REKLAMA

WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 13.06.2019 r.

2019-06-13 13:30
publikacja
2019-06-13 13:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-13
Skrócona nazwa emitenta
WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 13.06.2019 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2019 roku.

Mateusz Holly – 5 598 712 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 5 598 712 głosów stanowiących 27,51 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 27,51% w ogólnej liczbie głosów.

Romuald Holly- 1 323 354 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 1 323 354 głosów stanowiących 6,50 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 6,50 % w ogólnej liczbie głosów.

Piotr Kumięga- 3 722 842 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania
3 722 842 głosów stanowiących 18,29% udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 18,29% w ogólnej liczbie głosów.

Pretium Investments ASI Sp. z o.o. – 4 146 561 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 4 146 561 głosów stanowiących 20,38 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 20,38 % w ogólnej liczbie głosów.

Mariusz Muszyński - 1 556 244 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 1 556 244 głosów stanowiących 7,65 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 7,65% w ogólnej liczbie głosów.

Trans.eu Group S.A. - 3 050 100 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 3 050 100 głosów stanowiących 14,99 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 14,99 % w ogólnej liczbie głosów.

Liczba akcji i głosów uczestniczących w ZWZ Spółki w dniu 13 czerwca 2019 roku wynosiła 20 350 000, co stanowi 100,00 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100,00% w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-13 Mariusz Muszyński Prezes Zarządu
2019-06-13 Elżbieta Boryń Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki