REKLAMA

Jak zawiesić działalność gospodarczą przez internet krok po kroku?

Bartłomiej Godziszewski2020-04-09 11:00redaktor
publikacja
2020-04-09 11:00

Zawieszenie działalności gospodarczej może okazać się jedyną drogą do przetrwania firmy w trudnym czasie. Choć nigdy nie jest to decyzja łatwa i przyjemna, to niesie za sobą także pewne pozytywy - np. podatkowe. Jak zawiesić działalność przez internet, nie wychodząc z domu - wyjaśniamy krok po kroku.

fot. Andrea Piacquadio / / Pexels

Zawieszenie działalności własnej firmy to trudna decyzja zarówno od strony finansowej, jak i psychologicznej. W wielu przypadkach jest to jednak ostatnia deska ratunku dla firmy borykającej się z problemami. Komu przysługuje taka możliwość i jakie korzyści niesie dla przedsiębiorcy? Co ze składkami na ZUS i podatkami w czasie zawieszenia?

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców z takiego rozwiązania mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników. Jednak od tej zasady jest pewien wyjątek. Jeśli  pracodawca zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim, to w takim przypadku również będzie można zawiesić działalność. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji gdy wspomniane urlopy skończą się, a działalność gospodarcza wciąż pozostanie zawieszona, to przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia swojemu pracownikowi.

Najkrótszy okres zawieszania działalności, na jaki wskazuje ustawa w przypadku podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wynosi 30 dni. Nie jest natomiast określony maksymalny czas. Długość zawieszenie działalności zależy więc tylko i wyłącznie od potrzeb przedsiębiorcy. Jeśli we wniosku właściciel firmy nie określi daty odwieszenia – taki stan może trwać bezterminowo. Nieco inaczej wygląda sytuacja przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym przypadku mogą oni zawiesić działalność tylko i wyłącznie na okres 30 do 45 dni.

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

E-book

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać


Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Bez podatków i składek ZUS, czyli co daje zawieszenie działalności?

Zawieszenie działalności to rozwiązanie skierowane dla przedsiębiorców, których firma nie przynosi zysków i ciąży nad nimi widmo niewypłacalności. Dzięki takiemu rozwiązaniu, jeśli działalność rozliczana jest na zasadach ogólnych (według stawek 17 i 32 proc.) lub według stawki liniowej (19 proc.), przedsiębiorca nie płaci zaliczek za okres zawieszania. W przypadku zarówno ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jak i karty podatkowej, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca również jest zwolniony odprowadzania podatku. Warto jednak pamiętać, że za okres zawieszenia na przedsiębiorcy ciąży obowiązek złożenia zeznania rocznego (także w przypadku wygenerowania straty).

Zawieszając działalność gospodarczą, przedsiębiorca zostaje również zwolniony z opłacania składek ZUS. Konsekwencją tego jest jednak utrata prawa do ubezpieczenia. Warto także dobrze przemyśleć moment złożenia wniosku. Składki na ubezpieczenia społeczne będą wynosić proporcjonalnie do liczby dni, w których w danym miesiącu firma była aktywna. Natomiast składka zdrowotna opłacana jest w pełnym wymiarze niezależnie od dnia, w którym został złożony wniosek o zawieszenie działalności. Jeśli nastąpi  to w trakcie miesiąca, to przedsiębiorca będzie musiał zapłacić składkę zdrowotną w pełnej kwocie. Przedsiębiorca korzystający z możliwości zawieszenia wciąż ma pewne prawa i obowiązki. Zgodnie z art. 25 ust. 2 Prawa Przedsiębiorców:

 1. może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów; 
 2. może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 
 3. może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie; 
 4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 
 5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa; 
 6. może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 
 7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą; 
 8. może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.

Jak zawiesić działalność gospodarczą przez internet?

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej cały proces zaczyna się od wejścia na stronę CEIDG. Następnie należy wykonać kilka prostych kroków. 

Na stronie głównej CEIDG w górnej części ekranu znajduje się zakładka „Baza przedsiębiorców”, w którą należy wejść. Następnie po lewej stronie można znaleźć przekierowanie do procesu zawieszenia działalności gospodarczej. Po przejściu przedsiębiorca otrzyma dwie możliwości: wniosek można złożyć anonimowo lub logując się do systemu. Wybranie pierwszej opcji wiąże się z koniecznością wizyty w Urzędzie Gminy w przeciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Tam też zostanie potwierdzona tożsamość osoby składającej wniosek. 

Po wpisaniu numeru NIP strona przekieruje do wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej. Wiele danych w formularzu będzie już uzupełnionych w oparciu o informacje ujęte w CEIDG. Na końcu wniosku pojawia się możliwość zaznaczenia okresu zawieszenia działalności firmy. Przedsiębiorca może wskazać pierwszy i ostatni dzień „przestoju” biznesu. Pozostawienie tego pola formularza pustego jest równoznaczne z bezterminowym okresem zawieszenia. Po zatwierdzeniu wniosku należy go jeszcze podpisać elektronicznie: bankowością internetową, Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Po tej czynności system poinformuje przedsiębiorcę o złożeniu wniosku na 3 sposoby:

 1. wyświetli na ekranie komunikat o wysłaniu dokumentu,
 2. wyśle Urzędowe Poświadczenie Odbioru na adres e-mail podany przy rejestracji w CEIDG,
 3. zapisze wysłany wniosek w zakładce Moje wnioski

Złożenie wniosku, jak i sama czynność zawieszenia działalności jest bezpłatna.

Alternatywną formą do drogi internetowej jest złożenie wniosku bezpośrednio w gminie lub listownie. Istnieje także możliwość załatwienia tej sprawy drogą telefoniczną.

Zawieszenie działalności gospodarczej może okazać się jedyną drogą do przetrwania firmy. Choć niesie za sobą wile minusów, to pojawiają się również pewne pozytywy. Dzięki temu przedsiębiorca będzie mógł uzyskać pewne udogodnienia podatkowe. Dlatego wyjaśniamy, jak zawiesić działalność przez internet nie wychodząc z domu krok po kroku.

Zawieszenie działalności własnej firmy to trudna decyzja dla niejednego przedsiębiorcy. Jednak nie kiedy może być to ostatnia deska ratunku. Choć nie w każdym przypadku, bowiem wiele firm sezonowych traktuje to rozwiązanie jako w zupełności naturalny proces.

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców z takiego rozwiązania mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników. Jednak od tej zasady jest pewien wyjątek. Jeśli  zatrudnia się wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim, to w takim przypadku również będzie można zawiesić działalność. Jednak jeśli wspomniane urlopy skończą się, a działalność gospodarcza wciąż pozostanie zawieszona to przedsiębiorca będzie musiał zapłacić wynagrodzenie swojemu pracownikowi.

Najkrótszy okres zawieszania działalności, jaki wskazuje ustawa w przypadku podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wynosi 30 dni. Nie jest natomiast określany maksymalny czas, który zależy tylko i wyłącznie od potrzeb przedsiębiorcy. Zatem może być to zarówno 30, 60, 90 dni, a nawet bezterminowo (w przypadku jeśli we wniosku nie zostanie określona data odwieszenia).

Nieco inaczej wygląda sytuacja przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym przypadku mogą oni zawiesić działalność tylko i wyłącznie w okresie od 30 do 45 dni.

Co daje zawieszenie działalności?

Zawieszenie działalności to rozwiązanie dedykowane przedsiębiorcom, którym firma nie przynosi zysków i ciąży nad nią widmo niewypłacalności. Dzięki takiemu rozwiązaniu jeśli działalność rozliczana jest na zasadach ogólnych (według stawek 17 i 32 proc.) lub według stawki liniowej (19 proc.) to przedsiębiorca nie płaci zaliczek za okres zawieszania. W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jak i karty podatkowej, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca również jest zwolniony z ryczałtu. Warto jednak pamiętać, że choć jest się zwolnionym z płatności podatku za okres zawieszenia, to jednak wciąż ciąży obowiązek złożenia zeznania rocznego (także w przypadku wygenerowania straty).

Jednak na tym nie koniec oszczędności, bowiem zawieszając działalność gospodarczą, przedsiębiorca zostaje zwolniony z opłacania składek ZUS, jednak w konsekwencji tego traci prawo do ubezpieczenia. Warto także rozważyć datę złożenia wniosku, bowiem jeśli nastąpi  to w trakcie miesiąca to będzie trzeba uiścić składkę zdrowotną w wysokości za pełły miesiąc. Natomiast składki na ubezpieczenia społeczne będą wynosić proporcjonalnie do liczby dni, w których w danym miesiącu firma była aktywna 

Jednak dokonując zawieszenia działalności gospodarczej, nie ze wszystkich obowiązków zwolniony jest przedsiębiorca. Zgodnie z art. 25 ust. 2 Prawa Przedsiębiorców:

1)      może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;

2)      może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 3) może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

3)      ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

4)      wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

5)      może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

6)      może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;

7)      może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw

Jak zawiesić działalność gospodarczą przez internet?

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej cały proces zaczyna się od wejścia na stronę CEIDG. Następnie należy wykonać kilka prostych kroków.

Na stronie głównej CEIDG w górnej części ekranu znajduje się zakładka „Baza przedsiębiorców”, w którą należy wejść. Następnie po lewej stronie, można znaleźć przekierowanie do procesu zawieszenia działalności gospodarczej. Po przejściu, przedsiębiorca otrzyma dwie możliwości. Wniosek można złożyć anonimowo lub logując się do systemu. Jednak, jeśli wybrana zostanie pierwsza opcja, to pojawi się konieczność odwiedza Urzędu Gminy w przeciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Tam też zostanie potwierdzona tożsamość.

Po wpisaniu numeru NIP, strona przekieruje do wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej. Wiele danych już z góry będzie uzupełnione w oparciu o informacje ujęte w CEIDG. Na końcu wniosku pojawia się możliwość zaznaczenia daty, w jakich dniach będzie zawieszona działalność. Należy wskazać pierwszy dzień. Można równać wskazać ostatni dzień, który nastąpi po 30 dniu zawieszenia. Brak wypełnienia tej komórki, będzie równoznaczny z bezterminowym okresem. Po zatwierdzeniu wniosku, należy go jeszcze podpisać elektronicznie: bankowością internetową, Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Po czym system poinformuje o złożeniu wniosku na 3 sposoby:

1)      wyświetli na ekranie komunikat o wysłaniu dokumentu,

2)      wyśle Urzędowe Poświadczenie Odbioru na adres e-mail podany przy rejestracji w CEIDG,

3)      zapisze wysłany wniosek w zakładce Moje wnioski

Złożenie wniosku, jak i sama czynność zawieszenia działalności jest bezpłatna.

Alternantywną formą do drogi internetowej jest jeszcze złożenie wniosku bezpośrednio w gminie lub

Wydawca, redaktor i analityk serwisu Bankier.pl. Autor wielu publikacji dotyczących zagadnień biznesowych i start-upowych. Miłośnik tematyki smart city. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (3)

dodaj komentarz
nyga1118
Lepiej zamiast zawieszać, unowocześniać, np poprzez drożenie systemu CRM w fiirmie, tu usprawnia pracę i pozwala przechowywać dane całej firmy w jednym miejscu w chmurze. Dostęp dla pracownikow i klientów z dowolnego miejsca na świecie: https://firmao.pl/ds
antykomuch
Napiszcie jak zawiesić ten nieszczęsny rząd
itsofunny
Nie jestem robotem błahahahaa

Powiązane: Koronawirus w Polsce

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki