Ranking kont oszczędnościowych - marzec 2019 - najlepsze konto oszczędnościowe

redaktor Bankier.pl

Na rynku kont oszczędnościowych można znaleźć obecnie wiele promocyjnych ofert. Najlepsze z nich proponują ponad 3 proc. zysku w skali roku. Prawie wszystkie oferty z tego grona to konta, które dadzą tyle zarobić dopiero po spełnieniu wymienionych przez bank warunków dodatkowych.

Po publikacji zestawień dotyczących najlepszych lokat miesięcznych oraz kwartalnych nadeszła kolej na ranking kont oszczędnościowych. Konta z najwyższymi stawkami dla kwoty 10 000 zł prezentujemy z podziałem na dwa ujęcia. W pierwszej tabeli zgromadzone zostały rachunki z tak zwanymi dodatkowymi warunkami jak np. konieczność posiadania konta osobistego czy statusu nowego klienta. Drugie zestawienie obejmuje propozycje dostępne bez takich ograniczeń. Podobnie jak w przypadku rankingów lokat, jeden bank może pojawić się w danej tabeli jeden raz. W przypadku kiedy dana instytucja ma kilka kont o podobnych parametrach, do zestawienia włączyliśmy to najwyżej oprocentowane.

Najlepsze konta oszczędnościowe z dodatkowymi warunkami

Najlepsze konta oszczędnościowe z dodatkowymi warunkami dla kwoty 10 000 zł

Lp.

Bank

Konto

Oproc.

Zysk po miesiącu

Warunki

1.

Getin Bank, Noble Bank

Konto oszczędnościowe „Bonus za aktywność”

3,50%

24,08 zł

Oferta dla nowych klientów zakładających ROR. Wymagane zasilanie konta wpływami wynagrodzenia na kwotę min. 1000 zł/m-c. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych na kontakt ze strony banku. Wyższa stawka obowiązuje przez 12 miesięcy, do 10 000 zł

2.

Alior Bank

Konto oszczędnościowe

3,00%

20,63 zł

Oferta dla posiadaczy Konta Jakże Osobistego, którzy aktywowali korzyść uprawniającą do wyższego oprocentowania na koncie oszczędnościowym. Wyższa stawka obowiązuje do 31 grudnia 2019 r., do 20 000 zł

Bank Pekao

Konto oszczędnościowe Premium

3,00%

20,63 zł

Oferta dla nowych klientów zakładających wskazany w regulaminie ROR lub posiadaczy ROR, którzy we wskazanym terminie utrzymywali na kontach osobistych saldo miesięczne niższe niż 50 zł, w okresie promocji, obowiązuje przez 180 dni, do 100 000 zł

T-Mobile Usługi Bankowe

Konto oszczędnościowe

3,00%

20,63 zł

Oferta dla nowych klientów zakładających ROR, w okresie promocji, obowiązuje przez 92 dni, do 50 000 zł.

3.

Bank Millennium

Konto Oszczędnościowe Profit

2,70%

18,57 zł

Oferta dla posiadaczy ROR-u w okresie promocji, dla nowych środków, obowiązuje przez 92 dni, do 100 000 zł

Santander Bank Polska

Konto Systematyczne

2,70%

18,57 zł

Oferta dla posiadaczy ROR-u, którzy korzystają z usługi automatycznego oszczędzania, do 29 czerwca 2019 r., do 20 000 zł

4.

Bank Pocztowy

Pocztowe Konto 500+

2,50%

17,19 zł

Oferta dla beneficjentów programu "Rodzina 500+". Wymagane zasilanie konta wpływami pochodzącymi ze świadczenia na kwotę min. 500 zł; oprocentowanie gwarantowane do 31 marca 2019 r., do 10 000 zł

Citi Handlowy

Konto oszczędnościowe „Na dobry początek z Citigold”

2,50%

17,19 zł

Oferta dla klientów, którzy założą lub zmienią wariant konta na Citigold. Wymagane zalogowanie się do aplikacji mobilnej, utrzymywanie przez 6 miesięcy średniomiesięcznego salda na poziomie 300 000 zł oraz osiągnięcie salda dziennego na poziomie 330 000 zł. Obowiązuje przez 6 miesięcy, do 200 000 zł.

mBank

Rachunek oszczędnościowy Moje cele

2,50%

17,19 zł

Oferta dla nowych klientów otwierających eKonto osobiste z kartą w promocji „eKonto z premią – IV edycja”. Oprocentowanie jest stosowane, kiedy suma wpływów na ten rachunek jest wyższa o min. 100 zł od sumy obciążeń. Obowiązuje do 30 września 2019 r., do 20 000 zł.

eurobank

Rachunek oszczędnościowy Ekstra Zysk

2,50%*

17,05 zł*

Oferta dla nowych klientów otwierających ROR, promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez 3 miesiące dla środków do 30 000 zł

Credit Agricole

Rachunek Oszczędzam „Na start”

2,50%**

0 zł**

Oferta dla nowych klientów zakładających ROR, obowiązuje przez 4 miesiące od otwarcia ROR-u, do 100 000 zł

ING Bank Śląski

Otwarte Konto Oszczędnościowe

2,50%***

0 zł***

Oferta dla klientów, którzy nie posiadają konta oszczędnościowego lub nie korzystali z niego we wskazanym w regulaminie czasie, obowiązuje przez 4 miesiące, do kwoty poniżej 100 000 zł

5.

Nest Bank

Nest Oszczędności

2,25%

15,47 zł

Oferta dla nowych klientów zakładających ROR, obowiązuje do końca miesiąca, w którym utworzono rachunek i przez kolejne, pełne dwa miesiące, do 50 000 zł

*Odsetki kapitalizowane są z częstotliwością dzienną.

**Odsetki kapitalizowane są z częstotliwością kwartalną.

***Odsetki dopisywane są na koniec okresu promocji (po 4 miesiącach od otwarcia konta).

Sprawdź pozostałe konta oszczędnościowe w zestawieniu »

Źródło: Bankier.pl, stan na 13.03.2019 r.

Konta oszczędnościowe zajmujące miejsca na podium w lutowym zestawieniu utrzymały swoje stawki, a co za tym idzie również i pozycje. Najwyższym oprocentowaniem w tym miesiącu może się pochwalić Konto oszczędnościowe w promocji „Bonus za aktywność” od Getin Noble Banku. 3,50 proc. w skali roku na okrągły rok do kwoty 10 000 zł to propozycja dla nowych klientów, którzy poza rachunkiem lokacyjnym zdecydują się na konto osobiste oraz zagwarantują wpływ wynagrodzenia na kwotę nie mniejszą niż 1000 zł miesięcznie.

Ranking kont oszczędnościowych - marzec 2019 - najlepsze konto oszczędnościowe
Ranking kont oszczędnościowych - marzec 2019 - najlepsze konto oszczędnościowe (fot. Henryk Przondziono / FORUM)

Miejscem wicelidera zestawienia na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami podzieliły się trzy banki, które są skłonne wynagrodzić klienta oprocentowaniem w wysokości 3,00 proc. w stosunku rocznym. Do wspomnianej trójki zaliczają się Alior Bank (Konto oszczędnościowe), Bank Pekao (Konto oszczędnościowe Premium) oraz T-Mobile Usługi Bankowe (Konto oszczędnościowe). Każdy z banków stawia przed zainteresowanym ofertą klientem warunek założenia konta osobistego. W Banku Pekao oraz T-Mobile Usługi Bankowe warunek dodatkowy to także posiadanie statusu nowego klienta. Wymóg stawiany przez Alior Bank to natomiast wybranie odpowiedniej korzyści do Konta Jakże Osobistego. Konta różnią się miedzy sobą okresem obowiązywania wyższej stawki oraz maksymalną wysokością wkładu objętego preferencyjnym oprocentowaniem. Instytucją, która najdłużej nalicza wyższy procent jest Alior Bank (do końca roku), natomiast największy kapitał będzie można wpłacić na rachunek od Banku Pekao (100 000 zł).

Czołową trójkę zamykają dwa rachunki oferujące obecnie 2,70 proc. w skali roku. Jednym z nich jest Konto oszczędnościowe Profit od Banku Millenium dostępne także w ramach promocji. Do wymogów banku należą posiadanie konta osobistego oraz wpłata nowych środków. Stawka przyznawana jest na 92 dni i obejmuje oszczędności do 100 000 zł. Drugim bankiem z takim oprocentowaniem jest Santander Bank Polska, który taki zysk wypłaci klientom zakładającym Konto Systematyczne. Lista wymogów zawiera posiadanie konta osobistego oraz włączenie usługi automatycznego oszczędzania. 2,70 proc. w skali roku dotyczy wkładu do 20 000 zł i obowiązuje do 29 czerwca br.

Najlepsze konta oszczędnościowe bez dodatkowych warunków

Najlepsze konta oszczędnościowe bez dodatkowych warunków dla kwoty 10 000 zł

Lp.

Bank

Konto

Oproc.

Zysk po miesiącu

1.

Idea Bank

Konto Idealnie Proste

3,20%

22,01 zł

2.

Toyota Bank

Indeksowane Konto Oszczędnościowe

2,22%

15,26 zł

3.

Lion’s Bank

Lion’s Excellence*

1,50%

10,31 zł

4.

Bank BPS

Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt

1,30%

8,94 zł

5.

T-Mobile Usługi Bankowe

Konto oszczędnościowe

1,04%

7,15 zł

*Nowy klient może założyć konto w oddziale lub przez infolinię.

Sprawdź pozostałe konta oszczędnościowe w zestawieniu »

Źródło: Bankier.pl, stan na 13.03.2019 r.

W pierwszej piątce najlepszych kont oszczędnościowych na 10 000 zł bez dodatkowych warunków można spotkać się zarówno z ofertą na ponad 3 proc. w skali roku, jak i propozycją ledwie przekraczającą 1 proc. w stosunku rocznym. Najwięcej po miesiącu przeleje na rachunek Idea Bank, który na Koncie Idealnie Prostym pozwoli zarobić do 3,20 proc. rocznie. Taka stawka nalicza się do 20 000 zł i obowiązuje do końca marca.

Na drugiej pozycji uplasowało się Indeksowane Konto Oszczędnościowe z oferty Toyota Banku, które ma stawkę o blisko 1 pp. niższą od lidera – 2,22 proc. w skali roku. Oprocentowanie dotyczy oszczędności do 100 000 zł i jest gwarantowane do końca tego miesiąca. Bank pobiera opłatę za jego prowadzenie w wysokości 30 zł, ale jest ona zwracana na konta klientów, którzy nie wypłacili w danym miesiącu środków z rachunku.

Trzecia lokata przypadła Lion’s Bankowi i jego ofercie Konta Lion’s Excellence. Stawka na tym rachunku wynosi 1,50 proc. w skali roku i w przeciwieństwie do konkurencji nie ma ograniczenia czasowego ani limitu wkładu.

Najlepsze konta oszczędnościowe – sytuacja na rynku

Do zestawienia najlepszych kont oszczędnościowych dołączyły w marcu kolejne banki. Dzięki temu klienci zainteresowani stawką nie mniejszą niż 2,50 proc. w skali roku mogą wybrać z aż trzynastu propozycji.

Citi Handlowy wyszedł z nową promocją konta Citigold, która pozwoli zarobić 2,50 proc. w skali roku. Promocja wyróżnia się przede wszystkim wysokim limitem wkładu (200 000 zł), ale także długim okresem naliczania wyższej stawki – 6 miesięcy. Oferta obowiązuje do 31 maja 2019 r. lub do momentu przystąpienia do niej 800 klientów. Drugim z banków, który ostatnio zaproponował 2,50 proc. w skali roku na koncie oszczędnościowym, jest mBank. Jego propozycja także jest częścią promocji. Klienci, którzy założą eKonto osobiste oraz spełnią warunek podwyższonej stawki na rachunku Moje cele, otrzymają wspomnianą stawkę na kilka miesięcy – do 30 września 2019 r. Limit wkładu został wyznaczony na 20 000 zł.

Monika Dekrewicz

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 42 czytacz

Wszystko to o d..potłuc.Ile razy można być nowym klientem i mieć nowe środki.To chwyty reklamowe.Zamiast lepsze warunki dawać stałym klientom oferują lepsze nowym.Kiedy nastąpi powrót do normalności?

! Odpowiedz
0 20 czytacz

wszystkie te oferty to o kant d...potłuc.Ile razy mogę być nowym klientem i mieć nowe środki?Chwyty reklamowe za które powinny zabrać się odpowiednie organy.Każdy pieniądz i każdego powinien być jednakowo traktowany. lnaczej dawni klienci są ograbiani,a to oni powinni być lepiej traktowani.ciekawe kiedy nastąpi powrót do normalności?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 37 antek10

Dają tyle na małe kwoty. nikt nie będzie przenosił konta do innego banku po to aby zarobić na czysto całe 20 z. Buhahahahah.

! Odpowiedz
1 19 antek10

Dają tyle na małe kwoty po to aby w reklamie ładnie wyglądało. Nikt nie będzie przenosił konta po to aby zarobić na czysto całe 20 zł.

! Odpowiedz
3 38 ryszard_ochodzki

skoro inflacja jest (ta prawdziwa, nie to co podaje GUS) 7 %, to czemu oprocentowanie nawet 3% nazywacie zyskiem?

! Odpowiedz