REKLAMA

WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.: Złożenie wniosku o udzielnie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu

2019-06-14 15:15
publikacja
2019-06-14 15:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-14
Skrócona nazwa emitenta
WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
Temat
Złożenie wniosku o udzielnie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. ("Spółka") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku przekazanego za pośrednictwem systemu EBI dotyczącego podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 3 z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., że Spółka w dniu 14 czerwca 2019 roku złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) w trybie art. 91 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Przedmiotowy wniosek dotyczy wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, tj. 10.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja, 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja, 4.864.400 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja, 346.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja, 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja; 1.289.600 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja oraz 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja; zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLWDBBU00018.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-14 Mariusz Muszyński Prezes Zarządu
2019-06-14 Elżbieta Boryń Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki