REKLAMA

VOXEL S.A.: wyniki finansowe

2020-11-23 18:19
publikacja
2020-11-23 18:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_GK_VOXEL_RAPORT_3Q2020_v.FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_VOXEL_Sprawozdanie_Zarzadu_3Q20_v.FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Grupa Kapitałowa Voxel
I. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów 3 kwartały 2020 3 kwartały 2019 3 kwartały 2020 3 kwartały 2019
II. Przychody ze sprzedaży 189 736,3 144 331,4 42 713,7 33 498,4
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 33 439,1 40 298,0 7 527,9 9 352,9
IV. Zysk (strata) operacyjny 24 515,3 24 333,9 5 518,9 5 647,8
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 20 123,6 20 619,1 4 530,3 4 785,6
VI. Zysk (strata) netto 14 159,6 16 509,1 3 187,6 3 831,7
VII. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 14 122,5 16 509,1 3 179,3 3 831,7
VIII. Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej 30 września 2020 31 grudnia 2019 30 września 2020 31 grudnia 2019
IX. Aktywa trwałe 313 155,6 260 697,3 69 178,1 61 218,1
X. Aktywa obrotowe 102 136,2 77 212,8 22 562,6 18 131,5
XI. Aktywa razem 415 291,8 337 910,1 91 740,7 79 349,6
XII. Kapitał własny 161 576,7 155 772,5 35 693,4 36 579,2
XIII. Zobowiązania długoterminowe 104 102,6 116 521,5 22 997,0 27 362,1
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 149 612,5 65 616,1 33 050,4 15 408,3
Voxel S.A.
XV. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów 3 kwartały 2020 3 kwartały 2019 3 kwartały 2020 3 kwartały 2019
XVI. Przychody ze sprzedaży 92 018,4 98 965,4 20 715,3 22 969,3
XVII. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 17 549,4 29 258,9 3 950,7 6 790,8
XVIII. Zysk (strata) operacyjny 10 112,5 20 809,4 2 276,5 4 829,7
XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 147,2 17 534,9 1 383,9 4 069,7
XX. Zysk (strata) netto 1 166,6 14 069,6 262,6 3 265,5
XXI. Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej 30 września 2020 31 grudnia 2019 30 września 2020 31 grudnia 2019
XXII. Aktywa trwałe 277 710,5 255 803,5 61 348,1 60 068,9
XXIII. Aktywa obrotowe 38 003,2 48 292,0 8 395,2 11 340,1
XXIV. Aktywa razem 315 713,7 304 095,5 69 743,2 71 409,1
XXV. Kapitał własny 132 382,5 140 773,3 29 244,2 33 057,0
XXVI. Zobowiązania długoterminowe 96 284,7 120 984,4 21 269,9 28 410,1
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 87 046,5 42 337,8 19 229,1 9 942,0


W
celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli
"wybrane dane finansowe" na dzień 30 września 2020 roku, użyto średniego
kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 30
września 2020 roku tj. 1 EUR = 4,5268 PLN. Pozycje ze sprawozdania z
całkowitych dochodów wykazane w tabeli "wybrane dane finansowe" za okres
9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku przeliczono przy użyciu
kursu 1 EUR = 4,4420 PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2020 roku do 30
września 2020 roku. W celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z
sytuacji finansowej w tabeli "wybrane dane finansowe" na dzień 31
grudnia 2019 roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego
obowiązującego dla EUR w dniu 31 grudnia 2019 tj. 1 EUR = 4,2585 PLN.
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli
"wybrane dane finansowe" za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września
2019 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,3086 PLN według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF GK VOXEL RAPORT 3Q2020 v.FINAL.pdfSF GK VOXEL RAPORT 3Q2020 v.FINAL.pdf GK Voxel Raport kwartalny 3Q20
GK VOXEL Sprawozdanie Zarzadu 3Q20 v.FINAL.pdfGK VOXEL Sprawozdanie Zarzadu 3Q20 v.FINAL.pdf GK Voxel Sprawozdanie Zarządu 3Q20

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-23 Jarosław Furdal Prezes Zarządu Jarosław Furdal
2020-11-23 Grzegorz Rutkowski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Rutkowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki