Zysk PKO BP w I kw. mniejszy od oczekiwań

2020-05-28 07:04, akt.2020-05-28 08:17
publikacja
2020-05-28 07:04
aktualizacja
2020-05-28 08:17

Zysk netto grupy PKO BP w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 503 mln zł z 862 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się proc. 5,4 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 531,9 mln zł.

/ fot. Andrzej Bogacz / FORUM

Oczekiwania trzynastu biur maklerskich, co do zysku netto za I kwartał, wahały się od 402 mln zł do 730 mln zł.

Zysk netto spadł 42 proc. rdr.

Odpisy łącznie z kosztami ryzyka walutowych kredytów hipotecznych wyniosły łącznie w pierwszym kwartale 2020 roku 692 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się odpisów na poziomie 685,5 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 516 mln zł do 823,1 mln zł.

Wyniki PKO BP w pierwszym kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników
w mln zł 1Q2020 konsensus różnicaPAP


Wynik odsetkowy 2 703 2 682,2 0,8%

Wynik z prowizji 886 784,4 13,0%

Koszty ogółem 1 838 1 844,2 -0,3%

Saldo rezerw -692 -685,5 1,0%

Zysk netto 503 531,9 -5,4%
1Q2020 1Q2019 różnica 4Q2019 różnica
w mln zł

rdr
kdk


Wynik odsetkowy 2 703 2 455 10% 2 624 3%
Wynik z prowizji 886 832 6% 771 15%
Koszty ogółem 1 838 1 685 9% 1 551 19%
Saldo rezerw -692 -332 108% -313 121%
Zysk netto 503 862 -42% 723 -30%

Grupa ujęła wpływ COVID-19 na pogorszenie jakości portfela kredytowego w wysokości 228 mln zł, z czego wpływ na wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe wyniósł 206 mln zł.

Bank zapowiadał wcześniej, że dokona konserwatywnego odpisu z tytułu Covid-19 na prognozowane pogorszenie jakości portfela kredytowego grupy oraz innych aktywów finansowych w kwocie nie niższej niż 215 mln zł.

Koszt ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych wyniósł w I kwartale 85 mln zł, podczas gdy w IV kwartale było to 446 mln zł.

Bank podał, że w wynikach I kwartału ujął odpis z tytułu utraty wartości posiadanych akcji Banku Pocztowego w wysokości 90 mln zł, a w wyniku z operacji finansowych wyceny akcji VISA Inc. w kwocie minus 55 mln zł.

Dodatkowo bank ujął koszty wynikające z orzeczenia TSUE, dotyczącego prawa konsumenta do obniżenia kosztu kredytu w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie kredytowej, w kwocie 138 mln zł.

Kwartalny koszt ryzyka kredytowego wynosi 0,82 proc., a bez uwzględnienia COVID-19 wyniósłby 0,48 proc. W IV kwartale 2019 roku koszt ryzyka wynosił 0,37 proc. Narastająco koszt ryzyka kredytowego z COVID-19 wynosi 0,54 proc.

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 2.703 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 2.682,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.572 - 2.750 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 10 proc. rdr.

Marża odsetkowa banku spadła do 3,39 proc. z 3,42 proc. pod koniec 2019 roku.

Wynik z prowizji w I kwartale 2020 roku wyniósł 886 mln zł i był 13 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 784,4 mln zł (oczekiwania wahały się od 736 mln zł do 853,5 mln zł). Wynik wzrósł 6 proc. rdr.

Bank podał, że od I kwartału 2020 roku prowizje z tytułu wymiany walut przez klientów, wcześniej ujmowane w wyniku z pozycji wymiany, zostały przeklasyfikowane do wyniku prowizyjnego.

PKO BP poinformował, że wzrost prowizji maklerskich w I kwartale związany był ze zmianą struktury obrotu akcjami - ponad dwukrotnym wzrostem obrotów klientów detalicznych oraz silnym popytem na obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa.

Koszty działania w I kwartale wyniosły 1.838 mln zł, czyli były zgodne z konsensusem (1.844,2 mln zł). Koszty wzrosły 9 proc. rdr.

Koszty regulacyjne wyniosły 451 mln zł, czyli wzrosły 26 proc. rdr.

Bank podał, że udział w wolumenie kredytów klientów indywidualnych, którzy otrzymali zawieszenie rat spłaty kredytów do 6 miesięcy wynosi 9 proc., a podmiotów gospodarczych wynosi 5,6 proc.

Poprzez bankowość elektroniczną prawie 36 tys. klientów segmentu MŚP banku otrzymało ponad 6 mld zł z Tarczy Finansowej PFR.

Bank podał, że w jego portfelu kredytów branże, które mogą być dotknięte wysokim wpływem skutków COVID-19 mają 1,3 proc. udział (hotele i restauracje, transport pasażerski, rekreacja i rozrywka).

Pod koniec marca przeciwko bankowi toczyło się 2110 postępowań sądowych (pod koniec grudnia 2019 roku było to 1645 postępowań sądowych) dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej o łącznej wartości przedmiotu sporu 505 mln zł (pod koniec grudnia było to 392 mln zł.

Sprzedaż kredytów mieszkaniowych w I kwartale wyniosła 3,5 mld zł, czyli była na poziomie z IV kwartału 2019 roku. Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych spadła w tym okresie do 3,6 mld zł z 4 mld zł.

Wskaźnik Tier1 wynosi 16,15 proc., a łączny współczynnik kapitałowy 17,34 proc.seb/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (5)

dodaj komentarz
hal9ooo
Trzymać bo rosną.
Drogi pc1974 - giełda nie jest dla wszystkich.
Nie badź chciwy, bądź cierpliwy - jest tanio - 50% w dwa lata to dobry zarobek.
pc1974
Za 2Q bedzie armagedon. I tak nie ma i nie bedzie dywidendy więc niech ktoś poda mi jeden jakikolwiek powód żeby trzymać te akcje w portfelu.
trollmaster
nie będzie, bo wszyscy wiedzą, że Q2 jest do spisania na straty.
I to we wszystkich branżach, poza gamingiem oczywiście, i może serwisami streamingowymi.
alex12
To jakaś nowa teoria bo mnie się wydaje że jeszcze niedawno akcja PKOBP kosztowała ponad 40 zł a dziś 23 zł więc chyba się kolego delikatnie rzecz ujmując pomyliłeś...

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki