REKLAMA

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA (1/2020) Uzupełnienie składu Komitetu Audytu

2020-02-21 17:24
publikacja
2020-02-21 17:24

Raport Bieżący nr 1/2020

Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) informujemy, iż Rada Nadzorcza działając na podstawie §13 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej w związku z oddelegowaniem Członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Woszczyka do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie powołania ze swojego składu z dniem 21 lutego 2020 r. Pani Hanny Mazurkiewicz do Komitetu Audytu.

Wobec powyższego od dnia 21 lutego 2020 r. w skład Komitetu Audytu wchodzą:

1. Pan Maciej Jankiewicz – Przewodniczący Komitetu Audytu,

2. Pani Hanna Mazurkiewicz – Członek Komitetu Audytu,

3. Pan Piotr Szczepiórkowski – Członek Komitetu Audytu,

4. Pan Radosław Woszczyk – Członek Komitetu Audytu oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.

Członkami Komitetu Audytu spełniającymi kryteria niezależności, zgodnie art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) są: Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Maciej Jankiewicz oraz Członek Komitetu Audytu Pan Piotr Szczepiórkowski.

Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności w dziedzinie rachunkowości oraz z zakresu branży, w której działa Spółka.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki