77% 1,18%
6M 104,71 9,40% 4,24%
1R -- -1,52%
3L -- 4,80%
YTD 119,13 -2,17% -2,22%

Zarządzający

Zarządzający funduszemArtur Jusiński
Grzegorz Prażmo
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl