REKLAMA

mBank zarobił mniej, niż oczekiwano

2021-08-03 07:06, akt.2021-08-03 11:11
publikacja
2021-08-03 07:06
aktualizacja
2021-08-03 11:11
mBank zarobił mniej, niż oczekiwano
mBank zarobił mniej, niż oczekiwano
/ mBank

Zysk netto grupy mBanku w drugim kwartale 2021 roku wzrósł do 108,7 mln zł z 87 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 9 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 119,6 mln zł.

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich co do zysku netto za II kwartał wahały się od 75 mln zł do 163 mln zł.

Zysk netto w II kwartale wzrósł 25 proc. rdr i spadł 66 proc. kdk.

Po I połowie 2021 roku zysk netto grupy mBanku wynosi 425,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 177,9 mln zł.

Saldo rezerw, bez uwzględnienia rezerw na walutowe kredyty hipoteczne, wyniosło 228,4 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 5 proc. wyższych odpisów na poziomie 239,2 mln zł (w przedziale od 198 mln zł do 268,1 mln zł). Rezerwy spadły 35 proc. rdr i wzrosły 38 proc. kdk.

Kwartalne koszty ryzyka wynoszą 0,8 proc., podczas gdy po I kwartale były na poziomie 0,59 proc.

Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi w II kwartale wyniosły 248,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 189 mln zł, a w I kwartale wynosiły 66,3 mln zł. Koszty te były na poziomie podanym wcześniej przez bank.

Bank podał, że rezerwy utworzone na sprawy indywidualne dotyczące klauzul indeksacyjnych w kredytach w CHF stanowią obecnie 13,5 proc. portfela tych kredytów.

Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 961,5 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 963,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 955,1 - 975 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 5 proc. rdr i wzrósł 2 proc. w ujęciu kwartalnym.

Marża odsetkowa w II kwartale spadła do 2,04 proc. z 2,1 proc. w I kwartale i 2,34 proc. rok wcześniej.

Wynik z prowizji wyniósł 452,6 mln zł i był 3 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 438,8 mln zł (oczekiwania wahały się od 420 mln zł do 455 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 25 proc. rdr i spadł 3 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszty banku wyniosły w II kwartale 580,2 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwań (561 mln zł). Koszty wzrosły 2 proc. rdr i spadły 13 proc. kdk.

Kredyty brutto wzrosły rdr o 7,3 proc. i kdk o 2,6 proc. do 119,9 mld zł, natomiast depozyty klientowskie wzrosły rdr o 12,1 proc. i kdk o 2,9 proc. do 156,6 mld zł.

Kredyty klientów indywidualnych wzrosły w ujęciu kwartalnym o 3,4 proc., a klientów korporacyjnych o 1,5 proc.

Sprzedaż kredytów hipotecznych w grupie mBanku w II kwartale wyniosła 3,42 mld zł, czyli wzrosła 103 proc. rdr i 20 proc. kdk.

Współczynnik kapitału Tier I pod koniec czerwca 2021 roku wynosił 15,2 proc., a łączny współczynnik kapitałowy był na poziomie 17,6 proc. 

mBank liczy, że CoR powróci do poziomu sprzed pandemii; spadek Tier I był jednorazowy

Współczynnik kapitału Tier I w II kwartale 2021 roku spadł do 15,18 proc. z 16,62 proc. w I kwartale. 

mBank liczy, że koszty ryzyka w kolejnych kwartałach będą powracały do poziomów sprzed pandemii i ocenia, że zanotowany w II kwartale spadek współczynnika kapitału Tier I był jednorazowy - poinformował wiceprezes Marek Lusztyn.

"II kwartał to kwartał, kiedy doszło do normalizacji kosztów ryzyka (...). Jest pewien bufor konserwatyzmu związany z ekspozycjami korporacyjnymi i patrząc na kolejne kwartały, jeżeli nie będzie kolejnego lockdownu, nie będzie +niestandardowych+ wydarzeń związanych z rozwojem pandemii to zakładamy, że koszt ryzyka będzie powracał do wartości, które widzieliśmy przed pandemią" - powiedział Lusztyn.

Wiceprezes poinformował, że zanotowany w II kwartale spadek współczynnika kapitału Tier I wynikał z jednorazowych zmian regulacyjnych.

"Jesteśmy jednym z niewielu banków Polsce, które są +oparte+ o metodę wyznaczania wymogów kapitałowych w oparciu o modele wewnętrzne. Tutaj mieliśmy szereg zmian wynikających ze zmieniających się regulacji na poziomie europejskim. Na spadek Tier I patrzymy jako na spadek jednorazowy" - powiedział Lusztyn.

Kwartalne koszty ryzyka wynoszą 0,8 proc., podczas gdy po I kwartale były na poziomie 0,59 proc.

Poniżej przedstawiamy wyniki grupy mBanku w drugim kwartale 2021roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł2Q2021konsensusróżnica
PAP
Wynik odsetkowy 961,5 963,2 -0,2%
Wynik z prowizji 452,6 438,8 3,1%
Koszty ogółem 580,2 561,0 3,4%
Saldo rezerw -228,4 -239,2 -4,6%
Wynik netto 108,7 119,6 -9,1%
2Q2021 2Q2020 różnica 1Q2021 różnica
w mln zł rdr kdk
Wynik odsetkowy 962 1007 -4,5% 947 1,5%
Wynik z prowizji 453 363 24,7% 468 -3,3%
Koszty ogółem 580 572 1,5% 665 -12,7%
Saldo rezerw -228 -352 -35,2% -165 38,4%
Wynik netto 109 87 24,9% 317 -65,7%

---

Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

seb/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki