QUERCUS lev (Parasolowy SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

QRS06

Wartość jednostki: 73,58 zł
Aktywa: 184 377 000 zł
Max 1R: 100,39 zł
Min 1R: 70,58 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich pozostałe
Towarzystwo: QUERCUS TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich pozostałe
1D 72,40 1,63% -0,05%
7D 79,47 -7,41% -0,10%
1M 84,30 -12,72% -0,38%
3M 89,11 -17,43% 0,03%
6M 92,42 -20,39% 1,03%
1R 76,39 -3,68% 1,40%
3L 90,69 -18,87% -2,74%
YTD 88,97 -16,12% -0,33%

Najlepsze fundusze akcji polskich pozostałe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Aktivist FIZ 1402,47 zł 26,28%
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 135,68 zł 0,40%
Esaliens Okazji Rynkowych FIZ 1174,53 zł -2,30%
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 90,66 zł -2,48%
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 73,58 zł -3,68%

Zarządzający

Zarządzający funduszemArkadiusz Bebel
Krzysztof Grudzień
Wojciech Zych
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl