REKLAMA

ZBP: w tym roku polski sektor bankowy zanotuje najwyższy spadek rentowności w Europie

Michał Kisiel2016-09-15 09:05analityk Bankier.pl
publikacja
2016-09-15 09:05
ZBP: w tym roku polski sektor bankowy zanotuje najwyższy spadek rentowności w Europie
ZBP: w tym roku polski sektor bankowy zanotuje najwyższy spadek rentowności w Europie
/ YAY Foto

Rentowność banków mierzona wskaźnikiem ROE w 2016 r. spadnie w 2016 r. o 3,33 proc., prognozuje Związek Banków Polskich, bazując na badaniach EY. Będzie to największy spadek w Europie. W raporcie podsumowującym wyzwania przed Polską i Europą bankowcy zwracają uwagę na rosnące obciążenia banków, przeregulowanie sektora oraz zagrożenia wynikające z rozwiązań dotyczących kredytów walutowych.

Raport przygotowany przez ZBP na Forum w Krynicy maluje najbliższą przyszłość sektora bankowego w Polsce w ciemnych barwach. Chociaż dane makroekonomiczne sprzyjają optymistycznym oczekiwaniom, to banki mają przed sobą zdecydowanie trudne chwile. Powody do zadowolenia daje tylko pozycja sektora pod względem wyposażenia w kapitał. Poziom kapitału własnego netto w stosunku do aktywów wyniósł w 2015 r. 9,4 proc., co plasowało nasz kraj blisko europejskiej czołówki.

Przywołując badanie ankietowe EY „European Banking Barometer”, ZBP wskazuje, że w 2016 r. wskaźnik ROE (rentowności kapitału własnego) banków obniży się o 3,3 proc. Będzie to największy spadek na kontynencie, a Polska wyprzedzi pod tym względem Skandynawię (-0,61 proc.) i Niemcy (-0,17 proc.).

fot. / / ZBP

„Niepokojąco dla polskiego sektora bankowego przedstawia się również porównanie zwrotu kapitału własnego z niektórymi branżami w Europie. W 2015 r. zwrot z ROE dla polskich banków wynosił zaledwie 8,9 proc. Zdecydowanie wyższe wskaźniki mają developerzy (12,5 proc), przemysł farmaceutyczny (22,0 proc.) oraz tytoniowy (pierwsze miejsce, 51,4 proc.)” – czytamy w raporcie. Autorzy dokumentu wskazują, że banki przestają być atrakcyjne dla inwestorów, co jest istotne również ze względu na duży udział tego sektora w kapitalizacji warszawskiej giełdy oraz interesy Skarbu Państwa jako akcjonariusza i poziom oszczędności zgromadzonych w OFE.

Polski sektor bankowy wyróżni się także na europejskim tle pod względem dynamiki wzrostu kosztów funkcjonowania. Wskaźnik ten podniesie się, zgodnie z oczekiwaniami banków badanych przez EY, o 2,55 proc. – najbardziej w Europie. „Wprowadzenie nadmiernych obciążeń dla sektora bankowego może doprowadzić do obniżenia zdolności banków do finansowania rozwoju gospodarki. Wymuszone podwyższenie kosztów funkcjonowania spowoduje w  pierwszej kolejności obniżenie wyników sektora bankowego. Będzie to skutkować bardzo wyraźnym zmniejszeniem tempa wzrostu kapitałów własnych banków" – wskazano w raporcie. Trudniejszy dostęp do kredytu w warunkach relatywnie wysokiego wzrostu gospodarczego może ograniczyć tempo przyrostu PKB o ok. 0,3-0,5 p.p., wskazują bankowcy.

Wśród zagrożeń wymienionych w raporcie wymieniono także nadmierną regulację. Nakładają się tutaj efekty zmian na poziomie UE (np. dotyczące wymogów kapitałowych, ring fencing, likwidacji banków) oraz lokalnego prawa, w tym zasad finansowania BFG czy podatku bankowego. Jako niebezpieczne dla stabilności systemu finansowego wymieniono również ryzyko podjęcia złych decyzji politycznych w zakresie kredytów walutowych. „Ważne jest z punktu widzenia stabilności sektora bankowego, aby ewentualne rozwiązania nie były kontestowane w  krajowym oraz międzynarodowym porządku prawnym” – podkreślono w raporcie.

Źródło:
Michał Kisiel
Michał Kisiel
analityk Bankier.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychologią finansów, analizuje jak płacą i zadłużają się Polacy. Doktor nauk ekonomicznych, zwolennik idei społeczeństwa bez gotówki. Pomysłodawca finansowego eksperymentu "2 tygodnie bez portfela", w ramach którego banknoty i karty płatnicze zamienił na smartfona.

Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (69)

dodaj komentarz
~spoko
Bankier zamienił się w "ścianę płaczu" ? Czytam te żale nad rządami PIS i odczuwam wielką przyjemność, bo najwięcej płaczą ci co utracili swoje spekulacyjne szanse na szybkie bogacenie się kosztem społeczeństwa. Giełda upadnie bo drobni ciułacze się przekonali o tym kto tam naprawdę zarabia, a oni idą Bankier zamienił się w "ścianę płaczu" ? Czytam te żale nad rządami PIS i odczuwam wielką przyjemność, bo najwięcej płaczą ci co utracili swoje spekulacyjne szanse na szybkie bogacenie się kosztem społeczeństwa. Giełda upadnie bo drobni ciułacze się przekonali o tym kto tam naprawdę zarabia, a oni idą z torbami. Przekupni sędziowie trafią do pier.la, TK nie jest wymiarem sprawiedliwości i bez niego demokracja nie będzie zagrożona, bo tak jest np. w Szwajcarii. Podatki będą płacili wszyscy, nawet mafie.
~uśmiech
Spadek będzie najwyższy ale rentowność i tak nadal najwyższa :))))
~AnyBankier
To oznacza ze kliencie mniej stacą.!

BRAWO!
~akurat
przeciwnie, to oznacza, że klienci więcej zapłacą :)
~chiwd
Bo nic tak Polaka nie martwi jak mniejszy zysk ,,instytucji zaufani publicznego .
~nie_Lękajcie_się
PISie. Suweren sobie tego życzył, to tak ma. Może dopiero za jakiś czas was pis...dnie.

KOSZT 0,5% PKB rok rocznie ok. 9 mld rok rocznie i to już widać wzrost PKB 3% rocznie !

Za 1 złotówkę pozyskaną z PODATKU BANKOWEGO, społeczeństwo płaci 2,40-3,15 złotych !

Prognoza z Lipca 2015 r. mówi o koszcie
PISie. Suweren sobie tego życzył, to tak ma. Może dopiero za jakiś czas was pis...dnie.

KOSZT 0,5% PKB rok rocznie ok. 9 mld rok rocznie i to już widać wzrost PKB 3% rocznie !

Za 1 złotówkę pozyskaną z PODATKU BANKOWEGO, społeczeństwo płaci 2,40-3,15 złotych !

Prognoza z Lipca 2015 r. mówi o koszcie 95 mld PLN dla Rynku Kapitałowego w 2015 r.
i kosztach NETTO(spadek wzrostu PKB) corocznych(8- 12) mld PLN pomnożona przez zagregowany współczynnik wzrostu podstawy opodatkowania w okresie obowiązywania podatku bankowego, do roku, na który jest liczony podatek bankowy.
Firmy Ubezpieczeniowe zapłacą ok 0,5 mld podatku bankowego rocznie.

Podatek Bankowy „Sprzedany” LUDOWI jako UDOMOWIENIE banków.

Od tego jest: KNF, ZBP, i Urząd Ochrony Konsumentów. Represyjne (podatkiem bankowym) sprzedanie tego tematu, może spowodować:
- działania skutkujące ograniczaniem działalności kredytowej,
- wymuszony „ techniczny ” wzrost kosztów kapitału, ze względu na „ techniczną ” zmianę środowiska w jakim funkcjonują banki,
- pogorszyć sprawność działania mechanizmu, powodując „ przejściowy ” okres adaptacyjny, do momentu zrównoważenia ryzyk, także ryzyk w całym SYSTEMIE BANKOWYM

podatek bankowy: 0,44%, aktywa do 4 mld PLN zwolnione z podatku, dla tzw. SKOKÓW=0%:

1. STRATY 2015r. ok.85 mld PLN - na wartościach aktywów w OFE + PZU + inwestorzy indywidualni + papiery dłużne + koszty spadku wzrostu PKB w stosunku do tego jaki można by było osiągną bez tego REPRESYJNEGO Podatku( związane z zachowaniem konsumentów, banków i kosztu kapitału).

Straty w 2015r. ok 85 mld PLN i czasowe przesunięcie strat corocznych na 2016r,…..…,….….,…….

1 .STRATY2015r. ok. 85 mld PLN w 2015 r.

2. od 2016 r. i kolejnych latach, Corocznie w PROCENTACH:

Podatek Bankowy=0,44% * (1,1 bilon mld PLN/rocznie)= ok. 4,85mld PLN
Przychody Łącznie ok. 5,60 mld PLN = 4,85mld PLN + ok. 0,75 mld PLN (dodatkowe łącznie)

Baza do obliczeń wpływu: urocznowiony spadek wzrostu PKB2015
Koszty(urocznowione) =(12,5–16,5) mld PLN
STRATA=Koszty(uroczn.) - Przychody(uroczn.) =(12,5-16,5)mldPLN – 5,6mldPLN =ok.(7-11)mld PLN

Coroczny spadek wzrostu PKB( trwały i systemowy) ok.(0,40-0,62)% PKB w stosunku do PKB(bez podatku). Koszt tego kapitału jest w wysokości: (125-195)% w skali roku. Osobiście nie chcę być obciążany tak DROGIM kredytem dla realizacji tego PROJEKTU. Skarb Państwa i Samorządy zadłużają się, obciążając MNIE kredytami o koszcie rzędu (3-5)% w skali roku i mnie to wystarczy. Udział kredytów w PKB ok.60% ok. 1 bilion PLN - Skarb Państwa obsługa, emisje, rolowania, Samorządy to samo, Przedsiębiorcy: linie, bieżące, inwestycyjne, obligacje, Konsumenci indywidualni: hipoteczne, konsumpcyjne, chwilówki itd.

Podsumowanie:
To co PIS proponuje to może być zamęt na rynku kapitałowym, zubożenie społeczeństwa, trwałe świadome obniżanie długoterminowego PKB, w stosunku do PKB bez tych obciążeń podatkowych. NBP nie przeprowadziło analiz w przedmiotowej sprawie. Węgry obniżają wysokość tego podatku wprowadzonego w 2010 r. z 0,53% do 0,31% w roku 2016 r. i będą go ZMNIEJSZAĆ dalej w latach 2017-2019 r.. ( dlaczego ?!, skoro jest taki POŻYTECZNY ! ).

Podatek jest liczony od (1 bilon 100 mld PLN)*0,44% = ok. 4,85 mld PLN, aktywa własne banków to tylko ok. 150 mld PLN, reszta to NASZE pieniądze !(1 bilion 100 mld/PLN to depozyty obywateli, przedsiębiorców, samorządów, itd.). Oczywiście bierzemy pod uwagę, ze pasywa=aktywa banków.
Ściśle aktywami są udzielone, udzielane KREDYTY.

„Pozytywnym skutkiem” i w kalkulacji uwzględnionym będzie poszukiwanie dalszych, znacznych obniżek kosztów działalności operacyjnej banków. Opisałbym go mianem „rewolucyjny”.

Następnym „pozytywnym efektem”(sarkazm) z tak wprowadzonego podatku będzie moim zdaniem polepszenie wyników w sprawozdaniach finansowych SKOKÓW, choć niekoniecznie musi mieć on trwały charakter, a wszystko w ramach skoku SKOKÓW na udziały rynkowe.
Na to też należy zwrócić uwagę, aby posłowie nie wprowadzali USTAW, które zaszkodziłyby także gospodarce i WSZYSTKIM kredytobiorcom !!! - mam dość idiotyzmów

Skrót:
tego nie da się usprawiedliwić !!!

przychód łączny od banków= 5,6 mld PLN łącznie z korzyściami podatkowymi i innymi

koszty = (12,5-16,5) mld PLN,

a po uwzględnieniu niższego CIT przyjęto 1 mld PLN (o czym poniżej)

Koszt łączne= (13,5-17,5) mld PLN

koszt kapitału w % = (140-215)% rocznie,

STRATA=ok.(8-12) mld PLN
Coroczny spadek wzrostu PKB( trwały i systemowy) ok.(0,45-0,69)% PKB w stosunku do PKB(bez podatku).


Podatek Bankowy

Banki zagraniczne od 2016 r. wyprowadzą legalnie około 3-5 mld PLN dochodu bez opodatkowania CIT(19%), a koszty „z tego tytułu” mogą być polskich księgach uwzględnione.
Stanowi ubytek przychodu księgowego w wysokości ok. 15-25 mld PLN(wolumen kredytów) !!!.

„Wiceprezes ZBP zwrócił uwagę na jeszcze jeden element projektu - podatkiem mają być objęte polskie oddziały zagranicznych banków. - To zapewne spowoduje, że największe kredyty będą księgowały w bankach matkach, co będzie zgodne z prawem - mówił Groszek.”

Podatek CIT od banków będzie z tego powodu w roku 2016 o ok 25-35% (0,7-1 mld PLN) niższy, jak możliwy bez tego podatku

http://tvn24bis.pl/pieniadze,79/zbp-banki-beda-reagowac-na-podatek-bankowy,602693.html
~Ciocia_Lusia
Logicznym krokiem dla inwestorów byłoby ograniczenie, uchodzących za wysokie, wynagrodzeń i premii kadry zarządzającej
czapelmajster
Spójrz najpierw w bilans jakiegokolwiek banku a potem pisz pierdoły... Przecież wynagrodzenia na najwyższych stanowiskach stanowią promilowe wartości jeśli chodzi o wszystkie koszty jakie musi ponieść bank...

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki