REKLAMA

UOKiK zgodził się na przejęcie spółki Polska Press przez PKN Orlen

2021-02-05 11:04, akt.2021-02-05 12:27
publikacja
2021-02-05 11:04
aktualizacja
2021-02-05 12:27
UOKiK zgodził się na przejęcie spółki Polska Press przez PKN Orlen
UOKiK zgodził się na przejęcie spółki Polska Press przez PKN Orlen
fot. industryviews / / Shutterstock

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zgodził się na przejęcie spółki Polska Press przez PKN Orlen - poinformował w piątek Urząd. Podkreślił, że działalność uczestników koncentracji się nie pokrywa; transakcja nie zagraża konkurencji.

"Podczas przeprowadzonego postępowania Urząd wziął pod uwagę udziały rynkowe łączących się przedsiębiorców, wpływ na konkurencję i pozostałe czynniki przewidziane prawem antymonopolowym. Transakcja nie zagraża konkurencji na żadnym z badanych rynków – dlatego spółki otrzymały zgodę na połączenie" - poinformował UOKiK w piątkowym komunikacie.

UOKiK przypomniał, że wniosek o zgodę na koncentrację wpłynął do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 10 grudnia 2020 r. W tym czasie prezes UOKiK przeanalizował skutki planowanej transakcji. "W oparciu o wiedzę oraz dostarczone przez strony informacje, a także po analizie rynku i możliwych konsekwencji przejęcia, Prezes UOKiK wydał zgodę na dokonanie koncentracji" - napisano.

Jak podał UOKiK, transakcja polega na przejęciu przez PKN Orlen bezpośredniej kontroli nad Polska Press.

"Planowana koncentracja nie wpłynie na konkurencję na rynku wydawniczym prasy lokalnej, na której jest obecna Polska Press, a nie był dotychczas obecny PKN Orlen. Zmianie ulegnie wyłącznie właściciel spółki Polska Press, zaś udziały rynkowe poszczególnych jego uczestników pozostają bez zmian. Po starannej analizie zebranych materiałów i ocenie skutków rynkowych połączenia spełnione zostały kryteria do wydania bezwarunkowej zgody dla koncentracji spółek PKN Orlen i Polska Press" - powiedział cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Urząd wskazał, że w przypadku transakcji pomiędzy Orlenem a Polska Press "mamy do czynienia z koncentracją wertykalną zachodzącą pomiędzy podmiotami działającymi na różnych szczeblach obrotu prasy". "W praktyce oznacza to, że działalność uczestników koncentracji się nie pokrywa" - podkreślił Urząd.

Jak przekazał Urząd, prezes UOKiK oparł ocenę skutków koncentracji m.in. na informacjach i danych zebranych w trakcie postępowania, w tym dostarczonych przez strony transakcji oraz od podmiotów konkurujących z Ruch i będących kontrahentami Polska Press. Analizą objęto również wszystkie materiały otrzymane w związku z prowadzonym postępowaniem, m.in. przesłane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, Towarzystwo Dziennikarskie czy Rzecznika Praw Obywatelskich.

"W przypadku tej koncentracji otrzymaliśmy różne stanowiska niezwiązane z naszymi kompetencjami. Część z nich wyrażała obawę, że w wyniku koncentracji mogłoby dojść do zagrożenia pluralizmu mediów czy ograniczenia wolności słowa. Zgodnie z prawem jedyną przesłanką, w oparciu o którą Prezes UOKiK może zakazać dokonania koncentracji, jest istotne ograniczenie konkurencji, oceniane w oparciu o jasno określone i mierzalne kryteria gospodarcze" - tłumaczy szef UOKiK.

Prezes UOKiK zaznaczył, że w zakresie swojej działalności orzeczniczej "jest niezależny i nie może kierować się sugerowanymi kryteriami przy prawnej i merytorycznej ocenie koncentracji - zarówno tej, jak i każdej innej".

"Nie może być zatem mowy o posługiwaniu się w postępowaniu koncentracyjnym subiektywnymi i bliżej niezdefiniowanymi w prawie antymonopolowym kryteriami czy kategoriami pojęciowymi. Uwzględnienie tego typu kryteriów stanowiłoby złamanie prawa. Postępowania w zakresie kontroli koncentracji realizujemy zawsze w oparciu o dogłębną ocenę merytoryczną i wypracowany warsztat metodologiczny, nie ulegając przy tym jakiejkolwiek presji zewnętrznej czy emocjom" - wskazał Chróstny.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do prezesa UOKiK, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Oceniając koncentrację, prezes Urzędu może wydać zgodę na jej dokonanie, uzależnić ją od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków lub zakazać transakcji.

Jak przekazał UOKiK, Orlen stoi na czele grupy kapitałowej działającej w przemyśle naftowym i petrochemicznym. Zajmuje się wydobyciem oraz produkcją gazu ziemnego i ropy naftowej, a także obrotem asfaltami i paliwami, w tym lotniczymi. W skład grupy Orlen wchodzi spółka Ruch, która dystrybuuje prasę, a także sprzedaje ją detalicznie, głównie poprzez sieć kiosków. Ponadto działa na rynku reklamy zarówno jako reklamodawca, jak również dom mediowy poprzez spółkę Sigma Bis.

Polska Press stoi na czele grupy kapitałowej, która głównie działa medialnie na 15 rynkach lokalnych w Polsce. Wydaje 20 dzienników regionalnych, blisko 120 tygodników lokalnych oraz prasę bezpłatną. Sprzedaje powierzchnię reklamową w prasie i internecie oraz świadczy usługi poligraficzne. Do grupy należą drukarnie oraz witryny online, w tym naszemiasto.pl.

autorka: Aneta Oksiuta

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Komentarze (22)

dodaj komentarz
jes
Szok, niedowierzanie !!!
A mógł się nie zgodzić? :)
znawca_wszystkiego
K niech oni się jeszcze zajmą hodowlą jedwabników.
demeryt_69
Czyli przynajmniej formalnie temu Press szefuje gość po kursach BHP w Radomiu - nawet sam Dawid Pressbinder by się uśmiał :)
breadth
W końcu w najdalszych regionach kraju wiarygodne źródła poinformują o sukcesach rządu
wyrobnik
Posady zachowane. Sytuacja opanowana.
meryt
Do momentu objęcia Urzędu przewodniczącego Rady Europejskiej :)
dlaczego_nie odpowiada meryt
Zamiast prasy mogli kupić stocznie st3 ale to wogole nie klei się z planami Orlen
meryt odpowiada dlaczego_nie
dlaczego_nie "Zamiast prasy mogli kupić stocznie st3"

Infrastruktura St3 zaangażowana.

Zobowiązania po poprzednikach niepotrzebne :)

"W dniu 13 lutego 2020 r. w siedzibie spółki odbyła się konferencja, podczas której przedstawiona została opracowana przez resort gospodarki morskiej „Wstępna
dlaczego_nie "Zamiast prasy mogli kupić stocznie st3"

Infrastruktura St3 zaangażowana.

Zobowiązania po poprzednikach niepotrzebne :)

"W dniu 13 lutego 2020 r. w siedzibie spółki odbyła się konferencja, podczas której przedstawiona została opracowana przez resort gospodarki morskiej „Wstępna koncepcja wykorzystania Dolnej i Górnej Wyspy Okrętowej w Szczecinie”. Robocza nazwa koncepcji to: „Green Gryfia eco-plus shipyard”. Przedmiotowa koncepcja zakłada stworzenie nowoczesnego Zakładu Recyklingu Statków Szczecin („Zielona Stocznia”), zgodnego z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym, wykorzystującego potencjał infrastruktury, zasoby kadrowe i technologiczne spółek MSR Gryfia, ST3 Offshore."


"ROPZ 1 rok temu
O ile dobrze pamiętam historię to dotacje otrzymał niemiecki zarząd fabryki, który nakupował wiele dóbr w tym samochody. Zmyli się z Polski i pozostawili spółkę dogorywającą. Teraz to niech oni spłacą te dotacje, bo sami do tego doprowadzili"

'UNIJA 1 rok temu
Od początku to był przekręt nastawiony na wydojenie dotacji. 1 miejsce pracy w tym zakładzie kosztowało podatników UE w tym nas 120 tyś zł."


ST 3 OFFSHORE

W dniu rejestracji
"Udziałowcy:
PROF. MAREK WIERZBOWSKI I PARTNERZY - ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI (
udziały: 100 udziałów o wartości 5 000,00 zł"

"W dniu 9 styczeń 2012 zaszły w firmie ST 3 OFFSHORE SP. Z O.O. następujące zmiany dla Udziałowcy:
Sprzedano udziały PROF. MAREK WIERZBOWSKI I PARTNERZY - ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI (Firma/instytucja),
udziały: 100 udziałów o wartości 5 000,00 zł
Zakupiono udziały JARA & PARTNERS SP. KOM. (Firma/instytucja),
udziały: 100 udziałów o wartości 5 000,00 zł"

"W dniu 17 styczeń 2012 zaszły w firmie ST 3 OFFSHORE SP. Z O.O. następujące zmiany dla Udziałowcy:
Sprzedano udziały JARA & PARTNERS SP. KOM. (Firma/instytucja),
udziały: 100 udziałów o wartości 5 000,00 zł
Zakupiono udziały BILFINGER BERGER INGENIEURBAU GMBH (Firma/instytucja),
udziały: 100 udziałów o wartości 5 000,00 zł"

"W dniu 13 grudzień 2012 zaszły w firmie ST 3 OFFSHORE SP. Z O.O. następujące zmiany dla Udziałowcy:
Dla BILFINGER CONSTRUCTION GMBH (Firma/instytucja)
Zmieniono Nazwisko/Firma z "BILFINGER BERGER INGENIEURBAU GMBH" na "BILFINGER CONSTRUCTION GMBH""

"W dniu 17 maj 2013 zaszły w firmie ST 3 OFFSHORE SP. Z O.O. następujące zmiany dla Udziałowcy:
Dla BILFINGER CONSTRUCTION GMBH (Firma/instytucja)
Zmieniono Udziały z "100 5000" (100 udziałów o wartości 5 000,00 zł) na "405062 20253100" (405 062 udziałów o wartości 20 253 100,00 zł)
Zakupiono udziały MARS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (Firma/instytucja),
udziały: 210 581 udziałów o wartości 10 529 050,00 zł"


"W dniu 17 wrzesień 2013 zaszły w firmie ST 3 OFFSHORE SP. Z O.O. następujące zmiany dla Udziałowcy:
Dla BILFINGER CONSTRUCTION GMBH (Firma/instytucja)
Zmieniono Udziały z "405062 20253100" (405 062 udziałów o wartości 20 253 100,00 zł) na "1104803 55240150" (1 104 803 udziałów o wartości 55 240 150,00 zł)
Dla MARS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (Firma/instytucja)
Zmieniono Udziały z "210581 10529050" (210 581 udziałów o wartości 10 529 050,00 zł) na "630426 31521300" (630 426 udziałów o wartości 31 521 300,00 zł)"


"Fabryka ST3 Offshore na Ostrowie Brodowskim od wielu miesięcy boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Pukający do drzwi wierzyciele, zaległości w wynagrodzeniach dla pracowników i brak portfela zleceń to dopiero początek problemów"

"3 stycznia zarząd spółki ST3 Offshore złożył w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego. To może wiązać się z koniecznością zwrotu pomocy finansowej, z której skorzystała fabryka w czasie rozpoczynania działalności"
dlaczego_nie odpowiada meryt
Poprzednicy to rząd Szydło????
dlaczego_nie odpowiada meryt
W 2015 PiS zabrało ustawę woatrakową . W 2020 st3 robi upadłość 2021 Orlen podpisuje umowę z Kanadyjczykami za budowę Farm Morskich a od Niemców kupuje Prasę regionalną... Logiczne pisi trolu
***** ***

Powiązane: Dekoncentracja mediów

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki