REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

Zysk netto BNP Paribas BP w I kw. '22 zbliżony do oczekiwań

2022-05-10 07:16, akt.2022-05-10 08:19
publikacja
2022-05-10 07:16
aktualizacja
2022-05-10 08:19
Zysk netto BNP Paribas BP w I kw. '22 zbliżony do oczekiwań
Zysk netto BNP Paribas BP w I kw. '22 zbliżony do oczekiwań
fot. rsooll / / Shutterstock

Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w I kwartale 2022 roku wzrósł do 277,7 mln zł z 164 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się zbliżony do oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 284,4 mln zł.

Oczekiwania 7 biur maklerskich, co do zysku netto za I kwartał, wahały się od 192,9 mln zł do 353 mln zł.

Zysk netto w I kwartale wzrósł 69 proc. rdr. W IV kwartale 2021 roku bank miał 274 mln zł straty netto.

Wskaźnik ROE jest na poziomie 10 proc.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów, bez rezerw na kredyty walutowe, wyniosły w pierwszym kwartale 2022 roku 79,1 mln zł. Rynek oczekiwał zbliżonych odpisów na poziomie 77,9 mln zł. Odpisy wzrosły o 32 proc. rdr.

Koszty ryzyka wzrosły do 36 pb z 31 pb rok wcześniej.

Bank poinformował, że w pierwszym kwartale utrzymywał się niski poziom kosztu ryzyka, na co wpływ miała dobra jakość obsługi kredytów i wynikający z niej niski poziom wejść do tzw. Fazy 3.

Rezerwa dotycząca portfela umów kredytów mieszkaniowych w CHF wyniosła 83 mln zł, czyli wzrosła 16 proc. rdr. Analitycy szacowali tę rezerwę w I kwartale na 82 mln zł.

Bank podał, że dotworzenie rezerwy w I kwartale wynikało głównie z aktualizacji stosowanych parametrów w przyjętym modelu.

Wskaźnik pokrycia portfela CHF rezerwą wzrósł w I kwartale do 30,6 proc.

W I kwartale liczba nowych pozwów ws. kredytów CHF wzrosła o 415. W 91 prawomocnie zakończonych postępowaniach 62 zakończyły się niekorzystnie dla banku, 21 roszczeń oddalono bez stwierdzenia nieważności umowy, a w 8 sprawach postępowanie zakończyło się wskutek zawarcia przez strony ugody.

Bank poinformował, że od grudnia 2021 roku rozszerzony został zakres akcji proponowania ugód na warunkach indywidualnie negocjowanych z kredytobiorcami. Pod koniec kwietnia przedstawiono w sumie 3.064 indywidualnych propozycji ugód, w 625 przypadkach propozycje negocjacji zaakceptowano.

Bank nie dokonywał zmiany poziomu rezerw związanych z COVID-19 i podał, że nie posiada istotnego bezpośredniego zaangażowania w stosunku do klientów instytucjonalnych z Ukrainy, Rosji oraz Białorusi, a ekspozycja na klientów utrzymujących relacje biznesowe z rynkiem ukraińskim, rosyjskim i białoruskim jest ograniczona.

"Na podstawie prowadzonych analiz portfela kredytowego bank w chwili obecnej nie identyfikuje podwyższonego ryzyka w związku z toczącą się wojną w Ukrainie" - podał bank.

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 1.002,9 mln zł i okazał się nieznacznie poniżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.028,7 mln zł (w przedziale oczekiwań 994,9 - 1.065 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 37 proc. rdr i 16 proc. kdk.

Bank podał, że wzrost wyniku z tytułu odsetek możliwy był dzięki wyższym marżom oraz zwiększeniu skali działalności kredytowej.

Marża odsetkowa netto wzrosła w I kwartale do 3,02 proc. z 2,64 proc. kwartał wcześniej.

Wynik z prowizji wyniósł 300,7 mln zł i był 9 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 276,8 mln zł (oczekiwania wahały się od 263,3 mln zł do 298 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 22 proc. rdr i pozostał na poziomie z IV kwartału 2021 roku.

BNP Paribas Bank Polska poinformował, że utrzymanie wysokiego poziomu wyniku z tytułu prowizji to efektu wzrostu prowizji za obsługę kart płatniczych oraz sprzedaży certyfikatów strukturyzowanych.

Wynik z działalności handlowej spadł rdr o 4,6 proc. do 151 mln zł, a wynik z działalności inwestycyjnej wyniósł minus 2 mln zł.

Koszty działania wraz z amortyzacją wyniosły w pierwszym kwartale 774,8 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (757,4 mln zł). Koszty wzrosły 16 proc. rdr i 10 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wyższe koszty operacyjne wynikały głównie z uwagi na wyższe koszty składek BFG (o 48 mln zł - wzrost poziomu składki na fundusz restrukturyzacji banków oraz na fundusz gwarancyjny). Bez ich uwzględnienia wzrost kosztów wyniósłby 11 proc. rdr.

Koszty pracownicze wzrosły 7 proc. rdr w rezultacie wzrostu wynagrodzeń.

Bank zanotował 1,7 proc. kdk wzrostu kredytów klientów indywidualnych (+13,9 proc. rdr) , głównie w obszarze kredytów hipotecznych (+2,4 proc. kdk i +17,3 proc. rdr).

Wolumen kredytów klientów instytucjonalnych wzrósł 4,8 proc. kdk i 16,3 proc. rdr.

Depozyty klientów indywidualnych spadły 0,4 proc. kdk, a depozyty przedsiębiorstw wzrosły o 11 proc. kdk.

Sprzedaż kredytów hipotecznych w I kwartale wyniosła 1,74 mld zł, czyli wzrosła 2 proc. kdk, natomiast sprzedaż kredytów gotówkowych wyniosła 889 mln zł, rosnąć o 8 proc.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 15,74 proc.

Wyniki grupy Banku BNP Paribas BP w pierwszym kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników
w mln zł 1Q2022 konsensus różnica
PAP
Wynik odsetkowy 1 002,9 1 028,7 -3%
Wynik z prowizji 300,7 276,8 9%
Koszty ogółem 774,8 757,4 2%
Saldo rezerw* -79,1 -77,9 2%
Zysk netto 277,7 284,4 -2%
1Q2022 1Q2021 różnica 4Q2021 różnica
w mln zł rdr kdk
Wynik odsetkowy 1 003 733 37% 864 16%
Wynik z prowizji 301 247 22% 301 0%
Koszty ogółem 775 665 16% 705 10%
Saldo rezerw -79 -60 32% -74 7%
Zysk netto 278 164 69% -274

seb/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki