REKLAMA

Wymeldujemy się online, bez pomocy urzędnika. Rząd zajmie się projektem ustawy

2021-07-05 12:56
publikacja
2021-07-05 12:56

W porządku wtorkowego posiedzenia rządu znalazł się projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności, a także ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz niektórych innych ustaw - podano w poniedziałek w BIP KPRM.

Wymeldujemy się online, bez pomocy urzędnika. Rząd zajmie się projektem ustawy
Wymeldujemy się online, bez pomocy urzędnika. Rząd zajmie się projektem ustawy
fot. TeodorLazarev / / Shutterstock

W uzasadnieniu wprowadzenia planowanych rozwiązań czytamy, że "zakładają one przyjęcie podstaw prawnych do stworzenia usług elektronicznych dostępnych po uwierzytelnieniu się obywatela w systemie teleinformatycznym, które przyczynią się do przyspieszenia załatwienia spraw urzędowych, zmniejszą obciążenie obowiązkami pracowników urzędów, przyspieszą czas realizacji usług, jak też zredukują ilość dokumentacji dostarczanej i gromadzonej dotychczas w formie papierowej".

W BIP podano, że usługi te zostaną zaimplementowane w witrynie GOV.PL stanowiącej podstawowe i dostępne źródło wiedzy dla obywateli w zakresie załatwiania konkretnych spraw urzędowych.

Warunkiem koniecznym do korzystania z nich będzie posiadanie środka identyfikacji elektronicznej - np. profilu zaufanego lub profilu osobistego, który umożliwia uwierzytelnienie w systemie teleinformatycznym rządu.

W zakresie ustawy o dowodach osobistych proponowane zmiany dotyczą zapewnienia możliwości wnioskowania o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych oraz przedkładania w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanek do przyznania dostępu. Projekt zakłada również możliwość pobrania dokumentu zawierającego informację o odbiorcach danych osoby przetwarzanych w rejestrze PESEL.

W zakresie ustawy o ewidencji ludności przewidziano prace nad umożliwieniem osobom fizycznym transakcyjnego zameldowania się w lokalu będącym ich własnością lub współwłasnością, o ile widnieje on w księdze wieczystej lub wskazany zostanie jego numer. Możliwa ma być również usługa meldunku osób niepełnoletnich, o ile w rejestrze PESEL widnieje informacja o nr PESEL rodzica dokonującego zameldowania. Obie czynności po zmianach będą mogły być wykonane bez obsługi urzędnika. Dzięki proponowanym zmianom możliwe ma być także wymeldowanie się (lub wymeldowanie osoby nieletniej) bez konieczności obsługi takiego zgłoszenia bez urzędnika. Po zmianach obywatele mają mieć również możliwość zgłaszania wyjazdów z kraju z zamiarem stałego pobytu oraz powrotu. Projekt ustawy przewiduje również powstanie usługi, która umożliwi procedowanie wniosków o wgląd do rejestru PESEL i informacji o tym, kto zasięgał w nim informacji w warunkach spełnionych przesłanek bez obsługi urzędnika.

W zakresie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, proponowane rozwiązania zakładają umożliwienie pobierania zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych z rejestru stanu cywilnego osobom, których te dane dotyczą, a także małżonkowi, dzieciom oraz rodzicom. Możliwe ma być również pobieganie z użyciem usługi elektronicznej zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego o stanie cywilnym bez konieczności obsługi takiego wniosku w urzędzie. (PAP)

mfr/ je/

Źródło:PAP
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Cyfryzacja

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki