Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AGF84

Wartość jednostki: 39,96 zł
Aktywa: 61 710 988,29 zł
Max 1R: 40,76 zł
Min 1R: 23,50 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich pozostałe
Towarzystwo: AgioFunds TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich pozostałe
1D 39,86 0,25% -0,07%
7D 39,96 0,00% -6,11%
1M 34,42 16,10% -5,81%
3M 33,57 19,03% -8,69%
6M 31,80 25,66% -8,10%
1R 27,06 47,67% -6,23%
3L 35,37 12,98% -14,88%
YTD 27,83 43,12% -6,76%

Najlepsze fundusze akcji polskich pozostałe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 47,27 zł 49,78%
Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ 39,96 zł 47,67%
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 54,04 zł -13,98%
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ 289,79 zł -17,34%

Zarządzający

Zarządzający funduszemDawid Bąbol
Mateusz Mucha
Kazimierz Szpak