ALTUS Short (FIO Parasolowy)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALT28

Wartość jednostki: 88,84 zł
Aktywa: 12 616 200 zł
Max 1R: 93,19 zł
Min 1R: 82,60 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich pozostałe
Towarzystwo: Altus TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich pozostałe
1D 89,15 -0,35% -0,06%
7D 89,37 -0,59% 0,02%
1M 91,10 -2,48% -1,66%
3M 83,14 6,86% -1,58%
6M 86,12 3,16% -1,95%
1R 92,86 -4,33% -1,15%
3L 91,98 -4,46% -6,41%
YTD 86,55 2,14% -2,09%

Najlepsze fundusze akcji polskich pozostałe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Aktivist FIZ 1275,23 zł 4,99%
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 77,18 zł 0,70%
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 133,15 zł -1,11%
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 88,84 zł -4,33%
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej FIZ 1201,34 zł -4,49%

Zarządzający

Zarządzający funduszemWitold Chuść
Piotr Osiecki
Andrzej Zydorowicz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl