QUERCUS short (Parasolowy SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

QRS07

Wartość jednostki: 63,25 zł
Aktywa: 42 388 700 zł
Max 1R: 103,06 zł
Min 1R: 60,47 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich pozostałe
Towarzystwo: QUERCUS TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich pozostałe
1D 62,05 1,93% -0,05%
7D 61,58 2,71% -2,77%
1M 66,64 -1,98% -3,70%
3M 78,34 -19,26% -4,87%
6M 71,18 -13,49% -6,97%
1R 66,41 -4,72% -10,21%
3L 61,01 3,67% -10,43%
YTD 62,56 0,33% -4,85%

Najlepsze fundusze akcji polskich pozostałe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ 366,04 zł -2,50%
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 63,25 zł -4,72%
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 74,76 zł -7,10%
ALTIUS Short (ALTIUS FIO Parasolowy) 62,63 zł -28,70%
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 45,84 zł -31,46%

Zarządzający

Zarządzający funduszemArkadiusz Bebel
Krzysztof Grudzień
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl