REKLAMA
WAŻNE

XTPL S.A.: Ponowne zamówienie nanotuszu XTPL przez tego samego kontrahenta

2021-02-24 22:29
publikacja
2021-02-24 22:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-24
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Ponowne zamówienie nanotuszu XTPL przez tego samego kontrahenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. (“Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2020, 10/2020 oraz 11/2020, informuje, że w dniu dzisiejszym do Emitenta wpłynęło kolejne zamówienie dotyczące zakupu nanotuszu CL85 opartego na nanocząstkach srebra przeznaczonego m.in. do zastosowań w technologii LIFT (ang. Laser Induced Forward Transfer) od zachodnio-europejskiego centrum badawczego, prowadzącego badania w sektorze nanotechnologii

W ocenie Zarządu Spółki, złożenie kolejnego zamówienia dotyczącego nanotuszu przez kontrahenta stanowi potwierdzenie wysokiej jakości produktu i spełnienia wymagań klienta względem niego.

Emitent zaakceptował złożone przez klienta zamówienie, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

Zarząd Spółki uznał fakt komercyjnej sprzedaży nanotuszu dla ww. kontrahenta za informację poufną, ze względu na specyfikę działalności Emitenta i jej rozumienie przez akcjonariuszy oraz inwestorów Spółki.

Jednocześnie główną wartością wskazanego zamówienia jest potwierdzenie potencjału komercjalizacyjnego autorskich technologii Spółki. Akceptacja produktu przez rynkowych odbiorców, możliwość uzyskania referencji oraz dalszy rozwój sprzedaży nanotuszów będą miały pozytywny wpływ na działalność operacyjną Emitenta, przepływy pieniężne oraz przyszłe wyniki finansowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


In reference to Current Reports nos. 9/2020, 10/2020 and 11/2020, the
Management Board of XTPL S.A. (“Company”, “Issuer”), advises that today
the Issuer has received another order for the purchase of CL85 nanoink
based on silver nanoparticles – which is used e.g. for applications in
the LIFT (Laser Induced Forward Transfer) technology – from a Western
European research center conducting research in the nanotechnology
sector.


In the opinion of the Company’s Management Board, the fact that the
buyer made another order for the nanoink is a confirmation that the
product is of high quality and meets the customer’s requirements.


The Issuer accepted the order, which means that a sales contract was
formed.


The commercial sale of the nanoink to the customer was deemed inside
information by the Company’s Management Board due to the specific nature
of the Issuer's business and its understanding by the Company's
shareholders and investors.


At the same time, the key value of the order is that it confirms the
commercialization potential of the Company's proprietary technologies.
Acceptance of the product by market buyers, the possibility of obtaining
credentials, and further development of nanoink sales will have a
positive influence on the Issuer's operations, cash flows and future
financial performance.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-24 Jacek Olszański Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki