Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AGF82

Wartość jednostki: 291,00 zł
Aktywa: 29 578 638,56 zł
Max 1R: 379,26 zł
Min 1R: 286,65 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich pozostałe
Towarzystwo: AgioFunds TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich pozostałe
1D 289,28 0,59% -0,20%
7D 287,45 1,23% -6,27%
1M 302,70 -4,89% -6,31%
3M 312,36 -6,84% -9,07%
6M 322,36 -9,73% -8,46%
1R 355,51 -18,15% -5,95%
3L 400,76 -26,58% -14,75%
YTD 349,00 -16,30% -6,86%

Najlepsze fundusze akcji polskich pozostałe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 46,95 zł 52,44%
Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ 39,69 zł 50,40%
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 54,25 zł -14,90%
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ 291,00 zł -18,15%

Zarządzający

Zarządzający funduszemDawid Bąbol
Mateusz Mucha
Kazimierz Szpak