REKLAMA

Zarząd PKN Orlen zgodził się na zawarcie porozumienia ze SP w związku z planowanym połączeniem z PGNiG

2022-09-27 16:26, akt.2022-09-27 16:56
publikacja
2022-09-27 16:26
aktualizacja
2022-09-27 16:56

Zarząd PKN Orlen zgodził się na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa w związku z planowanym połączeniem z PGNiG - podała płocki koncern w komunikacie.

/ FORUM

"Porozumienie zawiera niestanowiące zobowiązania umownego deklaracje intencji spółki dotyczące: realizacji polityki energetycznej Polski w zakresie, w jakim dotyczy ona dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego oraz rozwoju na rynku tego paliwa oraz kontynuacji polityki zatrudnienia w stosunku do pracowników grupy kapitałowej PGNiG, którzy po połączeniu staną się pracownikami grupy kapitałowej spółki, zapewniającej prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie zakładów pracy należących przed połączeniem do grupy kapitałowej PGNiG, a także zobowiązanie spółki do kontynuacji po połączeniu spółki z PGNiG kluczowych inwestycji realizowanych lub przygotowywanych przez PGNiG przed połączeniem, wskazanych w porozumieniu, w zakresie minimalnym w nim określonym" - napisano.

PKN zadeklarował również, że po połączeniu i z zastrzeżeniem wyjątków określonych w porozumieniu - w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa i postanowienia statutu spółki - strategia podejmowana przez spółkę w zakresie działalności wydobycia, handlu i dystrybucji gazu ziemnego będzie zgodna z Polityką Energetyczną Polski, której główną tezą jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego krajowi i dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego.

Spółka podała, że porozumienie nie ma charakteru zobowiązaniowego za wyjątkiem wybranych jego postanowień, regulujących między innymi wykonanie zobowiązań inwestycyjnych, w tym zasady odpowiedzialności spółki za ich naruszenie.

"W przypadku zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania przez spółkę prawnie wiążących zobowiązań inwestycyjnych oraz bezskutecznego upływu terminów przewidzianych przez strony Porozumienia na opracowanie planu naprawczego w celu usunięcia stanu takiego niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, spółka będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kar umownych w wysokości precyzyjnie określonej w porozumieniu" - napisano.

PKN podał we wtorek, że z zastrzeżeniem wyjątków określonych w porozumieniu obowiązuje ono przez okres 10 lat od dnia jego zawarcia, przy czym okres ten ulegnie automatycznemu przedłużeniu w okolicznościach wskazanych w porozumieniu, na okres niezbędny do realizacji zobowiązań inwestycyjnych. Porozumienie wejdzie w życie w zasadniczej części z dniem połączenia spółki z PGNiG, tj. z datą wpisu tego połączenia do właściwego rejestru.

PKN Orlen podał, że rady nadzorcza spółki także wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia.

W poniedziałek rzecznik rządu Piotr Muller informował, że rząd na poniedziałkowym posiedzeniu zgodził się na połączenie PKN Orlen z PGNiG.

Pod koniec lipca PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia, który zakłada przeniesienie całego majątku PGNiG na PKN Orlen w zamian za akcje Orlenu przyznawane akcjonariuszom PGNiG. W zamian za jedną akcję PGNIG akcjonariusze spółki otrzymają 0,0925 akcji połączeniowej. Przyznawane akcje będą akcjami nowej emisji, emitowanymi w drodze podwyższenia kapitału zakładowego PKN Orlen.

PGNiG zwołało na 10 października walne zgromadzenie w sprawie wyrażenia przez akcjonariuszy zgody na połączenie z PKN Orlen. Z kolei walne PKN Orlen w sprawie fuzji z PGNiG odbędzie się 28 września. (PAP Biznes)

epo/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Połączenie PGNiG i Orlenu

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki