REKLAMA

URTESTE S.A.: Otrzymanie raportu końcowego z eksperymentu medycznego w projekcie testu diagnostycznego na raka prostaty (EASY-TEST)

2021-12-21 09:11
publikacja
2021-12-21 09:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-21
Skrócona nazwa emitenta
URTESTE S.A.
Temat
Otrzymanie raportu końcowego z eksperymentu medycznego w projekcie testu diagnostycznego na raka prostaty (EASY-TEST)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Urteste S.A. („Emitent”,„Spółka") informuje, że w dniu 21 grudnia 2021 r. otrzymał raport końcowy z eksperymentu medycznego w projekcie testu diagnostycznego na raka prostaty (EASY-TEST). Celem badania była ocena parametrów czułości i swoistości testu oraz porównanie czułości i swoistości testu względem markera PSA powszechnie stosowanego u pacjentów z rakiem prostaty.

W eksperymencie medycznym uczestniczyło 164 uczestników w trzech grupach:
Grupa I - pacjenci z rakiem prostaty,
Grupa II - pacjenci z zapaleniem prostaty lub łagodnym przerostem prostaty,
Grupa III - zdrowi ochotnicy.

Eksperyment medyczny oraz końcowy raport z eksperymentu zostały przeprowadzony przez niezależną spółkę prowadzącą badania na zlecenie tzw. CRO (ang. Contract Research Organization). Eksperyment był przeprowadzony w pięciu ośrodkach medycznych.

W przeprowadzonym badaniu testu diagnostycznego na raka prostaty (EASY-TEST) uzyskano:
- wysoką czułość wynoszącą 90,9%.
- wysoką swoistość wynoszącą 93,5% w grupie chorych na raka prostaty względem zdrowych osób.

W opinii Zarządu Emitenta uzyskane wyniki EASY-TEST są obiecujące i zgodne z założeniami badania, a także potwierdzają koncepcję testu, jako narzędzia do wczesnej diagnostyki raka prostaty.

Badanie wykazało wysoką korelację wyników EASY-TEST z wynikami powszechnie stosowanego w diagnostyce prostaty testu PSA wynoszącą 89,4%. Ze względu na dwa możliwe wyniki testu (wynik ujemny bądź dodatni), EASY-TEST jest natomiast łatwiejszy w interpretacji.

Porównanie pacjentów z rakiem prostaty do pacjentów zdrowych potwierdza założenia testu, a uzyskane wyniki czułości i swoistości w odniesieniu do osób z łagodnym przerostem prostaty potwierdzają wstępną użyteczność testu w praktyce klinicznej. Zdaniem Zarządu Spółki uzyskane wyniki potwierdzają zasadność kontynuowania projektu. Na podstawie uzyskanych wyników zostanie opracowany finalny prototyp testu oraz zaprojektowane badanie kliniczne, które posłuży do certyfikacji przyszłego wyrobu medycznego IVD (In Vitro Diagnostics), co z kolei umożliwi wprowadzenie tego produktu na rynek.

W opinii Zarządu i Rady Naukowej Spółki uzyskane w badaniu wyniki dotyczące parametrów czułości i swoistości potwierdzają istotne możliwości diagnostyczne platformy technologicznej Urteste do wczesnej diagnostyki nowotworów i jej efektywność w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-21 Grzegorz Stefański Prezes Zarządu
2021-12-21 Tomasz Kostuch Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki