[książka] "Prawo w e-biznesie. Wszystko, co musisz wiedzieć, żeby prowadzić e-biznes i spać spokojnie"

Przetwarzanie danych osobowych*

 

Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć wykonywanie na nich jakichkolwiek operacji. Przetwarzaniem będzie zatem samo przechowywanie danych, nawet jeśli przedsiębiorca w rzeczywistości z nich nie korzysta, jak również wykorzystywanie ich w celu np. prowadzenia wysyłki produktów zakupionych w sklepie internetowym. W pojęciu przetwarzania mieści się więc m.in. udostępnianie, zmienianie, modyfikowanie, przekazywanie, zbieranie, utrwalanie czy też opracowywanie danych osobowych. Ustawa definiuje jedynie pojęcie "przetwarzania", brak jest natomiast definicji poszczególnych form przetwarzania, takich jak udostępnianie czy przekazywanie. Zakłada się więc, że należy je rozumieć zgodnie z ich słownikowym znaczeniem.

Dane osobowe

Termin dane osobowe należy rozumieć jako wszelkie informacje dotyczące konkretnej osoby, za pomocą których bez większego wysiłku można tę osobę zidentyfikować, chociaż nie jest ona wyraźnie wskazana. Możliwa do zidentyfikowania jest taka osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Do danych osobowych zalicza się więc nie tylko imię, nazwisko i adres osoby, ale również przypisane jej numery, dane o cechach fizjologicznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych. Danymi osobowymi nie będą pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, np. sama nazwa ulicy i numer domu, w którym mieszka wiele osób, czy wysokość wynagrodzenia. Informacja ta będzie jednak stanowić dane osobowe wówczas, gdy zostanie zestawiona z innymi, dodatkowymi informacjami, np. imieniem i nazwiskiem czy numerem PESEL, tak że w konsekwencji będzie ją można odnieść do konkretnej osoby. Przykładem pojedynczej informacji stanowiącej dane osobowe jest numer PESEL. Adres poczty elektronicznej bez dodatkowych informacji, umożliwiających ustalenie tożsamości osoby zasadniczo nie stanowi danych osobowych. Występujący samodzielnie adres poczty elektronicznej można w wyjątkowych przypadkach uznać za dane osobowe, ale tylko wtedy, gdy elementy jego treści pozwalają, bez nadmiernych kosztów, czasu lub działań na ustalenie na ich podstawie tożsamości danej osoby. Dzieje się tak w sytuacji, gdy elementami treści adresu są np. imię i nazwisko jego właściciela.

_______________

*Artykuł stanowi fragment pracy zbiorowej pod redakcją Macieja Dutko pt. "Prawo w e-biznesie. Wszystko, co musisz wiedzieć, żeby prowadzić e-biznes i spać spokojnie" (Onepress, 2015)

Źródło: Informacja prasowa

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne