REKLAMA

Zysk netto Śnieżki w '20 wzrósł do 86,2 mln zł

2021-03-29 18:10, akt.2021-03-29 18:14
publikacja
2021-03-29 18:10
aktualizacja
2021-03-29 18:14
Zysk netto Śnieżki w '20 wzrósł do 86,2 mln zł
Zysk netto Śnieżki w '20 wzrósł do 86,2 mln zł
/ Śnieżka

Skonsolidowany zysk netto Śnieżki wzrósł w 2020 r. o 37,6 proc. rdr do 86,2 mln zł, a przychody o 14,5 proc. do 821,3 mln zł - poinformowała Śnieżka w raporcie rocznym. Grupa chce w 2021 r. umacniać pozycję rynkową na kluczowych rynkach: w Polsce, na Węgrzech, na Ukrainie i na Białorusi.

Przy wzroście przychodów, któremu towarzyszył niższy wzrost kosztów, zwiększył się także zysk na działalności operacyjnej EBIT – do 102,5 mln zł (wzrost o 29,8 proc. rdr) oraz wynik EBITDA – do ponad 136,1 mln zł (wzrost o 27,4 proc. rdr).

"Polscy klienci, podobnie jak węgierscy czy ukraińscy, chętnie sięgali po farby dekoracyjne, zwłaszcza te wyższej jakości. Pandemia COVID-19 nie przełożyła się więc negatywnie na nasze wyniki na dwóch głównych rynkach, a wręcz je wsparła. Pozytywny wpływ było widać przede wszystkim w pierwszej części sezonu, zaś w kolejnych miesiącach popyt unormował się i wrócił do poziomów obserwowanych przed pandemią" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Piotr Mikrut.

Grupa ocenia, że w osiągnięcie wyższych przychodów ze sprzedaży, jak i zysków to efekt m.in. sprzyjających trendów konsumenckich związanych z czasowym ograniczeniem mobilności w drugim kwartale 2020 r., kiedy nastąpił skokowy wzrost popytu na materiały remontowo-budowlane.

W samym czwartym kwartale strata netto Śnieżki przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła - według obliczeń PAP Biznes - ok. 2,5 mln zł. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali straty w przedziale 2-4,9 mln zł. Przed rokiem strata wyniosła 7,8 mln zł.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 139,1 mln zł, strata operacyjna wyniosła 4,6 mln zł, natomiast EBITDA była na poziomie 3,9 mln zł.

Z zebranych przez PAP Biznes oczekiwań analityków wynika, że rynek oczekiwał przychodów w przedziale 150,4-152 mln zł, 1,5-8,2 mln zł EBITDA oraz 0,5-7 mln zł straty EBIT.

W 2021 r. Śnieżka zamierza kontynuować implementację nowego modelu zarządzania do wszystkich spółek grupy kapitałowej oraz umacniać pozycję rynkową na kluczowych rynkach: w Polsce, na Węgrzech, na Ukrainie i na Białorusi.

"Ze względu na udział rynku węgierskiego w strukturze sprzedaży kluczowa będzie kontynuacja integracji spółki Poli-Farbe Vegyipari Kft. z grupą i dalsza poprawa efektywności. Planujemy przejście od optymalizacji pasywnej, którą prowadziliśmy w ubiegłym roku, w kierunku aktywnej walki o udziały na tamtejszym rynku, w najbardziej atrakcyjnych dla nas segmentach produktowych" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Piotr Mikrut.

Prezes podkreślił, że kluczowa dla grupy będzie także logistyka i sprawne zarządzanie łańcuchem dostaw, a monitorowania wymaga sytuacja na rynku surowców.

"Problemy części dostawców rodzą ryzyko związane z czasowym ograniczeniem dostępu do niektórych surowców używanych do produkcji, co w dalszej perspektywie może skutkować wzrostem ich cen. Stawiać to będzie przed nami wyzwania w zakresie pricingu oraz zachowania poziomu osiąganych marż. Uważnie będziemy śledzili również procesy konsolidacyjne w branży, zwłaszcza dotyczące rynku polskiego" - dodał Mikrut.

W Polsce przychody ze sprzedaży w ciągu dwunastu miesięcy 2020 r. wzrosły o 9,2 proc. rdr, do 524,5 mln zł i stanowiły one 63,8 proc. łącznych przychodów grupy. Drugi największy rynek grupy stanowiły Węgry - z udziałem w strukturze sprzedaży na poziomie 19,7 proc. Na tym rynku przychody ze sprzedaży wypracowane przez grupę wzrosły rdr o 63 proc. do 162,1 mln zł.

Śnieżka niższe wyniki sprzedażowe uzyskała na Ukrainie - przychody spadły o 1,4 proc., do 76,4 mln zł. Na czwartym dla grupy rynku, czyli Białorusi przychody zmniejszyły się o 14,3 proc. do 22,6 mln zł - w minionym roku grupa zakończyła przebudowę portfolio oferowanego na tym rynku i w ocenie zarządu jest ono lepiej dostosowane do potrzeb konsumentów i bieżącej sytuacji.

Spółka podała, że w 2020 r. poza zmianami w modelu operacyjnym grupy kontynuowała cykl inwestycyjny zaplanowany na lata 2018-2022, przeznaczając na ten cel w 2020 r. 126,9 mln zł. Najważniejszymi realizacjami było ukończenie pierwszego i rozpoczęcie drugiego etapu budowy nowego Centrum Logistycznego w Zawadzie, zakończenie rozbudowy i modernizacji zakładów produkcyjnych w Lubzinie i Pustkowie oraz finalizacja kluczowych wdrożeń w ramach projektu cyfrowej transformacji Change IT.

Na koniec 2020 roku wskaźnik dług netto/EBITDA dla grupy wyniósł 1,68.

doa/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki