QUERCUS short (Parasolowy SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

QRS07

Wartość jednostki: 65,87 zł
Aktywa: 26 554 500 zł
Max 1R: 97,62 zł
Min 1R: 62,29 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich pozostałe
Towarzystwo: QUERCUS TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich pozostałe
1D 65,64 0,35% -0,01%
7D 64,20 2,60% -0,01%
1M 62,71 5,04% -0,17%
3M 67,33 -2,17% 0,90%
6M 69,77 -5,59% 1,71%
1R 95,84 -31,27% 4,66%
3L 79,57 -17,23% -5,25%
YTD 85,75 -23,58% 3,85%

Najlepsze fundusze akcji polskich pozostałe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 86,17 zł 81,14%
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej FIZ 1302,51 zł 18,24%
Aktivist FIZ 1379,29 zł 16,36%
Esaliens Okazji Rynkowych FIZ 1264,10 zł 8,07%
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 133,80 zł 1,37%

Zarządzający

Zarządzający funduszemArkadiusz Bebel
Krzysztof Grudzień
Wojciech Zych
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl